De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisschool het Schrijverke dinsdag 13 maart 2007 Informatieavond: Hoe realiseer je als school aanbod voor hoogbegaafde leerlingen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisschool het Schrijverke dinsdag 13 maart 2007 Informatieavond: Hoe realiseer je als school aanbod voor hoogbegaafde leerlingen?"— Transcript van de presentatie:

1 Basisschool het Schrijverke dinsdag 13 maart 2007 Informatieavond: Hoe realiseer je als school aanbod voor hoogbegaafde leerlingen?

2 Schoolbegeleiding door Expertisecentrum Passage: Inleiding: Opzetten van een beleid m.b.t. het signaleren en het creëren van aanbod voor hoogbegaafde leerlingen 5 september 2006 Basisschool het Schrijverke ‘s-Hertogenbosch René van Blaricum Ambulant begeleider HB Expertisecentrum Passage ‘s-Hertogenbosch

3 Gedragskenmerken van HB-kinderen Heeft altijd vragen Is een grote gisser (en probeert uit de context af te leiden) Is een zeer nieuwsgierige onderzoeker Is vaak diep mentaal en fysiek betrokken (en soms afwezig hierdoor) Drijft op complexiteit Gebruikt vaak ongewoon en complex vocabulaire Heeft flitsende, onnozele en vreemde ideeën Hangt rond en test uit Discussieert in detail, is kritisch en bewerkt stellingen Kan bovengemiddeld, gemiddeld en ook onder-gemiddeld presteren Laat sterke gevoelens en opties zien Weet het vaak al Toont meesterschap na één à twee repetities Ontwikkelt ideeën Prefereert vaak ouder gezelschap Onderzoekt de toepassingen Start projecten Creëert nieuwe ontwerpen Geniet van leren Is een uitvinder Is hoogst zelfkritisch

4 Hoogbegaafdheid binnen het onderwijs is er altijd geweest Het is nog niet zo heel lang geleden dat ‘ een klas over slaan’ gezien werd als het de meeste adequate en voor de hand liggende oplossing.

5

6

7 Da’s maar mooi meegenomen als je kind zo hoogbegaafd is?

8 Vaak laat de praktijk een ander beeld zien helaas….

9

10

11 Wanneer kun je spreken van hoogbegaafdheid? Hoge intellectuele vermogens. (TIQ > 130) Taakgerichtheid en volharding :motivatie (doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen) Creativiteit in het oplossen van problemen

12 Het triadisch model van Renzulli intelligentie creativiteitmotivatie hoogbegaafdheid

13 Het triadisch interdependentie model intelligentie creativiteitmotivatie Hoog begaafdheid School vrienden het gezin

14

15 Sinds een aantal jaren zijn er betreffende hoogbegaafdheid veel ontwikkelingen Centrum voor begaafdheidsonderzoek (CBO Nijmegen) Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO Enschede) Initiatieven van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden (passage ‘s-Hertogenbosch) Belangenverenigingen: Hint, Pharos, Goochem Particuliere initiatieven

16 Het is van het grootste belang dat HB-signalen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden Rol van de ouders Rol van de peuterspeelzaal Consultatiebureau Rol van de leerkracht van de kleutergroep

17 De meest voorkomende problemen bij hoogbegaafde leerlingen op school:

18 Onderpresteren (relatief en absoluut) Verveling Perfectionisme of faalangst Sociaal-emotionele problemen Een hoogbegaafd kind moet zichzelf kunnen zijn om sterk te kunnen zijn

19 Profielen van hoogbegaafde kinderen De harmonisch begaafde leerling De begaafde leerling met werkhoudings-problemen De hoogbegaafde leerling met sociaal- emotionele problemen De begaafde leerling met een specifiek leerprobleem of dyssynchroniteit

20 Al decennia lang worden onderwijsmodellen aangepast Montessori Freinet Dalton Vrije school Iederwijs Het nieuwe leren Ontwikkelingsgericht onderwijs ervaringsgericht onderwijs Themagericht onderwijs Jenaplan

21

22 Basisschool het Schrijverke heeft met haar organisatievorm ongekende mogelijkheden om tegemoet te komen aan een afgestemd aanbod voor HB- leerlingen

23

24 Daarom is het van belang dat: Er vroegtijdig wordt gesignaleerd Er aan de hand van leerlinggegevens wordt gediagnosticeerd Kinderen op eigen niveau worden voorzien van een uitdagend leerstofaanbod

25 Het Schrijverke is bezig met een protocol om haar leerlingen in kaart te brengen. Hierbij wordt o.a gebruik gemaakt van de informatie van de ouders (intake- gesprekken, rapportgesprekken, voortgangsgesprekken) Leerlingvolgsysteem (rapporten, toetsen) Portfolio (o.a. menstekening)

26 Daar waar nodig wordt het aanbod afgestemd: Het mogen of kunnen werken op niveau bij het thematisch werken Compacting van de leerstof met daarnaast uitdagende leerstof (op de kennisdomeinen) of uitdagende spellen. Verrijking van de leerstof Coachinggesprekken tussen leerling en leerkracht Belangrijk is om de autonomie van de leerling daarbij te betrekken, maar ook….. Wie is probleemeigenaar?


Download ppt "Basisschool het Schrijverke dinsdag 13 maart 2007 Informatieavond: Hoe realiseer je als school aanbod voor hoogbegaafde leerlingen?"

Verwante presentaties


Ads door Google