De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Knelpunten op de regionale onderwijsarbeidsmarkt Aanpak OCW door Hans van der Vlugt, directeur Directie Leraren Ministerie van OCW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Knelpunten op de regionale onderwijsarbeidsmarkt Aanpak OCW door Hans van der Vlugt, directeur Directie Leraren Ministerie van OCW."— Transcript van de presentatie:

1 Knelpunten op de regionale onderwijsarbeidsmarkt Aanpak OCW door Hans van der Vlugt, directeur Directie Leraren Ministerie van OCW

2 2 Zicht op knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt OCW: analyseert de onderwijsarbeidsmarkt maakt gebruik van ramingen voor vo en po Ramingen geven zicht op knelpunten: lerarentekorten krimp in leerlingaantallen zowel landelijk als regionaal

3 3 Aanpak: zicht geven op de knelpunten OCW benadert regio’s met knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt toont en bespreekt de regionale arbeidsmarktanalyses met de verzamelde schoolbesturen focus nu ligt vooral op het vo (gezien prognoses) Schoolbesturen krijgen zicht op leerlingprognoses lerarenprognoses voor de eigen regio en per BRIN-nummer voor de periode 2012 tot en met 2025

4 4 Aanpak: zelf verantwoordelijkheid nemen Na de ramingen aan de slag. Uitgangspunten: Actieve schoolbesturen pakken de uitdaging op: nemen zelf verantwoordelijkheid zoeken de samenwerking op en zorgen voor draagvlak overleggen met elkaar binnen de regio (en er buiten) komen tot een programma en projectplannen die een oplossing bieden voor de regionale knelpunten OCW: faciliteert planvorming van actieve samenwerkende schoolbesturen met advies en middelen (max. 3 jaar) bespreekt de mogelijkheden, verbindt best practices faciliteert onderzoek t.b.v. zicht op de effecten

5 Stand van zaken OCW is bezig met de volgende regio’s: Utrecht Den Haag Rijnmond Noordelijk Zuid-Holland Amsterdam Rotterdam Rijnstreek Haaglanden Stedendriehoek en IJssel-Veluwe Flevoland Limburg En er volgen meer… 5

6 Voorbeelden van projecten Versterken inductiefase (startende leraar) Versterken begeleiding zittende leraren Door-/opscholen leraren: bij krimpregio’s, loopbaanperspectief: van po naar vo. Maatwerk in opleidingstraject i.s.m. Hogeschool Rotterdam nieuwe modulaire aanpak: van 2e naar 1e graads i.s.m. Hogeschool Utrecht. Toepassen e-technologie in de klas: e-learning, videolessen (o.a. ervaringen uit de IIO benut) Digitale didactiek in de lerarenopleiding: leraren van opleidingen (hogeschool Rotterdam, ICLON en TULO) en van scholen ontwikkelen met elkaar opleidingsmodules Duale trajecten voor meer 1e graadsbevoegde leraren in de klas: opleiding op maat door universitaire lero’s i.s.m. scholen 6

7 7 Kennisdeling en partners OCW organiseert kennisdeling: voor scholen en schoolbesturen die gesubsidieerde projecten uitvoeren kennisdeling is tussen en binnen de regio’s Partners/samenwerking: Arbeidsmarktplatform po VOION (vo-raad) CPB IIO (Netwerk, Experimenten, IIO op Maat)

8 8 Vragen?


Download ppt "Knelpunten op de regionale onderwijsarbeidsmarkt Aanpak OCW door Hans van der Vlugt, directeur Directie Leraren Ministerie van OCW."

Verwante presentaties


Ads door Google