De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezen kan in alle talen over meertaligheid en leesbevordering Saskia Visser Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezen kan in alle talen over meertaligheid en leesbevordering Saskia Visser Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Lezen kan in alle talen over meertaligheid en leesbevordering Saskia Visser Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

2 Overzicht interactieve presentatie ›Wat weten we van meertaligheid? ›Meertaligheid en taalachterstand, hoe zit dat eigenlijk? ›Hoe talen elkaar kunnen versterken? ›Vragen, stellingen, tips ›Uw eigen ideeën over meertaligheid ›Ervaringen met meertaligheid en leesbevordering ›Tips uit de praktijk › Vragen

3 Wat doet een wetenschapswinkel? Brug slaan tussen wetenschap en maatschappij Tweerichtingverkeer: 1. Wetenschappelijke kennis toegankelijk maken 2. Maatschappelijke vragen vertalen naar studentonderzoek

4 Wat vindt u hiervan?

5 Meer Nederlands thuis voorkomt een taalachterstand

6 Wat weten we over meertaligheid?

7 Als je meerdere talen vloeiend spreekt, moet je wel heel intelligent zijn.

8 Meertaligheid is heel gewoon ›2/3 van de wereldbevolking gebruikt dagelijks meer dan een taal om te communiceren ›Alle jonge kinderen kunnen in principe meerdere talen naast of na elkaar verwerven

9 Meertalige kinderen Ontwikkelen twee (of meer talen) op jonge leeftijd: ›naast elkaar of ›na elkaar ›Die ontwikkeling in beide talen staat niet los van elkaar

10 Bijzonderheden bij een meertalige ontwikkeling  ‘Stille periode’ Meertalige kinderen zwijgen een tijdje in één taal.  Vermengen van talen Meertalige kinderen vermengen vaak (tijdelijk) talen op het gebied van klanken, woorden, constructies  Tempo Soms ligt het tempo van taalontwikkeling wat lager dan bij eentalige kinderen.

11 Bijzonderheden bij een meertalige ontwikkeling (2) ›Talen kunnen elkaar versterken Als je een begrip of constructie in de ene taal kent is het gemakkelijker om die in de andere taal te leren. Beide talen moeten zich blijven ontwikkelen. Het taalniveau in je 2e taal is afhankelijk van dat in je 1e taal.

12 Meertaligheid is positief ›Eigen keuze van ouders ›Verrijkt culturele omgeving kind ›Versterkt het taalbewustzijn ›Sterke aanwijzingen voor gunstige effecten op mentale processen

13 Als je meerdere talen vloeiend spreekt, moet je wel heel intelligent zijn. Nee, maar je bent er wel slimmer van geworden!

14 Hoe zit het dan met taalachterstanden? Taalachterstanden zijn te wijten aan: ›Laag opleidingsniveau ouders ›Ontbreken rijke taalomgeving ›Ontbreken (voor)leescultuur ›Welke taal gesproken wordt maakt niet uit

15 Meer Nederlands thuis voorkomt een taalachterstand Nee, een rijk taalaanbod in het Arabisch is veel nuttiger dan een beperkt en incorrect aanbod in het Nederlands!

16 ›Veiligheid ›Motivatie ›Waardering voor je taal ›Rijk en gevarieerd taalaanbod Taalontwikkeling met succes

17 Invloed van de thuistaal Rijke taalomgeving gunstig voor taalvaardigheid kind in beide talen: ›Voorlezen ›Kranten, boeken, tijdschriften ›Tekstverwerken, mail, internet ›Praten over TV-programma’s ›Gespreksonderwerpen Voor sommige talen is dit lastig te realiseren

18 Kinderen die Drents spreken zijn dommer dan andere kinderen

19 Status van talen verschilt ›Sommige talen worden belangrijker gevonden. ›Meertalige kinderen die ook Engels of Frans spreken worden positief gewaardeerd. ›Leerkrachten hebben vaak lagere verwachtingen van kinderen met een niet-westerse achtergrond en dialectsprekende kinderen.

20 Kinderen die Drents spreken zijn dommer dan andere kinderen Nee, maar ze worden wel dommer ingeschat!

21 Vragen voor discussie Wat kunnen bibliotheken bijdragen aan een rijker taalaanbod? Online in 25 talen: http://issuu.com/-m3-

22 ›Hoe kunnen scholen en bibliotheken de (voor)leescultuur thuis beïnvloeden?

23 ›Hoe adviseer je meertalige kinderen en ouders bij de boekenkeuze?

24 Meer informatie over meertaligheid

25 Contact Overleg en ideeën voor onderzoek: Saskia Visser s.j.visser@rug.nl 050-3635271


Download ppt "Lezen kan in alle talen over meertaligheid en leesbevordering Saskia Visser Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google