De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is zonde?! Hebr.4:14-16. 14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is zonde?! Hebr.4:14-16. 14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is zonde?! Hebr.4:14-16

2 14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

3 Hebr.4:14-16 15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

4 Hebr.4:14-16 16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

5 Hebr.4:15 15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

6 1. Wat is ‘zonde’?

7 Wat is ‘zonde’? We leven in een ‘sorry-cultuur’ Sorry zeggen versus Vergeving vragen Verwarring

8 2. Is dit ‘zonde’…?!

9 Is dit ‘zonde’…?!

10

11

12

13

14

15

16

17 Is het ‘zonde’…?! …of (slechts) een “overtreding”…?! ‘verkeerd’ is niet vanzelfsprekend ook ‘zonde’

18 3. Jezus was zonder zonde Hebr.4:15

19 Jezus was zonder zonde, Hebr.4:15 “Vos” over Herodes

20 Jezus was zonder zonde, Hebr.4:15 “Vos” over Herodes “Satan” tegen Petrus

21 Jezus was zonder zonde, Hebr.4:15 “Vos” over Herodes “Satan” tegen Petrus “Huichelaars” tegen/ over geestelijke leiders

22 Jezus was zonder zonde, Hebr.4:15 “Vos” over Herodes “Satan” tegen Petrus “Huichelaars” tegen/ over geestelijke leiders Gaf aanstoot (o.a. door te genezen op de Sabbat)

23 Jezus was zonder zonde, Hebr.4:15 “Vos” over Herodes “Satan” tegen Petrus “Huichelaars” tegen/ over geestelijke leiders Gaf aanstoot (o.a. door te genezen op de Sabbat) Uitte zijn woede (bijv. door geldwisselaars uit de tempel te slaan)

24 Jezus was zonder zonde, Hebr.4:15 “Vos” over Herodes “Satan” tegen Petrus “Huichelaars” tegen/ over geestelijke leiders Gaf aanstoot (o.a. door te genezen op de Sabbat) Uitte zijn woede (bijv. door geldwisselaars uit de tempel te slaan) Zie ook meningsverschil Paulus en Barnabas (verbittering en uit elkaar gaan), Hand.15:39

25 4. Wat is zonde? (1)

26 Wat is zonde? Zonde is veel meer dan een ‘foutje’ of een misser of een tekortkoming…

27 Wat is zonde? Zonde is veel meer dan een ‘foutje’ of een misser of een tekortkoming…

28 Wat is zonde? Zonde is veel meer dan een ‘foutje’ of een misser of een tekortkoming…

29 5. Wat is zonde? (1)

30 Wat is zonde? 1.Wat de Bijbel zonde noemt is zonde

31 Wat is zonde? 1.Wat de Bijbel zonde noemt is zonde 2.Zonde is waarvoor Jezus aan het Kruis gestorven is

32 Wat is zonde? 1.Wat de Bijbel zonde noemt is zonde 2.Zonde is waarvoor Jezus aan het Kruis gestorven is 3.Zonde is dat wat scheiding brengt tussen de mens en God

33 Wat is zonde? 1.Wat de Bijbel zonde noemt is zonde 2.Zonde is waarvoor Jezus aan het Kruis gestorven is 3.Zonde is dat wat scheiding brengt tussen de mens en God 4.Zonde komt uit ons hart voort, Matt.15:18-20

34 Wat is zonde? 1.Wat de Bijbel zonde noemt is zonde 2.Zonde is waarvoor Jezus aan het Kruis gestorven is 3.Zonde is dat wat scheiding brengt tussen de mens en God 4.Zonde komt uit ons hart voort, Matt.15:18-20 5.Zonde is een harts-keuze, een opzet; en brengt verantwoordelijkheid met zich mee

35 Wat is zonde? 6.Zonde verontreinigt ons, Matt.15:18

36 Wat is zonde? 6.Zonde verontreinigt ons, Matt.15:18 7.Zonde is dat wat de bron is van de ‘dood’, Jak.1:5 (letterlijk, maar ook moreel, relationeel, …)

37 Wat is zonde? 6.Zonde verontreinigt ons, Matt.15:18 7.Zonde is dat wat de bron is van de ‘dood’, Jak.1:5 (letterlijk, maar ook moreel, relationeel, …) 8.Zonde heeft de bekwaamheid om ‘te groeien’ (als onkruid, kanker)

38 Wat is zonde? 6.Zonde verontreinigt ons, Matt.15:18 7.Zonde is dat wat de bron is van de ‘dood’, Jak.1:5 (letterlijk, maar ook moreel, relationeel, …) 8.Zonde heeft de bekwaamheid om ‘door te groeien’ (als onkruid, kanker) 9.Zonde is wat je moet belijden en vergeving voor moet vragen, vgl. Hebr.9:22

39 Wat is zonde? 6.Zonde verontreinigt ons, Matt.15:18 7.Zonde is dat wat de bron is van de ‘dood’, Jak.1:5 (letterlijk, maar ook moreel, relationeel, …) 8.Zonde heeft de bekwaamheid om ‘door te groeien’ (als onkruid, kanker) 9.Zonde is wat je moet belijden en vergeving voor moet vragen, vgl. Hebr.9:22 10. Zonde brengt ‘nieuwe’ en andere zonden voort

40 6. Wat is zonde? (2)

41 Wat is zonde? (2) Begrijp het verschil: a)Zonde als Macht, Rom.5-8 Rom.5:12 door één mens zonde in de wereld gekomen 6:1-2 je bent aan de zonde gestorven, … er nu niet meer in leven Gal.2:20 …ik leef niet, maar Christus leeft in mij…

42 Wat is zonde? (2) Begrijp het verschil: a)Zonde als Macht, Rom.5-8 b)Zonde als verkeerde, zondige daden, gewoonten Die veranderd dienen te worden d.m.v. discipelschap, geestelijke groei en deel van gemeente zijn (“Lichaam,” opbouw, toerusting)

43 Wat is zonde? (2) Begrijp het verschil: 1.1Joh.3:6, 9; 5:18 2.1Joh.1:8

44 1Joh.3:6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

45 1Joh.3:9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

46 1Joh.5:18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.

47 Wat is zonde? (2) Begrijp het verschil: 1.1Joh.3:6, 9; 5:18zonde als macht 2.1Joh.1:8

48 1Joh.1:8-10 8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

49 Wat is zonde? (2) Begrijp het verschil: 1.1Joh.3:6, 9; 5:18zonde als macht 2.1Joh.1:8zonde als zondige daden

50 7. Sorry-Cultuur

51 Sorry-Cultuur Oppervlakkig Geen morele richtlijn

52 Sorry-Cultuur Oppervlakkig Geen morele richtlijn “Sorry” – geen verantwoordelijkheid op je nemen

53 Sorry-Cultuur Oppervlakkig Geen morele richtlijn “Sorry” – geen verantwoordelijkheid op je nemen Een ‘sorry’ uit beleefdheid – geen verandering in houding en levensstijl

54 Sorry-Cultuur Als het gaat om de Gemeente van Jezus Christus, kunnen we ons niet veroorloven een ‘sorry-cultuur’ te hebben

55 Sorry-Cultuur Als het gaat om de Gemeente van Jezus Christus, kunnen we ons niet veroorloven een ‘sorry-cultuur’ te hebben Géén gemakzucht…!!

56 Sorry-Cultuur Als het gaat om de Gemeente van Jezus Christus, kunnen we ons niet veroorloven een ‘sorry-cultuur’ te hebben God, onze Vader, te kort doen

57 Sorry-Cultuur Als het gaat om de Gemeente van Jezus Christus, kunnen we ons niet veroorloven een ‘sorry-cultuur’ te hebben God, onze Vader, te kort doen Onszelf en elkaar tekort doen

58 Sorry-Cultuur Als het gaat om de Gemeente van Jezus Christus, kunnen we ons niet veroorloven een ‘sorry-cultuur’ te hebben God, onze Vader, te kort doen Onszelf en elkaar tekort doen De maatschappij (“de wereld”) te kort doen

59 Ef.4:17-20 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

60 Ef.4:17-20 19 Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

61 Sorry-Cultuur Als het gaat om de Gemeente van Jezus Christus, kunnen we ons niet veroorloven een ‘sorry-cultuur’ te hebben God, onze Vader, te kort doen Onszelf en elkaar tekort doen De maatschappij (“de wereld”) te kort doen – “…gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen…” Ef.4:17-20

62 Hebr.4:15 15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.


Download ppt "Wat is zonde?! Hebr.4:14-16. 14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan."

Verwante presentaties


Ads door Google