De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Emmaüsparochie Algemene Informatie Avond 14 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Emmaüsparochie Algemene Informatie Avond 14 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Emmaüsparochie Algemene Informatie Avond 14 maart 2016

2 Programma Inleiding Terugblik Waar staan we nu? Waar willen we naar toe? Kerk/Pastoraat/Diaconie Emmaüshuis Financiën Kerkbalans Vrijwilligers Pauze Vragen beantwoorden/discussie

3 Inleiding Aanleiding Vragen Spelregels

4 Terugblik Sluiting Kerken/’Opening’ OLV Als Emmaüsgangers Verder (AEV) Financiën Sant’Egidio

5 Waar staan we nu? 1 Kerk (Onze Lieve Vrouwe kerk) 1 Parochiecentrum (Emmaüshuis) 1 Organisatie/centraal secretariaat Veel vrijwilligers/werkgroepen/activiteiten Investeringen in noodzakelijke ‘randvoorwaarden’

6 Waar willen we naar toe? Kerk Pastoraat Diaconie Pastoraatsgroep

7 Pastoraatsgroep aandachtspunten

8 Pastoraatsgroep Kerntaken Coördinatie pastorale programma Aanspreekpunt werkgroepen Oog en oor naar parochiebestuur en pastores Initiator van Emmaüsactiviteiten Signalerende functie; in actie komen Bewaakt pastorale programma

9 Emmaüshuis Multifunctionele uitbreiding (tussen kerk en pastorie) Voor parochieactiviteiten en St. Egidio Semipermanente oplossing (150 m2) Grote zaal, keuken, kantoorruimten en toiletgroep Realisatie (planning) najaar 2016

10 Financiën I (kosten) Overzicht inkomsten JaarrekeningBegrotingRealisatieBegroting Inkomsten Kerkbijdragen Collecte Misintenties, huwelijken en uitvaarten Misboekjes, offerblokkaarsen, giften en acties Totaal bijdragen Andere inkomsten zoals verhuur en rente Totaal

11 Overzicht uitgaven Uitgaven2014 (R)2015 (B)2015 (R)2016 (B) Personeelskosten Kosten kerkelijke gebouwen Overig kerkelijk onroerend goed Beleggingen Rente van schulden Kosten van eredienst Kosten pastoraat Verplichte en vrijwillige bijdrage Beheerskosten Incidentele lasten Totaal Exploitatieverlies

12 Bijzondere lasten Energiekosten voorgaande jaren Wachtgeld1.933 Advieskosten Herwaardering onroerend goed Kosten verkoop onroerend goed Diverse baten Totaal

13 RESULTAAT

14 ONTWIKKELINGEN 1.Verkoop kerken 2.Instellen beleggingscommissie 3.Besparingen op leveranciers

15 Financiën II (opbrengsten) Actie Kerkbalans (incl. schenkingen) Rendement verkoop kerken Fondsenwerving I Fondsenwerving II

16 Kerkbalans

17 Opzet actie Kerkbalans Verbreden – meer gevers o benaderen OPWEG abonnees die niet bijdragen o benaderen ouders vormelingen enz. die niet bijdragen Verdiepen – hogere bedragen o aanbieden persoonlijke schenkingsakte o Brief met verzoek bijdrage te verhogen Persoonlijk contact (brengen of 'brengen en halen') Eigen folder Elke doelgroep eigen brief

18 Opbrengsten Kerkbalans

19 Aantal gevers

20 Genormeerde waarden

21 Gemiddelde per 100 gevers

22 Samenvatting

23 Vrijwilligers Introductie Taak van de coördinator Vrijwilligers Vrijwilligers & Werkgroepen Vrijwilligers statuut

24 We zoeken nog vrijwilligers:

25 Pauze

26 Vragen & Discussie

27 Einde Bedankt voor uw komst! Napraten met een hapje en een drankje en ……… S cces u Want succes kan niet zonder u!


Download ppt "Welkom Emmaüsparochie Algemene Informatie Avond 14 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google