De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop begeleiding, dagactiviteit & kortdurend verblijf Jeugdwet & Wmo 2015 MO Groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop begeleiding, dagactiviteit & kortdurend verblijf Jeugdwet & Wmo 2015 MO Groep."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop begeleiding, dagactiviteit & kortdurend verblijf Jeugdwet & Wmo 2015 MO Groep

2 2 Opzet 1.Visie 2.Bestuurlijke opdracht 3.Aanpak 4.Procedure 5.Algemene eisen 6.Werkwijze 7.Resultaten 8.Voorzieningen

3 3 Visie Inclusieve samenleving Inwoners nemen ongeacht leeftijd, beperkingen of culturele achtergrond volwaardig deel aan de samenleving. Van zorg naar ontwikkeling Jeugdigen groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee naar vermogen. Van zorg naar participatie De beroepsbevolking levert een zinvolle bijdrage aan de maatschappij. Van zorg naar welzijn Ouderen leven zo lang mogelijk actief en zelfstandig.

4 4 Bestuurlijke opdracht Analyse: 1.Eigen kracht 2.Ontschotting: van sectoren/wetten naar levensfase 3.Minder regels, meer vertrouwen 4.Vraaggestuurd & persoonsvolgend 5.Maatwerk gericht op het hele huishouden 6.Zachte landing: overgangsrecht

5 5 Aanpak 1.Algemeen: A.7 gemeenten B.200.000 inwoners C.3.000 cliënten D.80 aanbieders 2.Interactief proces: A.Gemeenten: projectteam B.Cliënten: werkgroep Samenkracht / focusgroepen GZ en GGZ C.Aanbieders: marktconsultaties D.Werknemers: werkgroep vakbonden

6 6 Procedure 1.II-B procedure 2.Niet op economisch meest voordelige inschrijving, wel op kwaliteit 3.Niet op volume, wel op keuzevrijheid 4.Aanbieders die voorwaarden accepteren mogen leveren

7 7 Algemene eisen 1.Duur: 2 jaar met langdurige intentie 2.Inschrijven: zelfstandig, combinatie of hoofd- onderaannemer 3.Geschiktheid: Kvk, wettelijke eisen, verzekering aansprakelijkheid, Nederlandse taal, kwaliteitsborgende maatregelen zoals HKZ / ISO- 9001, voldoende & geschikt personeel (VOG + opleiding / BIG), naleving Wnt-norm, zorgbrede governance code. 6.Referentie-eis voor nieuwe opdrachtnemers 7.Social return: 5% inspanningsverplichting 8.Klachten: één centraal meldpunt, afwikkeling volgens Wkcz 9.Onderzoek: één centraal cliëntervaring- & tevredenheidsonderzoek

8 8 Werkwijze Van inspanningsgerichte naar resultaatgerichte ondersteuning: 1.Beschikking 2.Toewijzing 3.Plan: A.1 plan voor het huishouden B.Professional verplicht om te werken C.6 weken na bespreking vaststelling plan 4.Facturatie: inhoudelijke & materiële controle 5.Verantwoording: 1) cliënttevredenheid, 2) monitor resultaten

9 Werkwijze Statische beschikking PVB Flexibele inzet PVB Te behalen resultaten: -Zelfstandig zorgen voor een schoon en leefbaar huis -Het kunnen verrichten van de dagelijks noodzakelijke activiteiten -Veilig voelen in eigen huis en buurt. -Vrijwilligerswerk kunnen doen

10 10 Resultaten begeleiding Resultaten van begeleiding (1)  het kunnen verrichten van de dagelijks noodzakelijke activiteiten  mantelzorg kunnen volhouden  sportieve prestaties behalen  het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren  deelnemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.  een langdurige relatie of vriendschap hebben  economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid

11 11 Resultaten begeleiding Resultaten van begeleiding (2) wonen in een pedagogisch verantwoord huishouden (zelfstandig) wonen in een geschikt huis; veilig voelen in huis, buurt, wijk etc. veilig en geborgen zijn in de eigen leefomgeving zelfstandig administratie kunnen voeren opgroeien in een stimulerende omgeving vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen in maatschappij een eigen (spirituele/ seksuele) identiteit ontwikkelen een ingevulde dag hebben vrijwilligerswerk kunnen doen

12 12 Resultaten begeleiding Resultaten van begeleiding (specifiek voor dagbesteding) een ingevulde dag hebben vrijwilligerswerk kunnen doen een startkwalificatie halen mantelzorg kunnen volhouden toegang en mogelijkheid tot (passend) werk hebben toegang tot (passend) onderwijs hebben Resultaten huishoudelijke hulp een schoon en leefbaar huis mantelzorg kunnen volhouden Resultaten hulp bij ADL (persoonlijke verzorging) de dagelijkse zelfzorg kunnen uitvoeren persoonlijke verzorging in verband met gezondheidsproblemen kunnen uitvoeren het kunnen verrichten van de dagelijks noodzakelijke activiteiten mantelzorg kunnen volhouden

13 13 Voorzieningen VoorzieningModule (onderdeel van de voorziening) 1. Begeleiding individueel Jeugdwet 1.A Ondersteuning bij gedrag 1.B Ondersteuning bij adl 0 tot en met 17 jaar 2. Dagactiviteit Jeugdwet 2.A Ondersteuning bij gedrag 2.B Ondersteuning bij adl 2.C Vervoer basis 2.D Vervoer plus 3. Begeleiding tijdens onderwijs 4. Kortdurend verblijf Jeugdwet 5. Begeleiding individueel Wmo 2015 5.A Ondersteuning bij gedrag 5.B Ondersteuning bij adl 18 jaar en ouder 5.C Ondersteuning bij huishoudelijke taken 6. Dagactiviteit Wmo 2015 6.A Ondersteuning bij gedrag 6.B Ondersteuning bij adl 6.C Vervoer basis 6.D Vervoer plus 7. Begeleiding tijdens werk 8. Kortdurend verblijf Wmo 2015

14 Oud (niet uitputtend)Nieuw Functie Begeleiding Individueel H300 - BG Begeleiding 1. Begeleiding individueel Basis H150 - Begeleiding extra H152 - Begeleiding speciaal 1 (nah) 1.Begeleiding individueel Basis + a. Module gedrag H153 - Gespecialiseerde begeleiding (psy) H301 -BG ZG Visueel H303 -BG ZG Auditief Functie Persoonlijke verzorging H126 Persoonlijke verzorging b. Module hulp bij ADL jeugd of c. Module hulp bij ADL volwassenen H127 Persoonlijke verzorging extra H120 Persoonlijke verzorging speciaal

15 15 OudNieuw Functie Begeleiding Groep F125 - Dagactiviteit - LZA 2. Dagactiviteit Basis of 3. Begeleiding tijdens onderwijs 4. Begeleiding tijdens werk H531 - Dagactiviteit Basis H811 - Dagactiviteit VG licht H831 - Dagactiviteit LG licht H851 - Dagactiviteit ZG auditief licht H871 - Dagactiviteit ZG visueel licht H533 - Module Cliëntkenmerk (pg) 2. Dagactiviteit Basis + a. Module gedrag H800 - Module Cliëntkenmerk (Som-Ondersteunend) 2. Dagactiviteit Basis + b. Module hulp bij ADL H812 - Dagactiviteit VG midden 2. Dagactiviteit Basis + a. Module gedrag of + b. Module hulp bij ADL of 3. Begeleiding tijdens onderwijs 4. Begeleiding tijdens werk H813 - Dagactiviteit VG zwaar H816 - Dagactiviteit VG kind zwaar H832 - Dagactiviteit LG midden H833 - Dagactiviteit LG zwaar H873 - Dagactiviteit ZG visueel zwaar

16 16 Voorzieningen Jeugd 0 tot 18 jaar Beroepsbevolking 18 tot 65 jaar Ouderen 65 jaar en ouder 1. Begeleiding individueel basis Grondslag: alle Leeftijd: alle a. Module gedrag Grondslag: alle Leeftijd: alle b. Module hulp bij ADL Jeugd Grondslag: alle Leeftijd: 0 t/m 17 c. Module hulp bij ADL Volwassenen Grondslag: PSY, VG en ZG Leeftijd: 18 jaar en ouder n.v.t. d. Module huishoudelijke hulp Grondslag: alle Leeftijd: 18 jaar en ouder Begeleiding individueel

17 17 Voorzieningen Dagactiviteiten: individuele voorziening met toegang Jeugd 0 tot 18 jaar Beroepsbevolking 18 tot 65 jaar Ouderen 65 plus 2. Dagactiviteit Basis Grondslag: alle Leeftijd: alle a. Module gedrag Grondslag: alle Leeftijd: alle Profiel: Cognitieve beperkingen waardoor tijdens de dagactiviteit gedragsregulatie nodig is. b. Module hulp bij ADL Grondslag: alle Leeftijd: alle Profiel: Lichamelijke beperkingen waardoor tijdens de dagactiviteit hulp bij ADL nodig is. c. Module vervoer basis d. Module vervoer plus 3. Begeleiding tijdens onderwijs Grondslag: alle Leeftijd: 0 t/m 17 jaar Profiel: Kinderen die zonder extra begeleiding niet functioneren op school. (overgangsrecht) 4. Begeleiding tijdens werk Grondslag: alle Leeftijd: beroepsbevolking Profiel: Mensen met verdiencapaciteit die begeleiding nodig hebben tijdens het werk. n.v.t.

18 18 Voorzieningen(buiten aanbesteding) Jeugd 0 tot 18 jaar Opgroeien en ontwikkelen Beroepsbevolking 18 tot 65 jaar Werken, opvoeden en verzorgen Ouderen 65 jaar en ouder Pensioen en vitaal ouder worden Dagactiviteit bij algemeen toegankelijke zorg- of welzijnsorganisaties. Dagactiviteit in de maatschappij. Dagactiviteiten: algemene voorziening vrij toegankelijk

19 Vragen?


Download ppt "Inkoop begeleiding, dagactiviteit & kortdurend verblijf Jeugdwet & Wmo 2015 MO Groep."

Verwante presentaties


Ads door Google