De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VMBO Basisberoeps & Kaderberoeps Op weg naar de toekomst!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "VMBO Basisberoeps & Kaderberoeps Op weg naar de toekomst!!"— Transcript van de presentatie:

1 VMBO Basisberoeps & Kaderberoeps Op weg naar de toekomst!!

2 Certificering Vanaf schooljaar 2013-2014 heeft De Rietlanden toestemming gekregen om leerlingen aan te melden om examen te doen op vmbo-bb en vmbo-kb niveau. Belangrijk om te weten: - Geen volledig diploma mogelijk - Alleen certificaten voor het behaalde theorievak - Praktijkdiploma via branchegerichte trajecten

3 Wat kun je er mee? - Op een vervolgopleiding aantonen dat de leerling een bepaald niveau beheerst. - Door de combinatie van behaalde certificaten voor theorievakken en het praktijkdiploma kan de leerling op een hoger niveau instromen op het MBO.

4 Het vakkenpakket

5 5 ingerichte klassen Regulier bovenbouw 1:Monique Carels Regulier bovenbouw 2:Mario Karssemakers Ass bovenbouw 1: Henk de Groot Ass bovenbouw 2:Kim de Louw Ass bovenbouw 3:Arjen Vriezekolk

6 Examens Vanaf de eerste schooldag wordt er aan het examenprogramma gewerkt. De leerkrachten werken met een weekplanning. Hierop staat per week vermeld wat de leerling op vrijdag af moet hebben. Leerkrachten bieden de lessen klassikaal aan en geven de leerlingen huiswerk op. Wanneer het huiswerk regelmatig niet af blijkt te zijn, dan wordt er (door de mentor) contact opgenomen met ouders. Het af hebben van de planning is een voorwaarde om op examen te mogen gaan. Verantwoordelijkheid ligt bij jezelf!!

7 Voorbeeld weekplanning DatumNederlandsEngelsWiskunde 19 t/m 23 aug 2013 Start boek 3 Hst. 1 Lezen af Start boek 3 Hst. 1 opdr. 7 af Start boek 3A Hst. 1 som 13 af 26 t/m 30 aug 2013 Hst. 1 Spreken, kijken, luisteren af Hst. 1 opdr. 14 afHst. 1 som 26 af 2 t/m 6 sept 2013 Hst. 1 Schrijven afHst. 1 opdr. 21 afHst. 1 som 39 af 9 t/m 13 sept 2013 Hst. 1 Leren en werken + Taal en woordenschat af Hst. 1 Opdr. 28 af Hst. 1 Som 44 af nakijken, leren, proefwerk 16 t/m 20 sept 2013 Hst. 1 Spelling en Grammatica af Hst. 1 Opdr. 34 afHst. 2 som 13 af

8 Rekenvaardigheden Vanaf dit schooljaar moet een leerling meedoen aan de rekenvaardighedentoets wanneer hij/zij op gaat voor een volledig diploma. (dus geen deelcertificaten) De toets wordt schriftelijk afgenomen in één zitting van 90 minuten tijdens de periode van de schriftelijke examens. (na de meivakantie) Het behaalde cijfer telt nog NIET mee, maar komt wel op de cijferlijst te staan. Als een leerling een onvoldoende haalt, wordt hij/zij hier dus niet op afgerekend en kan het gewoon zijn diploma behalen.

9 De Examenprocedure De leerlingen moeten vóór 1 december aangemeld worden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), voor de vakken waarin ze in dat jaar examen gaan doen. De aanmeldingen gebeuren digitaal (via internet) door De Rietlanden. De correspondentie verloopt via school. Ester van Bruchem is vanuit de Rietlanden contactpersoon voor DUO. Schriftelijke examens in mei : Op De Rietlanden Mondelinge examens in juni/juli: nog onbekend (waarschijnlijk op De Rietlanden)

10 Examen doen in 2 jaar? Dat kan! Maar het kan ook over 3 jaar verdeeld worden. Wanneer je op examen gaat en het vak met een voldoende hebt afgesloten (zie examenreglement), ontvang je een certificaat voor het behaalde vak. Voor vmbo-bb of vmbo-kb ga je examen doen voor 5 theorievakken In het 3 e leerjaar doe je (waarschijnlijk) alleen examen voor Maatschappijleer 1.

11 Jaarplanning VMBO-BB en KB Aanmeldingen voor alle examens november 2013 3 weken voor de meivakantie examentraining. Alle lesstof is dan behandeld en kan er geoefend worden met proefexamens van voorgaande jaren en wordt de gehele lesstof nog herhaald. Schriftelijke examens na de meivakantie Mondelinge examens in de laatste schoolweek (Voor alle vakken heb je een mondeling examen)

12 Werkstukken/boekenlijst Voor sommige vakken moet de leerling vóór 1 mei een boekenlijst of werkstuk inleveren. - Nederlands (boekenlijst) - Maatschappijleer 1 (werkstuk) Geen schriftelijk examens

13 Verlenging examentijd Veel leerlingen hebben een stoornis waardoor er verlenging van examentijd mogelijk is, of eventuele andere bijzondere voorzieningen mogelijk zijn. De aanvraag voor deze bijzondere voorzieningen moet schriftelijk ingediend worden, tegelijk met de aanmelding van de examens, dus ook vóór 1 december. (Hierbij ondersteunt de Orthopedagoog Hans Hermans) Bij de aanvraag moet vermeld worden: De naam van de leerling, geboortedatum en ED-nummer (indien bekend) De aandoening/stoornis van de leerling. Welke belemmering dit oplevert. Welke bijzondere voorziening aangevraagd wordt.

14 Welke voorzieningen? - Verlenging van de examentijd - Daisy-cd - Het gebruik van een laptop

15 Herkansing Een herkansing is alleen mogelijk wanneer je een volledig diploma gaat behalen. Voor onze leerlingen is het dus niet mogelijk om een vak te herkansen. Wanneer de leerling zakt voor zijn examen, mag hij dit het volgende schooljaar over doen.

16 Vragen???  Mocht u naar aanleiding van hetgeen u hebt gelezen vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de school. Dit kunt u bij voorkeur digitaal doen, door te mailen naar r.eggink@derietlanden.com of e.v.bruchem@derietlanden.com r.eggink@derietlanden.com e.v.bruchem@derietlanden.com


Download ppt "VMBO Basisberoeps & Kaderberoeps Op weg naar de toekomst!!"

Verwante presentaties


Ads door Google