De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Rinka van Zundert Radboud Universiteit Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Rinka van Zundert Radboud Universiteit Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Rinka van Zundert Radboud Universiteit Nijmegen

2 In 2 woorden of minder, wat wil je graag voor je kind…? …en wat leren ze op school?

3 We trainen nu vooral de linkerhersenhelft Dan Siegel: “the present educational system that we have is actually imprisoning the brains of our children” Dan Siegel & Goldie Hawn - MindUp

4 Depressie met 773 miljoen euro één van de duurdere ziekten (1.1% van de totale kosten gezondheidszorg, 2005). Depressie en angst in 2010 op #2 en #4 van ziektelast top 10 Nederland. In de tweede helft van 2004 haalden in totaal 760.000 mensen in Nederland antidepressiva bij hun apotheek. Depressieve stoornis Ooit in leven: 13.1% en 24.3% (mannen resp. vrouwen) In ruim 20% van de gevallen < 18 jaar Enigerlei stemmingsstoornis ooit (18-24 jaar): 7.1% en 23.5% Enigerlei angststoornis ooit (18-24 jaar): 13.9% en 23.8% Hopeloosheid: 25% adolescenten (Duke et al., 2009) Eenzaamheid Medicatie ADHD Zorgwekkende cijfers

5 Preventie van depressie wordt belangrijk gevonden: Geprioriteerd door VWS (Preventienota “Kiezen voor gezond leven”, 2006 en Landelijke Nota Gezondheid, 2010). ZONmW preventieprogramma psychische stoornissen Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling” (GGZ) (Addendum Depressie bij Jeugd)

6 Echter…, het ontbreken van problemen/pathologie staat niet gelijk aan optimaal functioneren…

7 Positieve psychologie Probleem vrij neutraal Geluk, optimaal functioneren, floreren Ongelukkig, dysfunctioneren, pathologie Mentale gezondheid

8 Mentale gezondheid Emotioneel welbevinden Geluk (subjectief welbevinden), positieve emoties Psychologisch welbevinden Veerkracht, zelfvertrouwen, copingsvaardigheden, autonomie, betrokkenheid, probleemoplossend vermogen Sociaal welbevinden - Goede relaties, emotionele intelligentie, conflictoplossend vermogen, sociale vaardigheden

9 Fysieke versus mentale gezondheid … uur per week?

10 Wat hebben mentale gezondheid en school met elkaar te maken? Wetenschappelijk onderzoek: Welbevinden is gerelateerd aan… -Betere schoolprestaties -Minder verzuim/ziekteverlof (geldt ook voor docenten) -Meer intrinsieke motivatie om te leren Bovendien: positieve emoties zorgen voor verbetering in cognitieve vermogens: denken is o.a. flexibeler, creatiever, associatiever, integratiever. Daarnaast: stress blokkeert de executieve functies in de prefrontale cortex en belemmert zo het leervermogen. Als je dat beschikbaar wilt maken voor leren moet je stress verminderen.

11 Preventie Geïndiceerde preventie Geselecteerde preventie Universele preventie Verhoogd risico / Symptomen Risico Iedereen Amplitie Primaire preventie NJI: weinig effectieve interventies Maar wel heel veel programma’s

12 Valt geluk uberhaupt te bevorderen, aan te leren?

13 40% 50% 10% Genen“Maakbaarheid” Omstandigheden Genen “Maakbaarheid” Omstandigheden

14 Geluksactiviteiten (Sonja Lyubomirsky) Dankbaarheid uiten Optimisme cultiveren (cognitieve gedragstheorie) Piekeren en sociale vergelijking vermijden Aardig zijn (acts of kindness) Investeren in relaties Copingstrategieen ontwikkelen Vergeven Flow vergroten Bewust genieten van fijne dingen Doelen stellen en je er aan commiteren Religie en/of spiritualiteit beoefenen Voor je lichaam zorgen

15 Positive Psychology Curriculum Positieve emoties Via: ‘savoring’, mindfulness, blessing exercise, dankbaarheid, optimisme & weerbaarheid www.ppc.sas.upenn.edu/ppcactivities.pdf Sterke karaktereigenschappen Identificeren van unieke talenten & toepassen in dagelijks leven Zingeving “Meaning journal” en activiteiten die gevoel van zin en vervulling vergroten.

16

17

18 Een stap verder…een schoolbrede aanpak “Om de hele school context om te vormen, inclusief de volgende kenmerken van de school: ethos, organisatie, management structuren, relaties, fysieke omgeving, alsmede het lescurriculum en pedagogische praktijk, zodat de totale schoolervaring bevorderend is voor de gezondheid van een ieder die daar werkt en leert.” (Weare & Markham, 2005) Zowel impliciet als expliciet!

19 management beleid Fysieke omgeving Contact met ouders Communicatie Ethos Expliciet in curriculum: leren van “life skills” Meer impliciet

20 Waarom een schoolbrede aanpak? Schoolbrede aanpakken (met o.a. verbeterd schoolklimaat) hebben een sterker effect op mentale gezondheid dan losstaande preventie programma’s (review van Wells et al. 2003) It’s everyone’s business (geen stigma): “Schools need to use positive models of mental health, which emphasize well being and competence not just illness– this will help overcome problems of stigma and denial and promote the idea of mental health as ‘everyone’s business’.”

21 “Whole-school approach”: Geelong Grammar School - Australie Geelong Grammar school Doelstellingen: - Veerkracht en welbevinden bevorderen - Ervaren van positieve emoties - Je unieke kwaliteiten inzetten voor het grotere goed en jezelf - Zingeving o.a. dmv mindfulness, strengths, Penn Resiliency Program en geluks- activiteiten Training van alle stafleden (N=160) in 2008 Wellbeing centrum Expliciet en impliciet les in Pos Psych en veerkracht

22 “Brainbrushing” Dan Siegel: “…we have the path to create this, it’s just a matter of whether we’re ready to do it.” Dan Siegel & Goldie Hawn - MindUp

23 Hartelijk dank voor uw aandacht!! Dr. Rinka van Zundert Behavioural Science Institute Radboud Universiteit Nijmegen r.vanzundert@pwo.ru.nl 024-3612816 www.ru.nl/pwo/gg/mastervariant/informatie


Download ppt "Dr. Rinka van Zundert Radboud Universiteit Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google