De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM! Kick-Off Passend Onderwijs SWV V(S)O 25.06 15.30 - 19.00 uur Duiven, 23 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM! Kick-Off Passend Onderwijs SWV V(S)O 25.06 15.30 - 19.00 uur Duiven, 23 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM! Kick-Off Passend Onderwijs SWV V(S)O 25.06 15.30 - 19.00 uur Duiven, 23 oktober 2013

2 Max Daniel Dagvoorzitter

3 Ward Habets Directeur SWV V(S)O 25.06

4 Roel Weener Kwartiermaker Passend Onderwijs

5 Mythen en legenden Mijn naam is passend onderwijs: en ik zorg er voor dat alle busjes de andere kant op gaan rijden en ik zorg voor inclusief onderwijs en ik zorg er voor dat alle klassen boordevol worden. De leerling staat centraal. ”Ja, ja, dat zal wel “.

6 DE PIJLERS Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

7 PROCEDURE ZORGPLICHT Schriftelijke aanmelding Bestuur beoordeelt of er - eventueel - sprake is van een onderwijs ondersteuningsvraag (informatieplicht van ouders) Beslissing over toelaatbaarheid (overleg met ouders); geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing Geen toelating, dan andere school of voorziening, waar leerling welkom is Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief

8 OUDERS Schriftelijk aanmelden (10 weken) In overleg met de school over arrangement Instemmingsbevoegdheid op het ontwikkelingsperspectief

9 OUDERS Gaat het niet goed, dan: Klacht bij het schoolbestuur Bezwaar bij verklaring bij het SWV Onderwijsconsulenten, Landelijke Geschillencommissie, cie. GB, rechter

10 DE PIJLERS Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

11 KENGETALLEN Nieuwe situatie Gemeentegrenzen en postcodegebieden Leerlingaantallen teldatum 1 oktober + 2 de teldatum PrO binnen kaders passend onderwijs ( 50 miljoen on onderwijsakkoord) LWOO binnen kaders passend onderwijs VSO verplichte samenwerking in SWV VO LGF per 1 augustus 2014 op weg naar arrangementen (schooldeel naar SWV, AB nog bij VSO)

12 MIJLPALEN 1 november 2013: rechtspersoon 1 februari 2014: ondersteuningsplan bij ondersteuningsplanraad (OPR) 1 mei: ondersteuningsplan naar inspectie 1 augustus: stelsel treedt in werking 1 augustus 2015: bekostiging werkt ook voor VSO 1 augustus 2020: verevening afgerond

13 DE PIJLERS Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

14 BEKOSTIGING SWV Budget lichte ondersteuning: RZB + Herstart + rebound + Op de Rails en Budget zware ondersteuning: middelen LGF (regulier en AB) en middelen VSO (na aftrek door DUO: BRIN en postcode) Na verevening van 2015 tot en met 2020

15 PER SCHOOLJAAR 2014-2015 Alleen de LGF middelen regulier 2015-2016 Ook de AB middelen met herbestedings- verplichting Start van de verevening 2016-2017 AB middelen vrij besteedbaar (tripartiete akkoord) 2020-2021 Einde verevening (SWV tekort bij ongewijzigd beleid)

16 MODELKEUZE Bestuur SWV Schoolmodel Expertisemodel Leerlingmodel Gemengd model

17 DE PIJLERS Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

18 VAN INDICEREN NAAR ARRANGEREN Stoppen met landelijke indicatiecriteria Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd

19 DE PIJLERS Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

20 SCHOOL- ONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisondersteuning Extra ondersteuning

21 DE PIJLERS Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

22 DEKKEND AANBOD Geen kind tussen wal en schip: Geen thuiszitters !!

23 CONTINUÜM Het VO (met arrangementen) LWOO en PrO (met arrangementen) Het VSO (met arrangementen)

24 DE PIJLERS Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

25 ONDERSTEUNINGSPLAN Continuüm aan ondersteuning, inclusief schoolondersteunings- profielen (SOP) en niveau basisondersteuning Verdeling en besteding van ondersteuningsmiddelen Procedure en criteria voor toewijzing van extra ondersteuning Procedure voor plaatsing VSO

26 ONDERSTEUNINGSPLAN Verantwoording Informatie en ondersteuning voor ouders Instemming ondersteuningsplanraad, OOGO met gemeente(n) en Afstemming met SWV PO en cluster 1/2.

27 CONCLUSIE?

28 Wim Ludeke Bestuursvoorzitter SWV V(S)O 25.06

29 Bedankt voor uw komst en eet smakelijk! Bestuur en directie SWV V(S)O 25.06


Download ppt "WELKOM! Kick-Off Passend Onderwijs SWV V(S)O 25.06 15.30 - 19.00 uur Duiven, 23 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google