De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 1 Onderwijs, werk en Inkomen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor (en meicirculaire)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 1 Onderwijs, werk en Inkomen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor (en meicirculaire)"— Transcript van de presentatie:

1 Programma 1 Onderwijs, werk en Inkomen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor (en meicirculaire)

2 Welke effecten zijn er afgelopen jaar bereikt? ONDERWIJS schooluitval reductie met 20% IHP vastgesteld, 2 scholen in aanbouw en 1 in ontwerp ECONOMIE Ondernemersfonds opgericht Effecten 2009

3 Welke effecten zijn er afgelopen jaar bereikt? ECONOMIE ondernemersklimaat uitslag van ondernemers- enquete Effecten 2009

4 Welke effecten zijn er afgelopen jaar bereikt? ECONOMIE werkgelegenheid Effecten 2009

5 Welke effecten zijn er afgelopen jaar bereikt? ECONOMIE werkgelegenheid Effecten 2009

6 Welke effecten zijn er afgelopen jaar bereikt? Effecten 2009

7 Welke effecten zijn er afgelopen jaar bereikt? WERK en INKOMEN  2e beste sociale dienst, cliënttevredenheid gestegen van 6,5 naar 6,8 (cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd)  Uitvoeringsplan Armoedenota: beter bereik van de burger en beter gebruik van de minimaregelingen. : bereik GTR toegenomen met 2% tov 2008, Toename aantal aanvragen bijzondere bijstand (+4% tov 2007) en toename aantal aanvragen langdurigheidstoeslag (+36% tov 2007)  Actieplan Jeugdwerkloosheid en Wet WIJ: sluitende aanpak jongeren, activering naar opleiding en/of werk. Effecten 2009

8 Zijn we binnen de financiële kaders gebleven? - Grootste mee / tegenvallers: - Beheer vastgoed wordt toegelicht bij paragraaf bedrijfsvoering Financiën 2009

9 Welke werkzaamheden gaan we dit jaar doen? ONDERWIJS werken aan oplevering Segment en Calvijnschool, oplevering scholen afhankelijk van voortgang bouw, Segment wordt zeker opgeleverd in 2010 ECONOMIE: (Regionaal) arbeidsmarktbeleid Uitwerking kantorenrichtlijn Groei werkgelegenheid zal waarschijnlijk achterblijven tov G50 Productie en effecten 2010

10 Welke werkzaamheden gaan we dit jaar doen? WERK EN INKOMEN:  Opstellen participatienota 2011 (waarin onder meer social return wordt opgenomen en aandacht voor 45+ cliënten/burgers).  Kanttekening: oplopende aantallen betekent grote stijging werkdruk  Implementatie participatieladder INBURGERING inburgering in de wijken is van start gegaan target wordt naar het er nu uitziet gehaald! betekent bonus van het Rijk! Productie 2010

11 Gaan we de effecten bereiken die we voor ogen hebben? WERK EN INKOMEN: Participatie-nota: effecten zichtbaar in 2011. Voor dit jaar wordt een scherpe stijging van het aantal WWB cliënten verwacht (van 1053 naar 1400)‏. zie memo Raad. Huidige stand is 1129. Wet Investering Jongeren (WIJ) heeft aanzuigende werking: 2009 gemiddeld 9 aanvragen per maand, 2010 gemiddeld 22 aanvragen per maand. Geld Terug Regeling: voortzetting succesvolle uitvoering GTR(-beleid) tegen een gunstige prijs.. Effecten 2010

12 1-1-2010: 259 dossiers 65+ cliënten overgeheveld naar SVB

13 Welke financiële consequenties zijn er voor dit jaar? 2,5 mio N / Zie aparte memo aan college en Raad mbt participatiebudget: dekking uit diverse budgetten w.o. Aanwendig reserve sociaal domein, bonus vanwege behalen inburgeringstargets, individuele verstrekkingen, enzovoorts. Meer duidelijkheid bij 2e ijkmoment € 130.000 tekort op kosten kinderopvang: incidenteel, 2011 in de pas € 150.000 tekort op bruikleenscholen en gymzalen (minder gebruik). Financiën 2010

14 Welke risico's zijn er te onderkennen?  Recessie in de regio: niet te voorspellen wat het uiteindelijk effect is, het wisselt per kwartaal vrij sterk op dit moment. Zie ook memo aan de Raad  Open einde regelingen in het algemeen (WWB, BB, WMO): 2010 extra aandacht voor risico management.  IHP: leerling aantallen fluctueren, omvang IHP blijft hetzelfde. Risico’s 2009 en 2010


Download ppt "Programma 1 Onderwijs, werk en Inkomen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor (en meicirculaire)"

Verwante presentaties


Ads door Google