De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Archipel – Eindhoven Dagbesteding nieuwe stijl “Ik blijf gewoon mijn ding doen” De cliënt in regie Janneke Vissers Teamleiding Dagbesteding, projectleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Archipel – Eindhoven Dagbesteding nieuwe stijl “Ik blijf gewoon mijn ding doen” De cliënt in regie Janneke Vissers Teamleiding Dagbesteding, projectleider."— Transcript van de presentatie:

1 Archipel – Eindhoven Dagbesteding nieuwe stijl “Ik blijf gewoon mijn ding doen” De cliënt in regie Janneke Vissers Teamleiding Dagbesteding, projectleider Persoonsvolgend Budget Ilona Balk Dagbestedingscoach

2 Inbedding in strategische beleid Belangrijke strategische doelstelling Archipel: Client in Regie Gebaseerd op :  visie, morele keuze (bedreiging autonomie)  wensen/verwachtingen van (nieuwe) cliëntengroepen  maatschappelijke en financiële ontwikkelingen

3 Client in regie 5 kernprincipes:  Eigen kracht  Keuzevrijheid  Dialoog  Oplossingsgericht  Maken/nakomen concrete afspraken

4 Visie “Cliënt in regie”: bepalend voor (andere) opzet zorg- en dienstverlening Paradigmashift: Cliënt wordt koopkrachtige klant VanNaar Zorg is gratis (overheid regelt en betaalt, beperkte eigen bijdragen Zorg kost geld (klant bepaalt en betaalt, overheid faciliteert op maat) Focus op overheid en zorgkantoor Focus op de klant (wat wil die, wat kan die, welke hulpbronnen heeft die) Leveren van (zoveel mogelijk) wettelijk gedefinieerde producten tegen vaste tarieven Individuele arrangementen (wat heb jij nodig, wat is al geregeld, wat kunt u (samen) zelf, welke aanvullende diensten moeten wij leveren)

5 Dagbesteding moet dus anders Busje komt zo………….. of komt nooit Standaard en traditioneel Vaste productenGescheiden groepen beperkt vaste groepen weinig vernieuwend Naar binnen inflexibiliteit

6 Ontwerp dagbesteding nieuwe stijl Uitgangspunten:  5 kernprincipes Client in Regie (EKDOM)  Paradigmashift  Programma van eisen klanten (groepsgesprekken) 11 punten Klantwaarden: wat, hoe, wanneer, stijl

7 Wat is nieuw  Individueel arrangement  Uitgebreid en gedifferentieerd aanbod  Integrale kostprijs  Zelf betalen; indicaties = portemonnee cliënt  Buiten de muren, “normale” voorzieningen  Borging klantsturing dagbestedingscoach (vraagkant) programmaleiders (aanbodkant) Voortdurende dialoog klantgestuurd breed vernieuwend individueel arrangement Buiten de muren Integrale kostprijs flexibel

8 5 activiteitenprogramma’s Programmaleiders Sport en beweging Natuur en buitenleven Cultuur creativiteit Sfeer en ontspanning

9 Programmaleiders Rol:  doorontwikkelen/vernieuwen van één van de dagbestedingsprogramma’s  Experimenteren, uitproberen  rekening houden met alle doelgroepen intra- en extramuraal), kleine/grote beurs  ontwikkelen netwerk (andere organisaties, vrijwilligers, verenigingen)  bijhouden aanbod/mogelijkheden in de omgeving  Bewaken kwaliteit (wat/hoe/ambiance) en kosten-/prijsreductie  beheren en bewaken van het beschikbare budget voor het programma

10 Dagbestedingscoaches Relatiebeheer  Dialoog met de klant  Aan de kant van de klant  Ontwerpen/bijstellen passend indivbidueel arrangement  Opstellen offerte  Opstellen en bewaken contract  Verwerken deelname klanten t.b.v. facturatie (maandelijks)

11 Toekomstbestendig Cliënt is in regie (eigen keuzes, ruime keuze, zelf inkopen) Klantsturing is geborgd gemeente: concentratie op toeleiding (keukentafelgesprek) gemeente: beheersing uitgaven (geen vaste kosten voor voorzieningen; bijstelling facilitering cliënten steeds mogelijk) nieuwe vorm van solidariteit (niet allemaal hetzelfde, financiële facilitering op maat, vouchers) Compensatiebeginsel Geen aanbesteding nodig (klant kiest aanbieder; geen verliezers) Kansen voor marktwerking èn ketensamenwerking

12 Uitdagingen  Ondernemerschap  Cultuurverandering (echte transitie): van zorg naar dienstverlening, aansluiten bij “normale” voorzieningen  Integrale kostprijsberekeningen  Voortdurende focus op kosten-/prijsreductie  Inzet mantelzorgers/vrijwilligers  Loslaten, deregulering


Download ppt "Archipel – Eindhoven Dagbesteding nieuwe stijl “Ik blijf gewoon mijn ding doen” De cliënt in regie Janneke Vissers Teamleiding Dagbesteding, projectleider."

Verwante presentaties


Ads door Google