De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EZP casuistiek. Mevr H. 31 jaar Gravida 2 Para 1 MI: ongeplande graviditeit tot 18 weken. Stemmingsstoornissen waarvoor medicatieverzoek  POP Sociaal:

Verwante presentaties


Presentatie over: "EZP casuistiek. Mevr H. 31 jaar Gravida 2 Para 1 MI: ongeplande graviditeit tot 18 weken. Stemmingsstoornissen waarvoor medicatieverzoek  POP Sociaal:"— Transcript van de presentatie:

1 EZP casuistiek

2 Mevr H. 31 jaar Gravida 2 Para 1 MI: ongeplande graviditeit tot 18 weken. Stemmingsstoornissen waarvoor medicatieverzoek  POP Sociaal: Dochter van 3 Gehuwd, Partner is 33 jaar Sinds 2 jaar woonachtig in Almere. Verhuizing destijds n.a.v. nieuwe baan voor partner.

3 Mevr heeft geen baan, geen sociale contacten in Almere. Netwerk in oosten van het land. Partner is half jaar geleden werkloos geraakt. Schulden stapelen zich op. Relatie onder grote druk. Mevr ervaart veel stress. Toenemend depressief

4 Alcoholgebruik - Roken IUGR (!) Huiselijk Geweld (in aanwezigheid dochter) De prenatale zorg dient overeenkomstig de problematiek tijdig uitgebreid te worden met psychosociale zorg. Gedurende de zwangerschap breidt de problematiek zich op de volgende gebieden uit:

5 Verslavingszorg Schuldhulpverlening Samen Veilig Uitkomst: Partus prematurus AD 35+1 na ernstig huiselijk geweld. Zoon 2210gr Zo nodig in samenwerking met de ketenpartners:

6 Mevr B. 18 jarige zwangere – G 1 P 0 MI: Diabetes Mellitus met gebruik insuline Diverse opnames t.g.v. ontregelde suikers Sociaal: Geen relatie met verwekker Woont bij ouders thuis, mag daar met kind blijven wonen Tevens steunende oma bij wie, zo geeft mevr aan, altijd terecht kan.

7 Geen zelfstandig inkomen Geen dagbesteding (geen diploma, geen werk) Mevr blijkt een conflictueuze relatie met haar ouders te hebben Ouders zijn in praktisch opzicht niet steunend Mevr wordt geregeld door ouders het huis uitgezet Bij nadere psychosociale diagnostiek blijkt het volgende:

8 Mevr pendelt heen en weer tussen het huis van ouders en van oma. Oma blijkt ernstige psychiatrische problematiek te hebben, teven alcoholmisbruik Onstabiele leefsituatie beïnvloedt voedingspatroon en medicatietrouw nadelig Geen adequate voorbereiding op komst van een kind Vermoeden van LVB - problematiek

9 Kans op macrosomie Kans op partus prematurus Kans op IUVD Medische gevolgen voor verloop zwangerschap :

10 Zo mogelijk begeleid wonen (kan alleen als LVB is vastgesteld) Intensieve ambulante woonbegeleiding/ opvoedondersteuning (afhankelijk van toestemming daarvoor van ouders bij wie ze in huis woont) Samenwerking met interne/externe zorg en hulpverlening : - Diabetesverpleegkundige - Wijkteam (woonbegeleiding / 10 voor Toekomst / opvoedondersteuning) - JGZ - Bij zorgmijding: Veilig Thuis Gewenste interventies:

11 Mevr X 21 jarige zwangere G1 P0 MI: middelengebruik gedurende 1 ste trimester: Cannabis - XTC – Cocaïne Ongecontroleerde zwangerschap tot AD 23+0 Mevr wordt bij een AD van 26 weken door 1 ste lijn verwezen naar de Extra Zorg Poli Mevr had aangegeven alleen recreatief drugs te gebruiken en was daarmee gestopt zodra ze zwangerschap opmerkte

12 Toxscreening: blijvend positief voor cannabis en cocaïne Relatiebreuk t.g.v. het feit dat mevr zwanger is van andere man Verwekker niet in beeld Dreigende dakloosheid: Mevrouw woonde bij ex partner in en is door hem de deur uit gezet Verblijft sindsdien steeds kortstondig op wisselende adressen Geen steunend systeem – ouders hebben handen van haar afgetrokken tgv leefstijl mevrouw Geen inkomen uit werk, geen uitkering Aanmelding voor sociale woonvoorziening lukt niet (geen tiener, geen indicatie) Tijdens laatste trimester ontwikkelt de casus zich als volgt

13 Mevrouw komt elke twee weken op de EZP voor verloskundige en MMW Wordt geregeld besproken in POMP overleg. Ook op POMP + Veilig Thuis (AMK) Verwijzing naar Verslavingszorg - Mevrouw is hierin coöperatief Verwijzing naar Sociale Dienst voor aanvraag uitkering Inschrijving Woningnet (biedt geen oplossing maar moet wel gebeuren) Aanmelding voor sociale woonvoorziening lukt niet (geen tiener, geen indicatie)

14 Korte tijd (12-14 weken) die rest voordat kind geboren wordt, waardoor veilige opvoedsituatie niet gegarandeerd: Daardoor: - Besluit tot het doen van een Zorgmelding - Gezien dreigende situatie van een UHP: Inzetten op herstel van de relatie met het systeem (ouders, overige familie)


Download ppt "EZP casuistiek. Mevr H. 31 jaar Gravida 2 Para 1 MI: ongeplande graviditeit tot 18 weken. Stemmingsstoornissen waarvoor medicatieverzoek  POP Sociaal:"

Verwante presentaties


Ads door Google