De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studieloopbaanbegeleiding. Rollen Examinator BPV begeleider Studieloopbaanbegeleider Vakspecialist Beoordelaar Begeleider integrale opdachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studieloopbaanbegeleiding. Rollen Examinator BPV begeleider Studieloopbaanbegeleider Vakspecialist Beoordelaar Begeleider integrale opdachten."— Transcript van de presentatie:

1 Studieloopbaanbegeleiding

2 Rollen Examinator BPV begeleider Studieloopbaanbegeleider Vakspecialist Beoordelaar Begeleider integrale opdachten

3 Studieloopbaanbegeleider Kernactiviteiten (1): Begeleiden van de deelnemer bij het uitzetten en bijstellen van de leerroute, de leerloopbaan, het leerproces: ondersteunen bij het formuleren van doelen (binnen- en buitenschools); De leervragen van de deelnemer boven tafel krijgen (binnen- en buitenschools); Begeleiden van de deelnemer individueel en in een groep, bij het maken van p.o.p. en portfolio; Overzicht houden bij het documenteren van het leerproces en het bijhouden van de administratie daarvan; Bewaken van de voortgang van het leerproces;

4 Studieloopbaanbegeleider Kernactiviteiten (2 om het compleet te maken) Het fungeren als vraagbaak voor collega's en het geven van advies over de leerroute, zowel voor het formatieve als summatieve aspect daarvan, en de leerloopbaan van de deelnemers; Ouder(s)/verzorger (s) informeren over de leerloopbaan van de (minderjarige) deelnemer, aanspreekpunt zijn voor de deelnemer(s) en ouder(s)/verzorger(s); Contact onderhouden met andere bij de deelnemer betrokkenen zoals o.a. Studieloopbaan service, tweede lijnsdiensten en hulpverleners;

5 Jaarplanning 4 periodes van 9 (10) weken 8 Weken les met 1 uur groeps SLB Laatste week SLB gesprekken Start van de opleiding begint met uitleg over ‘Kern’ CGO > Leren Leren

6 Persoonlijk Studeren is persoonlijk: Wie ben ik ? –Wat zijn mijn sterke en/of zwakke kanten Rekenen? Taal? Vakkennis? Wat moet ik doen ? –oude situatie -> het boek (hoe ging je hiermee om?) –nieuwe situatie -> elobase/andere elo’s (het studieboek van nu)

7 Oud vs Nieuw Oude methode (vroeger): –Docent heeft studietraject en planning geregeld; Per les vertelt hij waar je bent en wat je moet doen. Nieuwe methode (nu): –De docent bepaalt de algemene leerdoelen; In de les vertelt hij minder wat je moet doen maar coacht hij je meer en helpt je ‘op aanvraag’. Belangrijk is dus: Wie ben ik? Waar moet ik extra op letten?

8 Uitgangspunten/(doelstelling?) Kwalificatiedossier: Beginnend beroepbeoefenaar LLB Kerntaak 1:Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

9 Begeleiding Tijd Begeleiding

10 Opleiding gestructureerd KT1 CPE 1.1 & 1.3 KT2 CPE 2.2 KT3 CPE 3.1 & 3.2 KT4 CPE 4.1 Per 1.Per 2.Per 3.Per 4. KT 2 CPE 2.3 Jr1 Jr2 KT 3 CPE 3.2 KT 1 CPE 1.2 & 1.4 KT2 CPE 2.1 Theorie KT 1 Opdr. KT4: Optimaliseren B Theorie KT 4 VACCM theorie Deel A VACCM theorie Deel B Theorie KT 2 Deel A Theorie KT 2 Deel B Werkst. Branche Assortimentsk A Werkst. Branche Assortimentsk B Werkst. Branche Assortimentsk C Werkst. Branche Assortimentsk D Opdr. KT4: Optimaliseren A

11 SLB gesprekken (start)

12 Opbouw Coaching

13 Leercoaching Een deelnemer leert door coaching om zijn zelfsturing vorm te geven In het begin zal de deelnemer meer sturing nodig hebben dan aan het einde van de opleiding De lijn eindigt niet bij 100. Iedereen heeft een ander nodig. Leren doe je met elkaar. (360° feedback) Leercoaching in het MBO, Jette van der Hoeven, pagina 164

14 Cijferoverzicht (later)

15 Bewijsmap

16 Reflectie

17 Uitgangspunten/(doelstelling?) Kwalificatiedossier: Beginnend beroepbeoefenaar LLB Kerntaak 1:Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken


Download ppt "Studieloopbaanbegeleiding. Rollen Examinator BPV begeleider Studieloopbaanbegeleider Vakspecialist Beoordelaar Begeleider integrale opdachten."

Verwante presentaties


Ads door Google