De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiemiddag vakdidactiek/opleidingsdidactiek PTH Windesheim 3 december Verzorgd door ECENT/OTIB Op uitnodiging van Theo Last en Wim Sterken n Peter Smulders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiemiddag vakdidactiek/opleidingsdidactiek PTH Windesheim 3 december Verzorgd door ECENT/OTIB Op uitnodiging van Theo Last en Wim Sterken n Peter Smulders."— Transcript van de presentatie:

1 Studiemiddag vakdidactiek/opleidingsdidactiek PTH Windesheim 3 december Verzorgd door ECENT/OTIB Op uitnodiging van Theo Last en Wim Sterken n Peter Smulders Otib n Arien Bekker Ecent/HU-Archimedes n Gerald van Dijk Ecent/HU-Archimedes

2 www.ecent.nl Doel: Disseminatie van vakdidactische expertise via de lerarenopleidingen

3 Presentatie door Peter Smulders

4 Vakdidactiek op de HU n Deels geïntegreerd in vakcursussen n Losse beroepsgerichte opdrachten (beschikbaar via www.ecent.nl) n Aparte vakdidactiekcursus

5 n Voorbeeld: Integratie vakinhoud en vakdidactiek: n Zoek het antwoord op de volgende vragen in een aantal boeken op en vergelijk. n Hoe wordt elektriciteit geïntroduceerd? n Welke definities of omschrijvingen worden gegeven voor spanning en stroom? n Na de vergelijking: welke manier heeft jouw voorkeur en waarom?

6 Aparte vakdidactische opdracht bij het thema Voorbeeld: Studenten maken een discussieposter voor een les in het VOdiscussieposter

7 Een aparte cursus vakdidactiek n Actief Leren n Didactiek van de beroepskolom Maak een lessenserie, passend bij een hoofdstuk uit een techniekmethode voor het VO. Eisen: n De lessenserie motiveert leerlingen n Je houdt rekening met verschillende leerstijlen n Leerlingen met verschillende intelligenties n Etc.

8 Opleidingsdidactiek (Hoe leert de student didactiek) Oefenen in de schoolpraktijk Een product maken voor de stageschool. Maar eerst (?): n Lezen over een didactisch thema en een voorbeeld bekijken n Onderzoeken hoe het er in de schoolpraktijk aan toe gaat n Een product maken voor een gesimuleerde school

9 Opleidingsdidactiek (Hoe toets je didactiek) n In de schoolpraktijk. Maar … Weet de begeleider wat de student moet kunnen? n Aan de hand van een product (bijvoorbeeld lesmateriaal) n In een simulatie n Tijdens een assessment Gebruik ter beoordeling rubrics ( vooral om het leerproces van de student te ondersteunen)

10 Innovatie programma lerarenopleiding HU

11 What we want A structure for content A clear rationale Design as a leading theme Introduction of new content: The nature of science and Technology (in year 1) Vocational contexts Sustainability Entrepreneurship

12

13

14

15

16

17 n Bestudeer de lijst van vakdidactische inhouden. n Bespreek in je groepje wat wordt bedoeld met ieder item. Noem daarbij concrete voorbeelden uit de praktijk van VMBO en MBO n Vul de lijst aan n Zet de items op volgorde van ‘uiterst belangrijk’ tot ‘onbelangrijk’ n Schrijf bij ieder item een PTH-cursus die aangepast kan worden, zodat de betreffende vakdidactiek er in aan de orde komt. Schrijf er in een paar trefwoorden bij hoe je die vakdidactiek in de betreffende cursus zou willen onderbrengen. n Voor de leerinhouden die je niet in het huidige cursusaanbod wilt plaatsen, maar die je in een aparte cursus vakdidactiek zou willen onderbrengen, bedenk je een nieuwe cursus. Genereer ook alvast enkele ideeën voor een geschikte opleidingsdidactiek (hoe leren studenten deze vakdidactiek aan: door het te ondergaan en daarop te reflecteren/ door voorbeelden op scholen te vergelijken met de literatuur/ door lesmateriaal voor het vmbo te ontwikkelen etc) n De didactiek van werkplekkenstructuur n Probleemgestuurd onderwijs n Competentiegericht leren in het VMBO/MBO n Leerwerktrajecten in het VMBO/MBO n Bedrijfssimulaties n Recht doen aan verschillende leerstijlen binnen VMBO/MBO n Bevorderen van motivatie van leerlingen n Interventies voor zorgleerlingen n Taalgericht techniekonderwijs n Het aanleren van vaardigheden in het techniekonderwijs. n Het aanleren van begrippen in het techniekonderwijs (hoe kunnen leerlingen het verschil tussen Spanning en Stroomsterkte aanleren en welke problemen doen zich daarbij voor? n ICT als middel om technische begrippen en vaardigheden te leren n Toetsing van werkstukken n Klassenmanagement bij praktijkvakken n ………….. n Plenaire uitwisseling

18 Hoe leg je dwarsverbanden tussen de algemene onderwijskundige cursussen en de techniekdidactiek? Casus: De Veilige school. n A) Hoe maak je in je eigen vakcursus gebruik van deze kennis van de studenten n B) Hoe kan de docent van het project “De Veilige School” aansluiten bij inhouden uit de vakcursussen?

19 n Uitwisseling relevante netwerken van docenten en scholen. n Vervolgafspraken: Wat kunnen Ecent/PTH/Otib samen doen? (10 minuten)

20 p.smulders@otib.nl Arien.bekker@hu.nl Gerald.vandijk@hu.nl

21


Download ppt "Studiemiddag vakdidactiek/opleidingsdidactiek PTH Windesheim 3 december Verzorgd door ECENT/OTIB Op uitnodiging van Theo Last en Wim Sterken n Peter Smulders."

Verwante presentaties


Ads door Google