De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veilig en gezond aan 't werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. Gezond werk, voor alle leeftijden Het bevorderen van een duurzaam arbeidsleven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veilig en gezond aan 't werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. Gezond werk, voor alle leeftijden Het bevorderen van een duurzaam arbeidsleven."— Transcript van de presentatie:

1 Veilig en gezond aan 't werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. Gezond werk, voor alle leeftijden Het bevorderen van een duurzaam arbeidsleven

2 2 www.healthy-workplaces.eu/nl Inleiding tot de campagne  Gecoördineerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)  Georganiseerd in meer dan 30 landen  Ondersteund door een partnernetwerk: Nationale focal points Officiële campagnepartners Europese sociale partners Mediapartners Enterprise Europe Network Instellingen van de Europese Unie Andere agentschappen van de EU

3 3 www.healthy-workplaces.eu/nl Belangrijke doelstellingen  Bevorderen van duurzaam werk en gezond ouder worden vanaf het begin van het arbeidsleven  Benadrukken van het belang van preventie gedurende het gehele arbeidsleven  Assisteren van werkgevers en werknemers (inclusief micro- en kleine ondernemingen) door hen te voorzien van informatie en hulpmiddelen voor VGW-beheer bij een vergrijzende beroepsbevolking  Vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie en goede praktijken

4 4 www.healthy-workplaces.eu/nl Wat is het probleem?  De beroepsbevolking van Europa vergrijst: een langer arbeidsleven  Uitdagingen als gevolg van demografische veranderingen: algemeen tekort aan arbeidskrachten tekort aan geschoolde werknemers meer mensen met gezondheidsproblemen/chronische ziekten zorgen over productiviteit en ziekteverzuim  VGW-beheer bij een vergrijzende beroepsbevolking vereist een multidisciplinaire aanpak...

5 5 www.healthy-workplaces.eu/nl Preventie gedurende het gehele arbeidsleven — een algehele benadering  Gezondheid later in het leven wordt beïnvloed door arbeidsomstandigheden waarin men vroeger heeft gewerkt  Preventie van arbeidsongevallen, gezondheidsproblemen en beroepsziekten is gedurende het gehele arbeidsleven noodzakelijk  Allesomvattende benadering, met onder meer: werkomgeving en -organisatie opleidingen en een leven lang leren leiderschap evenwicht tussen werk en privéleven motivatie loopbaanontwikkeling

6 6 www.healthy-workplaces.eu/nl Concept "werkvermogen"  Concept "werkvermogen": evenwicht tussen werkeisen en individuele hulpbronnen  Werkeisen beïnvloed door: werkinhoud, werkdruk, organisatie van het werk werkomgeving en werkgemeenschap leiderschap  Individuele hulpbronnen afhankelijk van: gezondheid en functionele capaciteiten vaardigheden en competenties waarden, attitudes, motivatie  Bevorderen van werkvermogen vereist: goed leiderschap werknemersparticipatie samenwerking tussen het management en werknemers  Werkvermogenindex

7 7 www.healthy-workplaces.eu/nl Diversiteitsgevoelige risicobeoordeling  De risicobeoordeling vormt de hoeksteen van VGW-beheer in Europa  Rekening houden met verschillen tussen personen: leeftijd geslacht handicaps migranten  In het geval van jongere werknemers rekening houden met: fysieke en intellectuele ontwikkeling onrijpheid gebrek aan ervaring  In het geval van oudere werknemers rekening houden met: situaties met een groot risico (zoals ploegenarbeid, hoge fysieke belasting, extreme temperaturen)  Oudere werknemers vormen geen homogene groep en verschillen tussen personen qua functionele capaciteiten en gezondheid nemen toe naarmate de leeftijd stijgt  Diversiteit aangepakt door te kijken naar eisen van het werk in relatie tot individuele capaciteiten en gezondheid

8 8 www.healthy-workplaces.eu/nl Aanpassing van de werkplek  Aanpassing van werk aan individuele capaciteiten, vaardigheden en gezondheidheidstoestand en andere aspecten van diversiteit  Dynamisch en continu proces gedurende gehele arbeidsleven  Voorbeelden van veranderingen in functionele capaciteiten: gebruik van apparatuur goed ergonomisch ontwerp herinrichting van het werk functieroulatie  Goede inrichting van de werkplek en organisatie van het werk komen ten goede aan alle leeftijdsgroepen

9 9 www.healthy-workplaces.eu/nl Preventie van arbeidsongeschiktheid, arbeidsrevalidatie en re-integratie  Werken is goed voor de gezondheid mits de arbeidsomstandigheden goed zijn  Langdurig ziekteverlof kan leiden tot geestelijke gezondheidsproblemen  Gezondheidsproblemen de meest voorkomende reden voor het vervroegd verlaten van arbeidsmarkt  Belangrijk om mensen met gezondheidsproblemen te helpen om aan het werk te blijven via revalidatie en werkhervatting  Goede voorbeelden: "sick note" (doktersbriefje) vervangen door "fit note" — VK interventieproject "Weer aan het werk" — Denemarken programma "fit2work" — Oostenrijk

10 10 Een leven lang leren  Werknemers van alle leeftijden in staat stellen om deel te nemen aan onderwijs en opleiding  Uithollen van vaardigheden en competenties voorkomen  Bijwerken en verder ontwikkelen van vaardigheden van belang voor inzetbaarheid  Ook belangrijk voor psychosociale werkomgeving

11 11 www.healthy-workplaces.eu/nl Gezondheidsbevordering op het werk  Gecombineerde inspanningen van werkgevers, werknemers en de samenleving om gezondheid en welzijn op het werk te verbeteren  Kan alleen succesvol zijn in combinatie met risicopreventie en gezondheidsbescherming  "Gezondheidbevorderende werkplekken" – een totale benadering, met integratie van VGW, gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering, daarbij zowel aanpak van kwesties in verband met werkorganisatie en werkomgeving als individuele risicofactoren

12 12 www.healthy-workplaces.eu/nl Personeelsbeheer en VGW-beheer  Samenwerking tussen stakeholders is bijzonder belangrijk, met name tussen personeelsbeheer en VGW-beheer  HR-beleid is van invloed op veiligheid en gezondheid, zoals beleid inzake: evenwicht tussen werk en privéleven arbeidstijden een leven lang leren loopbaanontwikkeling  HR-beleid zou VGW-beheer voor alle leeftijdsgroepen moeten ondersteunen

13 13 www.healthy-workplaces.eu/nl Wat zijn de voordelen?  Verbeteren van gezondheid en welzijn van werknemers: werken is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid gezondheid van werknemers van alle leeftijden kan worden verbeterd  Verbeteren van productiviteit en kosteneffectiviteit op organisatieniveau: gezonde, productieve en gemotiveerde personeelsleden: organisatie blijft concurrerend en innovatief waardevolle vaardigheden en ervaring behouden binnen de organisatie lager ziekteverlof en -verzuim: lagere arbeidsongeschiktheidskosten minder personeelsverloop meer welzijn op het werk, met werknemers die hun potentieel bereiken

14 14 Deelnemen  Organisaties van alle grootten en uit alle sectoren, alsook particulieren kunnen deelnemen  Neem deel door: campagnemateriaal te verspreiden evenementen en activiteiten te organiseren of hieraan deel te nemen hulpmiddelen voor leeftijdsmanagement te gebruiken en het gebruik ervan te bevorderen een partner van de campagne te worden op de hoogte te blijven via sociale media

15 15 www.healthy-workplaces.eu/nl Belangrijke data  Start van de campagne: april 2016  Europese weken voor veiligheid en gezondheid op het werk: oktober 2016 en 2017  Uitreiking awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek: april 2017  Topbijeenkomst "Een gezonde werkplek": november 2017

16 16 www.healthy-workplaces.eu/nl Campagnepartnerschap  Goede partnerschappen tussen EU-OSHA en belangrijke stakeholders zijn cruciaal voor het succes van de campagne  Pan-Europese en internationale organisaties kunnen officiële partner van de campagne worden  De voordelen zijn onder meer: een welkomstpakket een partnercertificaat een speciale categorie voor partners bij de awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek promotie op EU-niveau en in de media netwerkmogelijkheden en uitwisseling van goede praktijken met andere campagnepartners uitnodiging voor EU-OSHA-evenementen

17 17 www.healthy-workplaces.eu/nl Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek  Erkenning van innoverende praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk  Organisaties worden beloond voor succesvolle en duurzame initiatieven die een gezonde werkplek voor alle leeftijden bevorderen  Open voor organisaties in: EU-lidstaten kandidaat-lidstaten potentiële kandidaat-lidstaten Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)  Twee stadia: Nationaal niveau — focal points wijzen nationale winnaars aan Europees niveau — officiële campagnepartners en nationale winnaars  Winnaars aangekondigd tijdens de prijsuitreiking

18 18 www.healthy-workplaces.eu/nl Campagnebronnen  Campagnegids  Praktische e-gids  Promotiemateriaal Campagnebrochure Flyer over de awards voor goede praktijken Poster Filmpje Infografieken Online banner, e-mailhandtekening  NAPO-film  Materiaal van "Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd" (proefproject van het Europees Parlement)  Module voor OiRA, de interactieve onlinetool voor risicobeoordeling  Verslagen

19 19 www.healthy-workplaces.eu/nl Bijkomende informatie  Vind meer informatie via de campagnewebsite: www.healthy-workplaces.eu/nl www.healthy-workplaces.eu  Meld u aan voor onze campagnenieuwsbrief: https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter  Blijf op de hoogte van activiteiten en evenementen via sociale media:  Informeer bij uw focal point naar evenementen in uw land: www.healthy-workplaces.eu/fops www.healthy-workplaces.eu/fops


Download ppt "Veilig en gezond aan 't werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. Gezond werk, voor alle leeftijden Het bevorderen van een duurzaam arbeidsleven."

Verwante presentaties


Ads door Google