De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VGN Ledenondersteuning bij Inspectie SZW-onderwerpen 2012 Aart Bertijn, senior beleidsmedewerker, VGN Anne Marie ‘t Hart, juridisch beleidsmedewerk er,

Verwante presentaties


Presentatie over: "VGN Ledenondersteuning bij Inspectie SZW-onderwerpen 2012 Aart Bertijn, senior beleidsmedewerker, VGN Anne Marie ‘t Hart, juridisch beleidsmedewerk er,"— Transcript van de presentatie:

1 VGN Ledenondersteuning bij Inspectie SZW-onderwerpen 2012 Aart Bertijn, senior beleidsmedewerker, VGN Anne Marie ‘t Hart, juridisch beleidsmedewerk er, VGN

2 Afdeling werkgeverszaken  Ondersteunen rol werkgever  CAO Gehandicaptenzorg  jaarlijks 50 CAO cursussen  jaarlijks 4000 vragen aan de CAO-Helpdesk  Aantrekkelijke branche om te werken  Arbeidsmarktcommunicatie;  onderwijs;  sociale innovatie;  arbeidsomstandigheden  pensioen

3 Programma  13:30 Opening door Dhr. G. van der Lei, manager werkgeverszaken, VGN  13.45 Presentatie over het inspectieproject PSA 2012, Mw. A. Hertogh, Inspectie SZW  14.15 Presentatie over inspectiewijze en bevindingen, dhr. K. Groenenveld, Inspectie SZW.  14:45 Pauze  15:00 Presentatie over leden-ondersteuning arbeidstijden(beleid), mw. A. ’t Hart, VGN  15.20 Presentatie over handreikingen agressie en werkdrukbeleid arbocatalogus ‘Profijt van Arbobeleid’, dhr. A. Bertijn, VGN  16.00 Sluiting

4 Ledenondersteuning VGN  Wat biedt de VGN u aan ondersteuning bij de inspectieonderwerpen 2012 (arbeidstijden, agressie en werkdruk)?  Brochures  Arbocatalogus  Instrumenten/tools  Handreikingen  Helpdesk  Presentatie Arbeidstijden  Presentatie Profijt van Arbobeleid

5 Arbeidstijden GHZ Anne Marie ‘t Hart 1 maart 2012

6 Arbeidstijden – Regelingen  Europees  Arbeidstijdenrichtlijn  Nationaal  Arbeidstijdenwet  Arbeidstijdenbesluit  CAO Gehandicaptenzorg  Hoofdstuk 6 en Bijlage 2 CAO Gehandicaptenzorg  Afspraken met de ondernemingsraad  Individuele afspraken met medewerker

7 Doelstellingen Arbeidstijdenwetgeving 1. De eerste doelstelling betreft de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers in relatie tot hun arbeids- en rusttijden. 2. De tweede doelstelling betreft de bevordering van de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken, alsmede andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid.

8 Naleving Arbeidstijdenregelgeving  Controle van Inspectie SZW vindt plaats op wetgevingsniveau (ATW en ATB), niet op CAO-niveau  Door lidmaatschap VGN zijn leden gebonden aan de CAO Gehandicaptenzorg  Naleving CAO is door belanghebbenden afdwingbaar (medewerker/ondernemingsraad/vakbond, etc.)  VGN controleert niet  Roosters een jaar bewaren  Twee werkgevers? Beiden aanspreekbaar

9 Systeem ATW  Normen minimum rust  Normen maximum arbeidstijden  Vrijheid werkgever boven duidelijkheid

10 Waar gaat het mis in de praktijk  Verkeerd begrip en/of gebruik van de wetgeving  Te weinig kennis van (belang van) arbeidstijden  Roostersoftware geeft soms schijnzekerheid  Uiteindelijke rooster voldoet niet meer aan regels\  Medewerker hebben soms te veel zeggenschap wbt arbeidstijden  (Tijdelijk) tekort aan personeel (flexkrachten) leidt tot overtredingen ATW  Onvoorspelbaarheid zorg leidt tot overtredingen ATW

11 VGN en arbeidstijdenbeleid  Brochure Arbeidstijden  Cursus ‘Arbeidstijden en bijzondere diensten’  CAO-helpdesk  Telefonisch: elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 030-27 39 719.  U kunt uw vraag ook mailen aan helpdesk@vgn.nl.

12 Tips?  Hoe borg je naleving ATW binnen de organisatie tot het niveau van leidinggevenden en medewerkers?  Hoe overtuig je de directie van het belang van naleving van de ATW?  Er is geen shortcut. Arbeidstijdenregelgeving is ingewikkeld! Zijn er goede ervaringen met softwaresystemen?  Andere tips voor elkaar?  Andere vragen?

13 Arbocatalogus Profijt van Arbobeleid Aart Bertijn, VGN 1 maart 2012

14 Opzet presentatie  Achtergrond arbocatalogus  Ontwikkeling & inhoud catalogus  Agressie en Geweld  Werkdruk of Werkplezier?

15 Wat is een Arbocatalogus?  Opgesteld door sociale partners in twee fasen: 2008 en 2010  Heeft de status van een beleidsregel  Instrumenten & handreikingen om de normen en richtlijnen uit de arbowet te realiseren  Gemotiveerd afwijken mag

16 Ontwikkeld in samenhang met de praktijk  Uitgangspunt: Versterking arbo gebeurt in de instelling  Verbinding stand der techniek met de praktijk  Een extern inhoudelijke deskundig bureau (stand der techniek)  Inhoudelijke deskundigen vanuit de instellingen (toepasbaarheid in de praktijk)

17 Inhoud arbocatalogus Profijt van Arbobeleid  Fysieke belasting  Biologische agentia  Bedrijfshulpverlening  Agressie en geweld  Werkdruk of werkplezier www.profijtvanarbobeleid.nl/nieuweinstrumenten

18 Handreikingen gericht op:  Management  Leidinggevenden  Medewerkers  Preventiemedewerkers  Bestaan uit: definities, handreikingen, (onderzoek)instrumenten, praktische tips en achtergrondinformatie.

19  Definitie: Medewerkers ervaren werkdruk als ze niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen in het werk  Van ongezond hoge werkdruk is sprake als werknemers  structureel niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen;  niets (kunnen) veranderen aan de achterliggende problemen van de werkdruk. Werkdruk of werkplezier

20 Agressie en onveiligheid Eisen van ouders Regels overheid Mentale belasting Zelfstandigheid Steun van je omgeving Coaching Feedback Bakker (2001), Bakker, Demerouti et al. (2003- 2007) Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli (2000, 2001) Werkhoeveelheid Ontwikkeling Energie Vreters en Energiegevers

21 Hoe werkplezier vergroten? www.profijtvanarbobeleid.nl/ nieuwe_instrumenten/werkdruk

22 Hoe Agressie en Geweld te beheersen www.profijtvanarbobeleid.nl/nieuwe_ instrumenten/agressie

23 Einde


Download ppt "VGN Ledenondersteuning bij Inspectie SZW-onderwerpen 2012 Aart Bertijn, senior beleidsmedewerker, VGN Anne Marie ‘t Hart, juridisch beleidsmedewerk er,"

Verwante presentaties


Ads door Google