De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uw aansprakelijkheid als zaakvoerder Een bedreiging voor uw privé vermogen ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uw aansprakelijkheid als zaakvoerder Een bedreiging voor uw privé vermogen ?"— Transcript van de presentatie:

1 Uw aansprakelijkheid als zaakvoerder Een bedreiging voor uw privé vermogen ?

2 inhoud 1.Situering (smaakmaker) 2.Het probleem 3.Een eerste oplossing 4.Een tweede oplossing 5.Tijd voor uw vragen

3 Situering

4

5 probleem Bestuurder/zaakvoerder aansprakelijk gesteld voor ‣ Fouten ‣ Schade die daaruit voortvloeit Ver van mijn bed ?

6 probleem Bestuurder aansprakelijk gesteld voor ‣ Fouten ‣ Schade die daaruit voortvloeit Ver van mijn bed ?

7 Probleem : nog dichter bij uw bed bouwbedrijf ‣ Dodelijk arbeidsongeval ‣ Schadeclaim weduwe ‣ Persoonlijke aansprakelijkheid zaakvoerder verffabriek ‣ Slechte belegging door CFO ‣ Schadeclaim door andere bestuurder

8 Probleem : nog veel dichter bij uw bed Doe het zelf zaak ‣ Geen licenties voor software ‣ Persoonlijk aansprakelijk Opvangtehuis gehandicapten ‣ Te grote aankoop bedrijfswagen CEO

9 Waar kan het in de praktijk misgaan? Het niet of bewust onvoldoende verzekeren van bedrijfsgebouwen tegen brand onvoorzichtig beleggingen met middelen van de vennootschap Het stellen van concurrerende handelingen Het niet betalen van bepaalde schuldeisers Onredelijke uitgaven doen of overdreven bezoldigingen toekennen Het verder zetten van een verlieslatende handelsactiviteit Het nastreven van eigenbelang door de bestuurder : misbruik van vennootschapsgoederen Het aangaan van verbintenissen waarvan men weet dat de vennootschap ze niet zal kunnen nakomen Het niet voeren van een boekhouding

10 Voorbeeld Een bedrijf met € 25.000.000 omzet krijgt een belangrijke bestelling van een klant voor € 450.000. De factuur wordt echter niet betaald. De klant heeft ernstige cashflowproblemen. Die problemen waren al gekend op het moment van de bestelling. Er wordt een klacht neergelegd tegen twee bestuurders omdat ze die bestelling niet mogen aanvaarden hadden. Een bouwonderneming met € 100.000.000 omzet wordt getroffen door een dodelijk ongeval op een werf. De weduwe en haar kinderen zetten een procedure in tegen de afgevaardigd bestuurder. Bij een normale communicatiestructuur in het bedrijf had het ongeval zich niet voorgedaan, maar door slechte communicatie werd het ongeval niet verhinderd. De afgevaardigd bestuurder moest privé € 25.000 schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Een collega-ondernemer is bestuurder van de locale sportclub en is er hoofdsponsor van. Na enkele jaren gaat hij met pensioen en stopt hij ook zijn sponsoring via zijn bedrijf. Enkele maanden later beslist de ploeg tot de veel te dure aankoop van twee spelers. De sportclub geraakt in financiële nood. Hoewel uw collega-ondernemer op dat moment niet meer in het bestuur zat, wordt hij toch aangesproken. Hij was namelijk vergeten om zijn uitschrijving als bestuurder in het Belgisch Staatsblad te laten vermelden.

11 Het gevolg

12 Risico van de bedrijfsleider (een beetje juridische theorie) Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Tewerkstellingsfouten

13 Juridische theorie U heeft twee statuten : Vennoot : het risico op uw inbreng is (eventueel) beperkt ‣ Uitzondering : oprichting Bedrijfsleider : u blijft onbeperkt aansprakelijk voor uw daden ‣ Goed huisvader ‣ 1382 ev BW

14 Risico van de bedrijfsleider Wat is nu precies aansprakelijkheid ? ‣ Franse revolutie ‣ Burgerrechten en plichten ‣ Weg met Mozes ‣ Potje breken potje betalen

15 Risico van de bedrijfsleider Aansprakelijkheid ‣ Intern ‧ Aandeelhouder ‧ Andere bestuurders ‧ personeel ‣ Extern ‧ Personeel ‧ Fiscus, RSZ, overheid ‧ Curator ‧ Iedere derde

16 Risico van de bedrijfsleider Burgerrechtelijke aansprakelijkheid ‣ Beheerfouten ‣ Overtreding statuten, wetgeving, Wb Venn. ‣ Gemeenrechtelijk ‧ 1382 e.v. : ook voor personeel ! ‣ Bijzondere aansprakelijkheden ‧ Faillissement ‧ RSZ, BTW,...

17 Risico van de bedrijfsleider Strafrechtelijke aansprakelijkheid ‣ Beheerfout ‣ Gemeenrechtelijke fout ‣ Overtreding in ‧ Strafwetboek ‧ Wb. Venn ‧ Milieurecht ‧ Arbeids- en sociaal recht ‧...

18 Risico van de bedrijfsleider Tewerkstellingsfouten ‣ Pesten ‣ Ongewenst seksueel gedrag ‣ Discriminatie ‣ racisme

19 Een eerste oplossing Niet van toepassing voor mij want ‣ Ik ben enige zaakvoerder ‧ Maar : –Curator –Derden –Overheid ‣ Ik krijg kwijting van de AV ‧ Maar : –Niet tegenstelbaar –Alleen kwijting voor gekende feiten

20 Een eerste oplossing Niet van toepassing voor mij want ‣ Verjaring ‧ 5 jaar onzekerheid ‣ Pensioen of ontslag ‧ Ontslag nemen kan zelfs schuld bewijzen ! ‣ Managementvennootschap ‧ Poort is gesloten ‣ Contractueel beperkte aansprakelijkheid ‧ Niet tegenstelbaar ‧ Alleen zeer beperkt mogelijk : tegen openbare orde

21 Conclusie : Als zaakvoerder loopt u steeds het risico op aansprakelijkheid Vennootschap beschermt u niet

22 Conclusie 2 : Er zijn oplossingen : aansprakelijkheidsverzekeringen

23 Een tweede oplossing Verzekeringen wettelijk verplichte niet verplicht maar noodzakelijk

24 Verplichte verzekeringen Arbeidsongevallen Objectieve aansprakelijkheid Autoverzekering... (201)

25 Noodzakelijke verzekeringen Verzekering BA Uitbating Verzekering BA na levering Specifieke verzekeringen : ‣ verzekering D&O ‣ Milieuaansprakelijkheidspolis ‣ beroepsaansprakelijkheidsverzekering

26 Noodzakelijke verzekeringen Verzekering D&O : ‣ Dekking alle bestuurders ‣ Voor fout als bestuurder ‣ Vergoeding van schade ‣ rechtsbijstand

27 Enkele tips Premie is aftrekbaar Vraag offerte bij minstens 2 verzekeraars Werk met een tussenpersoon Verzekerd kapitaal Rechtsbijstand moet Juiste omschrijving activiteit...

28 Verzekering aansprakelijkheid Belangrijkste dekking : rechtsbijstand

29 Uw aansprakelijkheid als zaakvoerder vragen ?


Download ppt "Uw aansprakelijkheid als zaakvoerder Een bedreiging voor uw privé vermogen ?"

Verwante presentaties


Ads door Google