De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzekering vrijwilligers Verzekering vrijwilligerswerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzekering vrijwilligers Verzekering vrijwilligerswerk."— Transcript van de presentatie:

1 verzekering vrijwilligers Verzekering vrijwilligerswerk

2 Hoe verloopt de procedure? De procedure verloopt in 6 stappen:  aanvraag tot erkenning  de gemeente/stad behandelt jouw aanvraag tot erkenning  de deputatie neemt een beslissing over de aanvraag  organiseren van een activiteit met vrijwilligers  melden van een schadegeval  nieuw kalenderjaar, wat nu?

3 verzekering vrijwilligers stap 1: aanvraag tot erkenning  erkenning aanvragen met het aanvraagformulier:  via www.vlaamsbrabant.be/vrijwilligersverzekering  via uw gemeente/stad  lees in het reglement na of jouw organisatie wel in aanmerking komt  dien uw aanvraagformulier in  in eerste instantie bij de gemeente  in tweede instantie bij de provincie  dien uw aanvraag minstens 6 weken voorafgaand aan de eerste activiteit in

4 verzekering vrijwilligers stap 2: behandeling door de gemeente/stad de gemeente/stad behandelt uw aanvraag door:  het geven van een datumstempel  het beoordelen of de organisatie voldoet aan de voorwaarden van het reglement  eventueel bijkomende informatie te vragen  de aanvraag en het advies door te faxen naar de provincie

5 verzekering vrijwilligers stap 3: beslissing door de deputatie  de deputatie beslist over de aanvraag op basis van:  de criteria uit het provinciaal reglement  het advies van de gemeente/stad  erkende organisaties ontvangen het erkenningsnummer en de nodige documenten voor de verzekeringsmaatschappij  vanaf nu kan je:  activiteiten aangeven voor Dexia Verzekering België  je rechtstreeks richten tot Dexia Verzekeringen België met je erkenningsnummer

6 verzekering vrijwilligers stap 4:organiseren van een activiteit Om de vrijwilligers van jouw activiteit te verzekeren moet je:  het toetredingsformulier invullen, verkrijgbaar:  op www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk  eerder ontvangen  aanduiden van het aantal vrijwilligersdagen  het aangifteformulier opsturen, doorfaxen, mailen of online bezorgen aan Dexia Verzekeringen België ( minstens 3 werkdagen voor jouw activiteit )

7 verzekering vrijwilligers stap 4:organiseren van een activiteit  je krijgt een ontvangstbevestiging  je krijgt een bevestiging van aanvaarding ! je kan zoveel aangiftes van activiteiten per jaar doen als je wilt ! je mag je toegekend aantal vrijwilligersdagen niet overschrijden ! je kan geen vrijwilligersdagen overdragen naar het volgend kalenderjaar

8 verzekering vrijwilligers stap 5:melden van een schadegeval  invullen van het formulier 'aangifte schadegeval' verkrijgbaar:  op www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk  eerder ontvangen  dit formulier bezorg je ten laatste binnen de 8 dagen na het ongeval aan Dexia Verzekeringen België  de communicatie loopt nu rechtstreeks tussen jouw organisatie en Dexia

9 verzekering vrijwilligers stap 6: nieuw kalenderjaar, wat nu?  organiseer je dit jaar activiteiten met vrijwilligers?  ja: van 2010 naar 2011 loopt je verzekering automatisch door  nee: zeg je verzekering op vroeg je geen verlenging aan, maar je hebt ze toch nodig?  je kan voor 2011 je activiteiten gewoon verder blijven aangeven bij Dexia.  je start terug op 100 te verzekeren dagen

10 verzekering vrijwilligers Honderd vrijwilligersdagen extra Organisaties kunnen rechtsteeks 100 dagen aankopen bij Dexia Verzekeringen België dit kun je 2 x doen zie website www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk

11 verzekering vrijwilligers Belangrijk Erkenningsnummer betekent nog niet dat je verzekerd bent, je moet nog aangifte doen bij Dexia Verzekeringen België Alle formulieren moeten correct en volledig ingevuld worden Geen foute aangiften, want dan verlies je je verzekeringsdekking

12 verzekering vrijwilligers nodige documenten  het reglement www.vlaamsbrabant.be/vrijwilligersverzekering  aanvraagformulier tot erkenning www.vlaamsbrabant.be/vrijwilligersverzekering  toetredingsformulier activiteiten www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk  aangifteformulier schadegeval www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk  samenvatting van de polis www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk

13 verzekering vrijwilligers Promotie via de gemeente Wij doen op uw gemeente beroep om mee dit initiatief bekend te maken, bijvoorbeeld door:  een informatieavond  agendering op de cultuurraad  het verspreiden van een folder ...

14 verzekering vrijwilligers Promotiemateriaal van de provincie Volgend materiaal stelt de provincie beschikbaar  folders "Verzekering voor vrijwilligerswerk"  brochure "Beter verzekerd" (60p.)  brochure "slim aan de slag"  Stappenplan voor het werven van vrijwilligers  Vorming op maat van jouw organisatie  allerlei postkaartjes (dankjewel, wil jij met mij, zet de stap,...)

15 verzekering vrijwilligers Veel gestelde vragen  Wij sloten een contract af voor de huur van een feestzaal. Onze activiteit kan niet doorgaan en de uitbater eist een schadevergoeding. Komt de verzekering tussen?  Tijdens een activiteit heb ik een ongeval met mijn wagen. Ik ben niet in mijn recht. Komt de verzekering tussen?

16 verzekering vrijwilligers Veel gestelde vragen  Onze jeugdbeweging heeft al een verzekering via de koepel. Heeft deze verzekering wel zin voor ons?  Tijdens een activiteit blijkt er schade te zijn aan de muziekinstallatie die één van de vrijwilligers meebracht. Is deze schade gedekt in het kader van de aansprakelijkheid?

17 verzekering vrijwilligers Meer info Voor meer informatie kan u terecht bij: Ingrid Tack Provincieplein 1 3010 Leuven Telefoon 016-26 73 98 Fax 016 26 73 01 e-mail: vrijwilligers@vl-brabant.be www.vlaamsbrabant.be/vrijwilligersverzekering

18 verzekering vrijwilligers Communicatiegegevens Dexia Verzekeringen België adres : Livingstonelaan 6, 1000 Brussel email : vrijwilligerswerk.aanvragen@dib.be +vrijwilligerswerk.aanvragen@dib.be vrijwilligerswerk.schade@dib.be website : www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk voor het aangeven van de activiteiten op het toetredingsformulier voor het aangeven van schadegevallen voor een samenvatting van de polis


Download ppt "Verzekering vrijwilligers Verzekering vrijwilligerswerk."

Verwante presentaties


Ads door Google