De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behoeften- en attitudemeting bij 11.11.11-betrokkenen Kwantitatief onderzoek via een enquête in Pagina 11 Michelle Lenaerts Annick Vanhove Eric Goubin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behoeften- en attitudemeting bij 11.11.11-betrokkenen Kwantitatief onderzoek via een enquête in Pagina 11 Michelle Lenaerts Annick Vanhove Eric Goubin."— Transcript van de presentatie:

1 Behoeften- en attitudemeting bij 11.11.11-betrokkenen Kwantitatief onderzoek via een enquête in Pagina 11 Michelle Lenaerts Annick Vanhove Eric Goubin

2 Resultaten enquête Pagina 11 2 Overzicht presentatie Opzet van de enquête Profiel van de respondenten Evaluatie van de communicatie: –globale communicatie van 11.11.11 –Pagina 11 –provinciale krantjes en provinciale secretariaten –elektronische communicatie

3 Resultaten enquête Pagina 11 3 Opzet van de enquête Doel: evaluatie van de bestaande communicatiekanalen Werkwijze: –vragenlijst met gesloten en open vragen –2 vragenlijsten: één voor Pagina 11-lezers en één voor medewerkers die ook het provinciale krantje krijgen –Vragenlijst opgenomen in het april-nummer van Pagina 11 (04/2004) + op www.11.be

4 Profiel van de respondenten

5 Resultaten enquête Pagina 11 5 Vraagstelling Doel: profiel schetsen van de diverse betrokkenen bij 11.11.11 Vragen over: geslacht, leeftijd, functie binnen 11.11.11, aantal jaren betrokken bij de beweging, internetbezit, interesse in andere derdewereldorganisaties,…

6 Resultaten enquête Pagina 11 6 Profiel van de respondenten 428 ingevulde enquêtes evenwichtige steekproef –205 medewerkers  223 Pagina 11-lezers –266 mannen  200 vrouwen –de helft = 45 jaar of jonger / 45 jaar of ouder –evenwichtige verdeling van het aantal jaren betrokken bij 11.11.11 (zie grafiek)

7 Resultaten enquête Pagina 11 7 Aantal jaren betrokken bij 11.11.11

8 Resultaten enquête Pagina 11 8 Functie van de respondenten Opgelet: meerdere antwoorden waren mogelijk per persoon

9 Resultaten enquête Pagina 11 9 Functie(s) van de respondenten

10 Resultaten enquête Pagina 11 10 Frequentie van contact met 11.11.11

11 Resultaten enquête Pagina 11 11 Internetbezit 40 respondenten hebben geen internet (niet thuis, noch op het werk of elders). Het gaat om 14 medewerkers en 26 Pagina 11-lezers. Van de internetgebruikers surft ¼ via een modem en ¾ via de kabel of ADSL. De frequentie waarmee ze de website van 11.11.11 bezoeken, verschilt weinig van de frequentie waarmee ze sites van andere derdewereldorganisaties bezoeken.

12 Resultaten enquête Pagina 11 12 Websitebezoek

13 Resultaten enquête Pagina 11 13 Publicaties van andere NGO’s Ongeveer ¾ ontvangt regelmatig publicaties van andere NGO’s. Slechts een minderheid vindt dat er overlap van informatie is (vooral comitéleden en -verantwoordelijken) Inhoudelijke overlap met o.a. MO*, Vredeseilanden Magazine, WeeWee- krant, maar die is niet storend

14 Evaluatie globale communicatie

15 Resultaten enquête Pagina 11 15 Vraagstelling “Duid aan welke van de 11.11.11- publicaties je al dan niet ontvangt en leest.” “Geef bij publicaties die je meestal of altijd leest een tevredenheidsscore over de inhoud (score op 10 punten).”

16 Resultaten enquête Pagina 11 16 Andere 11.11.11-publicaties

17 Resultaten enquête Pagina 11 17 Vergelijking medewerkers  Pagina11-lezers

18 Resultaten enquête Pagina 11 18 Tevredenheid 11.11.11-publicaties

19 Informatiebehoeften versus informatieaanbod

20 Resultaten enquête Pagina 11 20 Vraagstelling “Duid aan welke informatie je verwacht van 11.11.11.” “Geef aan of de informatie die je krijgt van 11.11.11 al dan niet voldoende is.” Omwille van de leesbaarheid plaatsen we de resultaten voor Pagina 11-lezers en voor medewerkers (die het provinciale krantje krijgen) in afzonderlijke grafieken.

21 Resultaten enquête Pagina 11 21 Interpretatie grafieken De rode balkjes geven het percentage respondenten aan dat informatie verwacht over een onderwerp. De zwarte balkjes geven, vertrekkende van de rode groep, het percentage aan dat tevreden is over de hoeveelheid informatie die 11.11.11 biedt over dat onderwerp. Vb. 80% van de respondenten verwacht info over campagnes en acties van 11.11.11. Daarvan is 92% tevreden over de hoeveelheid informatie die ze ontvangen.

22 Resultaten enquête Pagina 11 22 Informatiebehoeften versus informatieaanbod bij Pagina 11-lezers

23 Resultaten enquête Pagina 11 23 Informatiebehoeften versus informatieaanbod bij medewerkers

24 Resultaten enquête Pagina 11 24 Vraagstelling enkel voor medewerkers “Duid aan in welke mate je akkoord gaat met volgende stellingen over campagnes.” De 11.11.11-communicatie: –brengt me tijdig op de hoogte van de start van de campagne. –geeft de nodige informatie om de campagne vlot te laten verlopen. –zet me aan tot deelname aan acties of evenementen. –geeft me een duidelijk beeld van de organisatie. –geeft met het gevoel een deel van de beweging te zijn. Ik ervaar dat er naar mijn mening wordt geluisterd. (schaal gaande van ‘helemaal niet akkoord’ over ‘min of meer akkoord’ tot ‘volledig akkoord’ + mogelijkheid ‘weet niet’)

25 Resultaten enquête Pagina 11 25 Opgelet Bij de antwoorden op deze beoor- delingsvraag over de campagnes werken we met gemiddelde scores. –Twee is een neutrale score. –Scoort een stelling lager dan twee, dan is men hiermee niet akkoord. –Scoort een stelling hoger dan twee, dan is men hiermee wel akkoord.

26 Resultaten enquête Pagina 11 26 Communicatie rond campagnes (medewerkers)

27 Resultaten enquête Pagina 11 27 Vraagstelling enkel voor Pagina 11-lezers Aan de Pagina 11-lezers werd gevraagd: of ze aan de campagnes van 11.11.11 hebben meegewerkt, of hun kennis en visie over de problematiek is toegenomen, welke tevredenheidsscore ze toekennen aan de campagne (score op 10 punten).

28 Resultaten enquête Pagina 11 28 Resultaten voor verschillende campagnes GATS –1/5 werkte mee –meer dan 9/10 ervaart toename kennis –tevredenheidsscore = 8/10 Verkiezingscampagne –1/12 werkte mee –bij 1/3 kennis níet toegenomen –tevredenheidsscore = 7/10 Tobintaks –1/6 werkte mee –bij 1/6 is kennis níet toegenomen –tevredenheidsscore = 7,5/10)

29 Evaluatie Pagina 11

30 Resultaten enquête Pagina 11 30 Vraagstelling “Geef je mening over verschillende aspecten van Pagina 11.” “Geef aan welke rubrieken je interesseren.” “Geef voor zaken die je sterk interesseren aan of je voldoende informatie vindt in Pagina 11.11.11.”

31 Resultaten enquête Pagina 11 31 Algemene beoordeling Pagina 11

32 Resultaten enquête Pagina 11 32

33 Resultaten enquête Pagina 11 33

34 Resultaten enquête Pagina 11 34 Enkele meningen over Pagina 11 2/10 lezers surfen geregeld naar URL bij artikel; 4/10 doen dit nooit slechts 4 lezers vinden Pagina 11 overbodig Een minderheid vindt dat er overlap bestaat met andere NGO-publicaties bijna 1/3 van de lezers nam deel aan een actie n.a.v. een artikel in Pagina 11

35 Evaluatie provinciale krantjes en provinciale secretariaten

36 Resultaten enquête Pagina 11 36 Vraagstelling Opgelet: vragen over het provinciale krantje en het provinciale secretariaat werden enkel gesteld aan de 11.11.11-medewerkers. “Geef je mening over verschillende aspecten van het provinciale krantje.” (Quetzal, Hefboom, Karibu, Solidair en Inka)

37 Resultaten enquête Pagina 11 37 Algemene beoordeling provinciale krantjes

38 Resultaten enquête Pagina 11 38 Vraagstelling “Duid aan in welke mate je akkoord gaat met volgende stellingen over het provinciale krantje.” Het provinciale krantje: lees ik grondig door bevat nuttige informatie over ervaringen van andere comités is een aanvulling op de E-Flash is voor mij overbodig kan beter vervangen worden door een aparte E-Flash voor comitémededewerkers. (schaal gaande van ‘helemaal niet akkoord’ over ‘min of meer akkoord’ tot ‘volledig akkoord’ + mogelijkheid ‘weet niet’)

39 Resultaten enquête Pagina 11 39 Opgelet Bij de antwoorden op deze beoordelings- vraag over het provinciale krantje werken we met gemiddelde scores. –Twee is een neutrale score. –Scoort een stelling lager dan twee, dan is men hiermee niet akkoord. –Scoort een stelling hoger dan twee, dan is men hiermee wel akkoord. Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen de provincies.

40 Resultaten enquête Pagina 11 40 Beoordeling provinciale krantje (stellingen)

41 Resultaten enquête Pagina 11 41 Suggesties voor het provinciale krantje “ Het is OK. / Goed werk. Doe zo verder. ” (5) “ Krantje en agenda mag ruimer. / Meer lokale initiatieven. ” (4) “ Voorstelling lokale comit é s. ” “ Provinciaal secretariaat is onmisbare schakel. ” “ Alles per e-mail. ” “ Soms is lay out verwarrend. Belangrijke data mogen in grote letters. ” “ Geef ook positieve feedback. ” “ Provinciaal krantje is overbodig. ”

42 Resultaten enquête Pagina 11 42 Vraagstelling “Duid aan in welke mate je akkoord gaat met volgende stellingen over het provinciale secretariaat.” Ik gebruik e-mail om vragen te stellen aan het provinciaal secretariaat. Ik krijg een adequaat antwoord van het provinciaal secretariaat. Het provinciaal secretariaat is het eerste aanspreekpunt van de lokale comités. Ik ontvang te veel informatie van het provinciale secretariaat. (schaal gaande van ‘helemaal niet akkoord’ over ‘min of meer akkoord’ tot ‘volledig akkoord’ + mogelijkheid ‘weet niet’)

43 Resultaten enquête Pagina 11 43 Opgelet Bij de antwoorden op deze beoordelings- vraag over het provinciale secretariaat werken we met gemiddelde scores. –Twee is een neutrale score. –Scoort een stelling lager dan twee, dan is men hiermee niet akkoord. –Scoort een stelling hoger dan twee, dan is men hiermee wel akkoord. Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen de provincies.

44 Resultaten enquête Pagina 11 44 Beoordeling provinciale secretariaat (stellingen)

45 Evaluatie elektronische communicatie Opgelet: evaluatie van de E-Flash en de website voor de vernieuwing

46 Resultaten enquête Pagina 11 46 Bereik van de E-Flash In de vragenlijst werd eerst gevraagd of de respondenten de E-Flash ontvangen. –64% ontving de E-Flash niet, zij werden gepolst naar hun interesse. –36% ontving de E-Flash, zij konden hun mening geven over de elektronische nieuwsbrief.

47 Resultaten enquête Pagina 11 47 Interesse in E-Flash

48 Resultaten enquête Pagina 11 48 Algemene beoordeling E-Flash (oude versie)

49 Resultaten enquête Pagina 11 49 Enkele meningen over de E-Flash ruim 1/3 klikt door naar de site bij minstens één artikel uit het e-zine een ruime meerderheid opent de E-Flash altijd, een enkele opent het e-zine meestal niet het e-zine zet een meerderheid aan om deel te nemen aan acties Slechts 1/10 vindt dat het e-zine te weinig info biedt over de standpunten, acties en campagnes van 11.11.11

50 Resultaten enquête Pagina 11 50 Suggesties voor de E-Flash “meer links naar andere sites” “kort en bondig” “minder tekst, meer foto’s”

51 Resultaten enquête Pagina 11 51 Evaluatie website Wie gebruik maakt van internet, kon de website van 11.11.11 beoordelen op diverse aspecten. kon zich al dan niet akkoord verklaren met enkele stellingen over de website als informatiebron en over het gebruik van de website.

52 Resultaten enquête Pagina 11 52 Algemene beoordeling website (oude versie)

53 Resultaten enquête Pagina 11 53 Meningen over de website als infobron 96% vindt de site voldoende actueel en up-to-date 93% vindt (redelijk) gemakkelijk de informatie die hij zoekt 89% vindt min of meer voldoende informatie en materiaal voor de plaatselijke campagne Voor 84% is de site een aanvullende infobron 83% zoekt af en toe tot geregeld praktische informatie op de website 62% raadpleegt af en toe tot geregeld de kalender op de site

54 Resultaten enquête Pagina 11 54 Meningen over het gebruik van de site 90% vindt een petitie via het internet (min of meer) zinvol 83% vindt dat 11.11.11 de website meer kan gebruiken als netwerkinstrument 76% vindt dat 11.11.11 de website meer kan gebruiken als mobiliserend instrument 46% zou (misschien) gebruik maken van een forum 39% gebruikt de website als portaal voor andere NGO-websites

55 Resultaten enquête Pagina 11 55 Meningen over het gebruik van de site 29% stelt (soms) vragen aan het secretariaat via de website Slechts 25% zoekt (soms) naar vacatures via de site (vooral jongeren)


Download ppt "Behoeften- en attitudemeting bij 11.11.11-betrokkenen Kwantitatief onderzoek via een enquête in Pagina 11 Michelle Lenaerts Annick Vanhove Eric Goubin."

Verwante presentaties


Ads door Google