De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tom Dekeyzer rectoraat Universiteit Gent VVKHO Studienamiddag Brussel 14/02/2013 Flexibiliseringsdecreet: hoe strak bindt het ons?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tom Dekeyzer rectoraat Universiteit Gent VVKHO Studienamiddag Brussel 14/02/2013 Flexibiliseringsdecreet: hoe strak bindt het ons?"— Transcript van de presentatie:

1 Tom Dekeyzer rectoraat Universiteit Gent VVKHO Studienamiddag Brussel 14/02/2013 Flexibiliseringsdecreet: hoe strak bindt het ons?

2 Studienamiddag VVKHO 14/02/20142 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? Leidraad I.Situering II.Bevindingen van de werkgroep III.Opvolging IV.Beschouwingen & aanbevelingen

3 Studienamiddag VVKHO 14/02/20143 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? 2004 > 2010: kabinetsmedewerker F. Vandenbroucke & P. Smet –schrijven van Flex-decreet –uitvoeren van Flex-decreet –o.a. Mini-decreet, Financieringsdecreet en dwaaltocht Basisdecreet 2010 > 2013: beleidsmedewerker Onderwijs UGent –werking van F-decreet ondervonden –o.a. lid werkgroep “evaluatie implementatielasten flexibilisering” I.1. Over mezelf

4 Studienamiddag VVKHO 14/02/20144 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? a) Ontstaan Algemeen: –aanhoudend voornemen tot administratieve vereenvoudiging Specifieker: –aanhoudende vraag vermindering planlasten én werkdruk in H.O. –acute besparingen H.O. in 2010 en 2011 Directe aanleiding: –onderhandelingen VOC H.O. over besparingen (najaar 2009) –protocol cao III (december 2010) I.2. Over de werkgroep

5 Studienamiddag VVKHO 14/02/20145 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? b) Opdracht Een werkgroep bakent verschillende thema’s af die verder worden uitgewerkt. Per thema zal er naast een inventarisatie en beschrijving van de ervaren problemen/moeilijkheden en de impact op administratie en personeel, ook meteen gewerkt worden aan mogelijke oplossingen en zo nodig voorstellen voor aanpassing/vereenvoudiging van de regelgeving. De evaluatie wordt op deze manier niet louter een lastenmeting, maar een probleemverkenning en meteen ook een zoektocht naar oplossingen. (uit: protocol cao III) I.2. Over de werkgroep

6 Studienamiddag VVKHO 14/02/20146 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? c) Samenstelling “Representatieve” groep “High level” groep Groep van “deskundigen” –centrale administratie universiteiten & hogescholen –beleidsmedewerkers VLIR & VLHORA –ministerie O&V (departement & AHOVOS) –VVS I.2. Over de werkgroep

7 Studienamiddag VVKHO 14/02/20147 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? d) Werkwijze Opsplitsing in “behapbare” thema’s Publicatie van deelrapporten ( tussen januari 2011 en januari 2013 ) Bundeling in “totaal”-rapport (maart 2013) http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/publicaties/ I.2. Over de werkgroep

8 Studienamiddag VVKHO 14/02/20148 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? Leidraad I.Situering II.Bevindingen van de werkgroep III.Opvolging IV.Beschouwingen & aanbevelingen

9 Studienamiddag VVKHO 14/02/20149 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? Principe van flexibilisering wordt niet in vraag gesteld Cf. begripsomschrijving in het Flex-decreet: –toegang tot het HO (cf. EVC, EVK) –leeromgeving (leervormen, evaluatie, duaal leren, …) –curriculum (competenties vs vakken, keuzes vs vaste pakketten, …) –onderwijsorganisatie (jaarsysteem vs semesters vs trimesters vs modules, creditsysteem,…) –Flexibilisering van het studiegeld II.1. Bevindingen

10 Studienamiddag VVKHO 14/02/201410 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? Principe van flexibilisering wordt niet in vraag gesteld Cf. doelstellingen in het Flex-decreet: Het vergroten van de mogelijkheden tot … –mobiliteit, binnen de instelling, binnen Vlaanderen, internationaal –differentiëring, om in te spelen op verschillende doelgroepen / het niet-klassieke studentenpubliek –levenslang leren (hogere of bijkomende kwalificatie, heroriëntatie, zij- instroom, deelkwalificatie, … vaak i.f.v. opwaartse sociale mobiliteit) II.1. Bevindingen

11 Studienamiddag VVKHO 14/02/201411 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? 4 thematische deelrapporten -Informatisering & databanken (incl. DHO, HOR) -Contractsoorten (o.a. examencontract) -Leerkrediet & studievoortgangsbewaking -Structuur van het opleidingsaanbod & toelatingsvoorwaarden Andere thema’s zijn voorlopig onbehandeld gebleven… II.2. Bevindingen

12 Studienamiddag VVKHO 14/02/201412 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? En de keizer-koster is… a)Niet meer Helemaal terug van weg geweest b)Potdoof Luisterbereid c)De minister / het parlement / “dé politiek” Aanwezig in elk van ons II.3. Bevindingen

13 Studienamiddag VVKHO 14/02/201413 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? Leidraad I.Situering II.Bevindingen van de werkgroep III.Opvolging IV.Beschouwingen & aanbevelingen

14 Studienamiddag VVKHO 14/02/201414 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? Onderwijsdecreet XXI enz. –punctuele maatregelen (bv. HOR > DHO) –… máár: ook weer nieuwe toevoegingen aan Flex-decreet ! Vereenvoudigingsdecreet: –net in behandeling in het Vlaams Parlement – Commissie Onderwijs –combineert voorstellen van deze werkgroep (o.a. voorwaarden inzake toelating, modeltrajecten, …) met andere maatregelen (o.a. opmaak begroting & jaarrekening en toezicht daarop) Codex Hoger Onderwijs > Basisdecreet ? –372 pagina’s > ? III.1. Decretaal

15 Studienamiddag VVKHO 14/02/201415 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? In Vlaanderen VOC H.O. –punt van aanhoudende aandacht ? VLOR - RHO In de instellingen cf. presentatie Adelien Decramer III.2. Buiten het decreet

16 Studienamiddag VVKHO 14/02/201416 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? Leidraad I.Situering II.Bevindingen van de werkgroep III.Opvolging IV.Beschouwingen & aanbevelingen

17 Studienamiddag VVKHO 14/02/201417 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? eenvoud van de slogan <> gelaagdheid & techniciteit –bij de instellingen… –… én bij de overheid noodzakelijk samenspel beleidsmakers + technici down to earth <> gebrek aan visie –tastbare dingen voor de mensen <> horizon 2020/2030/2050 one size fits all <> Wild West zegen van rustige vastheid <> vloek van ondraaglijke traagheid –verlangen naar stabiliteit & nood aan betrouwbaarheid <> immobilisme IV.1. Beschouwingen

18 Studienamiddag VVKHO 14/02/201418 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? Pas “flexibilisering” in een toekomstbestendige en voldoende concrete visie op hoger onderwijs in Flexibilisering = van toegang, leeromgeving, curriculum en organisatie i.f.v. mobiliteit, differentiatie, levenslang leren Op Vlaams niveau én op instellingsniveau !  koppeling aan VLOR-advies “Uitdagingen voor het Vlaamse hoger onderwijs in de 21 ste eeuw” IV.2.a. Aanbevelingen

19 Studienamiddag VVKHO 14/02/201419 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? Verlies het momentum niet en zet de werkzaamheden van de task force meteen voort –Concrete themastelling –Grondige probleemverkenning –Formulering van mogelijke oplossingen –Regelmatige terugkoppeling naar beleidsmakers –Snelle opvolging in regelgeving IV.2.b. Aanbevelingen

20 Studienamiddag VVKHO 14/02/201420 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? Het is eerbaar om grote woorden te laten volgen door heel veel kleine daden –Symbolen zijn belangrijk voor de agendasetting –Maar beter nu en dan 1 vogel in de hand, dan constant 10 in de lucht  Een scorebord waar halfjaarlijks de stand van de vermindering van de implementatielasten wordt bijgehouden, heeft minstens zo veel symbolische kracht als een “implementatielastverminderingsdecreet”. IV.2.c. Aanbevelingen

21 Studienamiddag VVKHO 14/02/201421 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? Een scorebord waar bv. halfjaarlijks de stand van de vermindering van de implementatielasten wordt bijgehouden, heeft minstens zo veel symbolische kracht als een “implementatielastverminderingsdecreet”. IV.2.d. Aanbevelingen

22 Studienamiddag VVKHO 14/02/201422 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons? Durf denken en laat oude vormen en gedachten verdwijnen –Waartoe leidt het examencontract? –Wie is gebaat met een hyperflexibel studiegeld? –Is “de student” meer gebaat met de garantie overal in VL terecht te kunnen, of met erg diverse instellingen/opleidingen? –Moet financiering zo exclusief en gedetailleerd data-gedreven zijn? Kán dat überhaupt nog? –…–… IV.2.e. Aanbevelingen

23 Studienamiddag VVKHO 14/02/201423 Hoe strak bindt het Flexibiliseringsdecreet ons?


Download ppt "Tom Dekeyzer rectoraat Universiteit Gent VVKHO Studienamiddag Brussel 14/02/2013 Flexibiliseringsdecreet: hoe strak bindt het ons?"

Verwante presentaties


Ads door Google