De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TEAMTEACHING Hannah Wielenga Hogeschool Utrecht / Landelijk Ontwikkelpunt NLT 5 juni 2009 Met dank aan: Sjaak Luijtjes – Vader Rijn College.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TEAMTEACHING Hannah Wielenga Hogeschool Utrecht / Landelijk Ontwikkelpunt NLT 5 juni 2009 Met dank aan: Sjaak Luijtjes – Vader Rijn College."— Transcript van de presentatie:

1 TEAMTEACHING Hannah Wielenga Hogeschool Utrecht / Landelijk Ontwikkelpunt NLT 5 juni 2009 Met dank aan: Sjaak Luijtjes – Vader Rijn College

2 TEAMTEACHING http://www.youtube.com/watch?index=0&feature=PlayList&p=1D60D3462696D78F&hl=nl&v=DOJSD5MGy4I&playnext=1 http://www.youtube.com/watch?v=Ivj2tSSy2bA

3 Integrale coördinatie: kernteams onderbouwteam Gericht op leerlingGericht op inhoud Bron: Teams ontwikkelen (VO-raad) TEAMTEACHING mentorenteamvaksectieleergebiedteam

4 TEAMTEACHING Verkenning: Denk aan een situatie waarin je zelf met collega’s als team hebt gewerkt Wat gaf meerwaarde (voor studenten, team of jezelf)? Wat werkte juist belemmerend (idem)? Wissel uit in groepje van 4 Rapporteer: belangrijkste meerwaarde en grootste belemmering

5 TEAMTEACHING WAAROM (doel + model) HOE (organisatie) WIE (teamrollen) WAT (afspraken)

6 WAAROM Wat wil je als team bereiken? verbreding expertise (persoonlijke) zorg voor leerlingen keuzemogelijkheden leerlingen zelfstandigheid leerlingen van elkaar leren …

7 WAAROM Welk model past daar het beste bij? in alle modellen: (multidisciplinair) team in voorbereiding en ondersteuning per model verschillend: 1 docent per groep 1 docent per groep, af en toe collega inzetten verschillende docenten per groep meerdere groepen met multidisciplinair docententeam als boven, maar dan met stamdocent per groep geen vaste groepen

8 HOE Roostering, organisatie en facilitering Nodig: contacttijd, werktijd, overlegtijd, etc. Organisatie, bv.: - tijdseenheden - momenten op de dag - beschikbaarheid leerlingen, docenten, TOA’s - beschikbaarheid lokalen en materialen - evt. beschikbaarheid externen - …

9 HOE Roostering en organisatie Randvoorwaarden en haalbaarheid Hoe voorkom je een explosieve toename van de werkdruk?

10 WAT Afspraken maken over: keuze onderwijsinhouden didactische aanpak verantwoordelijkheid en taakverdeling regie en klassenmanagement gezamenlijke normen en regels in de klas communicatie met leerlingen leerlingvolgsysteem beoordeling eigen samenwerkingsproces evaluatie …

11 WIE Niveau’s in teamwork: 1.verzameling van losse individuen 2.enkele mensen die iets met elkaar te maken willen hebben 3.hecht team met een open communicatie, energiek in het werk 4.superteam waar de samenwerking individuen naar een hoger niveau tilt, waar ‘flow’ is

12 WIE Belangrijk bij teamwork: wie is waar goed in (inhoud, proces) benut elkaars kwaliteiten, gebruik teamrollen hoe zorg je voor (kennis)uitwisseling vertrouwen, cq. durven los te laten eigen belang vs. teambelang elkaar aanspreken bij irritatie op welke manier geef je elkaar feedback doe ook eens iets leuks met elkaar!

13

14 TEAMTEACHING Wat moeten docenten hiervoor kunnen:

15 TEAMTEACHING Transfer van individueel naar samen : leervragen stellen  gezamenlijke leerdoelen opstellen eigen ontwikkeling sturen  eigen ontwikkeling koppelen aan teamontwikkeling (of schoolontwikkeling) zelf in vakoverstijgend projectgroepjes studeren  in vakoverstijgende groepjes onderwijs vormgeven

16 TEAMTEACHING Transfer van individueel naar samen : leerstijlen  teamrollen reflectiemethodieken  collectieve reflectie klassenmanagement  hoe doe je dat als team groepsdynamica  groepsprocessen in je eigen team samenwerkend leren  samenwerkend doceren (NB: dezelfde principes gelden ook hier!)

17 Informatie en literatuur VO-raad: Brochure: Teams ontwikkelen! Vragenlijst: Werken in teams Teamrollentest: www.thesis.nl/belbin Artikelen: Dieten, H.van, Geest, W.van der (2006). De waarde van Slash21. Bespiegelingen over het onderwijsinnovatieproject. Stichting Carmelcollege/KPCgroep Goetz, K. (2000). Perspectives on Team Teaching; A Semester I Independent Inquiry. Egallery 1, nr.4 Nieuwland,L. Neut, I.van der, Van Rooyen, E.e.a.(2002). School als kennisonderneming. Een inventarisatie. BBA groep beleidsonderzoek den Haag


Download ppt "TEAMTEACHING Hannah Wielenga Hogeschool Utrecht / Landelijk Ontwikkelpunt NLT 5 juni 2009 Met dank aan: Sjaak Luijtjes – Vader Rijn College."

Verwante presentaties


Ads door Google