De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsmarketing Gouda Analyse van Sterkten en Zwakten van Gouda Kansen en Bedreigingen in de markt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsmarketing Gouda Analyse van Sterkten en Zwakten van Gouda Kansen en Bedreigingen in de markt."— Transcript van de presentatie:

1 Stadsmarketing Gouda Analyse van Sterkten en Zwakten van Gouda Kansen en Bedreigingen in de markt

2 Belangrijkste zwakten (volgens 3 ateliers) Top 5 zwakten 1.(Gevoel van) onveiligheid 2.Gebrek aan trots onder de inwoners van Gouda 3.Binnenstad: vervallen delen, lege plekken, woning- en winkelleegstand en gebrek aan groen (parken) 4.Diffuus imago (geen in het oogspringende onderscheidende kwaliteit; men verwacht meer kaas; verschil regio (negatief) en rest van het land (neutraal/positief)) 5.Gebrek aan parkeervoorzieningen in/dichtbij het centrum en aansluiting op het openbaar vervoer

3 Belangrijkste sterkten (volgens 3 ateliers) Top 5 sterkten 1.Naamsbekendheid in binnen- en buitenland 2.Aantrekkelijk historisch centrum (cultuurhistorische topstad) 3.Centrale ligging van de stad (gelegen binnen het Groene Hart uitstekende uitvalsbasis voor een bezoek aan onder meer de vier grote steden) 4.Kleinschaligheid van (de binnenstad van) Gouda, overzichtelijk wat betreft voorzieningen 5.Aantrekkelijke evenementen met een (inter)nationale aantrekkingskracht

4 Sterkten Hardware (materieel) Centrale ligging van de stad (gelegen binnen het Groene Hart uitstekende uitvalsbasis voor een bezoek aan onder meer de vier grote steden) Aantrekkelijk historisch (cultuurhistorische topstad) centrum Veel groen en blauw in de nabije omgeving Kleinschaligheid van (de binnenstad van) Gouda, overzichtelijk wat betreft voorzieningen Goed niveau van voorzieningen (basisscholen, huisartsen, club- en buurthuizen) Opwaardering van bestaande wijken Aanbod geschikte bedrijfsruimte Revitaliseren van het bedrijfsterrein Goudse Poort Betaalbare woningen (vergeleken met de omliggende steden zoals aan Utrecht)

5 Sterkten – vervolg Software (immaterieel) Naamsbekendheid binnen- en buitenland (beperkte lading: internationale bekendheid met name verkregen door Goudse kaas) Evenementen met bovenregionale aantrekkingskracht, zoals Kaarsjesavond, Gouda bij Kunstlicht, Kaas-en ambachtenmarkt en Keramiekdagen Waterrecreatiemogelijkheden in de nabije omgeving Orgware (organiserend vermogen) Stabiel bestuur (veelal dezelfde politieke samenstelling, weinig wisselingen van de wacht) De gemeente is actief bezig met het verbeteren van het ondernemersklimaat

6 Zwakten Hardware (materieel) Slechte bodemkwaliteit (het bouwrijp maken van grond kost veel geld) Gebrek aan parkeervoorzieningen in/dichtbij het centrum en aansluiting op het openbaar vervoer Slechte ontsluiting vanaf de snelweg richting de binnenstad Onvoldoende onderscheidende winkel- en horeca-aanbod, ontbreken van middelgroot hotel Beperkt aanbod hoger onderwijs (één HBO) Uitstraling nieuwbouwwijken, beperkt aanbod luxewoningen Weinig aanbod uitgaansvoorzieningen jeugd Binnenstad: vervallen delen, lege plekken, woning- en winkelleegstand en gebrek aan groen (parken) De (binnen)stad is vies/rommelig Slechte ontsluiting binnen Gouda Gouda is haar regiofunctie op het gebied van retail verloren, de gemeente heeft te weinig aandacht besteed aan de behoeften van de bewoners betreffende retail

7 Zwakten - vervolg Hardware (materieel) Afwezigheid van een openbare HBO-instelling (in Gouda bevindt zich alleen de Christelijke Hogeschool De Driestar) (De binnenstad van) Gouda is slecht toegankelijk voor minder validen Software (immaterieel) Gevoel van onveiligheid, met name vanwege hangjongeren Laag bestedingsniveau bezoekers Gebrek aan trots onder de inwoners van Gouda (onderwaardering) Matig imago van Gouda bij niet-bewoners (onbekend maakt onbemind) Imago komt niet overeen met het daadwerkelijk geboden toeristisch product (bijvoorbeeld het imago van Gouda kaasstad - waar tref je echter nog kaasmakerij aan in Gouda?) Verschil imago van Gouda binnen de regio (negatief) en de rest van Nederland (neutraal / positief) Gouda is haar regiofunctie verloren mede als gevolg van het slechte imago, (meerdere (winkel-) voorzieningen zijn vertrokken, hotelpartijen krijgen geen financiering van banken door het slechte imago, aansluiting met (steden in) de regio gemist)

8 Zwakten - vervolg Software (immaterieel) Ontbreken van een duidelijk profiel van Gouda (waar staat Gouda voor? Wat is de kapstok voor Gouda? Gouda heeft geen USP) Orgware (organiserend vermogen) Beperkte kennis politiek wat er leeft onder de ondernemers Professionaliteit marketing en promotie organisatie(s) (Stichting Marketing Gouda en VVV) Lage organisatiegraad Horecavereniging en SOG (Samenwerkende Ondernemersorganisaties Gouda) Relatie tussen gemeente en ondernemers (gebrek aan ondernemersgeest en durf, ontevreden gevoel van horeca- en retailondernemers) Gebrek aan ambitie (te weinig durf/lef) en visie (onvoldoende sturing) bij de gemeente, maar ook derden (bijvoorbeeld wat betreft het organiseren van festivals en evenementen) Beschikbare feiten en cijfers over toerisme en bestedingen (nodig om bijvoorbeeld bedrijven over de streep te trekken ten aanzien van investeringen/bijdragen wat betreft het toeristisch product) Het duurt bij de gemeente lang voordat plannen tot uitvoering worden gebracht, wat bij ondernemers tot frustratie leidt (denk aan de plannen voor een hotel/grand café voor het Bolwerk en plannen voor additionele parkeertorens)

9 Kansen in de markt Betere bereikbaarheid en ontsluiting van Gouda door verbetering openbaar vervoer (RijnGouweLijn en intercitystation) Uitbreiding van verzorgingsgebied door verstedelijking (Zuidplaspolder, Westergouwe en Gouweknoop) Stijging vrijetijdsbestedingen van Nederlandse bevolking Investering in het centrum van een middelgrote stad leidt tot omzetstijging (gebleken uit koopstromen-onderzoek van de provincie) Steeds meer mensen shoppen in een andere stad (mobiliteit) Investeringsbereidheid van ondernemers groeit Stijging aantal vitale 50+-ers en groei van hun uitgaven Gouda heeft veel (economische) potentie Toenemende behoefte aan nostalgie en authenticiteit Toenemende interesse in religie/levenbeschouwing/ spiritualiteit (terug van weggeweest)

10 Bedreigingen in de markt Concurrentie dichtbij liggende (winkel)centra Buiten beeld bij beslissers (provincie en rijk) Vertrekoverschot bewoners Ondernemers hebben weinig binding met Gouda (NB: landelijk op gemiddeld niveau) Onvoldoende aansluiting personeelsaanbod en werkgelegenheid Gouda heeft weinig kennisintensieve bedrijven terwijl er landelijk een sterke economische groei is van kennis- en creatieve economie Afname gemiddeld aantal uren vrije tijd van de ‘gemiddelde’ Nederlander Concurrentie van andere steden Teruglopend groen en blauw in het Groene Hart


Download ppt "Stadsmarketing Gouda Analyse van Sterkten en Zwakten van Gouda Kansen en Bedreigingen in de markt."

Verwante presentaties


Ads door Google