De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Turkse groep in Nederland: splendid isolation?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Turkse groep in Nederland: splendid isolation?."— Transcript van de presentatie:

1 De Turkse groep in Nederland: splendid isolation?

2 integratie Sociaal-economische positie: onderwijs, arbeidsmarkt Sociaal-culturele positie: interetnisch contact, gerichtheid eigen groep

3 Integratiepaden? Assimilatie: structureel en sociaal-cultureel gaan samen op. Gesegmenteerde assimilatie: integratie vanuit kracht en verbondenheid eigen groep

4 Sociaal-culturele positie Typerend voor Turkse groep: Intern homogeen, veel onderlinge contacten, betrekkelijk weinig contacten met autochtone Nederlanders. Sterke identificatie met eigen groep: men voelt zich vaak overwegend Turk. Gerichtheid op de herkomstgroep is groot. Chinees integratiepatroon: vanuit de eigen groep, 'gesegmenteerd' 4

5 Gerichtheid op de eigen groep: probleem? Nee, want gunstige gevolgen zijn: -sterke sociale samenhang draagt waarschijnlijk bij aan relatief lage criminaliteitscijfers -impuls voor etnisch ondernemerschap -beeldvorming Turks-Nederlandse groep is betrekkelijk gunstig: leveren weinig problemen op, 'harde werkers' 5

6 Gerichtheid op eigen groep heeft nadelen Beheersing van het Nederlands Turkse groep beheerst gemiddeld gesproken de Nederlandse taal het minst goed. Taalprestaties van Turkse leerlingen in basisonderwijs zijn ongunstig. Doorwerking in vervolg van de schoolloopbaan Arbeidsmarktpositie Turkse jongvolwassenen kwetsbaar 6

7 Beheersing van Nederlands, ouders 7

8 Leesprestaties kinderen groep 8 8

9 Gerichtheid op eigen groep heeft nadelen Problemen met taal, achterblijven in basisonderwijs: Doorwerking in vervolg van de schoolloopbaan: Turkse leerlingen blijven het vaakst zitten, slagen het minst vaak voor het examen, minder vaak startkwalificatie. Arbeidmarktpositie van Turkse jongvolwassenen: vaker aan het werk en minder vaak werkloos dan Marokkaanse Nederlanders, maar beroepsniveau is wat lager en aandeel tijdelijke banen hoger. Sterke inbedding in herkomstgroep, grotere kans op werkloosheid en lagere baan. 9

10 Besluit Veel op eigen kracht, intern cohesief: weinig zichtbare problemen als criminaliteit, veel ondernemers, gunstige beeldvorming. Niettemin: interne gerichtheid van de Turkse groep lijkt een rem te zijn op de integratie. Vooruitgang Nederlandse taal gaat langzaam, stagnerende schoolloopbanen. Turkse groep op achterstand. Achterstand op de arbeidsmarkt ligt op de loer. 10


Download ppt "De Turkse groep in Nederland: splendid isolation?."

Verwante presentaties


Ads door Google