De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ColumBus en Biblioservicebus: extramuraal bibliotheekwerk in Zeeland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ColumBus en Biblioservicebus: extramuraal bibliotheekwerk in Zeeland."— Transcript van de presentatie:

1 De ColumBus en Biblioservicebus: extramuraal bibliotheekwerk in Zeeland

2

3 Innovatie 2005-2012 Wat: Uitbreiding van de bibliothecaire dienstverlening van de bibliobus met diensten die niet of nauwelijks voorhanden zijn in kleine kernen Versterking informatieve functie Verbetering voorzieningen niveau Ontmoetingsfunctie kleine kernen Cultureel ondernemerschap: publiek en privaat samen WMO: wonen, zorg en welzijn Professionalisering Conclusie Rekenkamer: “Samenwerken”

4 Bancaire diensten Geldopname Chipknip opladen Informatie over dienstverlening

5 OV-chipkaart servicepunt en oplaadapparaat VVV producten: brochures, kaarten en routes Cadeau-, boeken- en bioscoopbonnen Postzegels/briefkaarten/pakjes/aangetekende brieven Overige diensten en producten

6 Informatiezuil: Openbaar vervoer: Connexxion en NS Arbeid: UWV WERKbedrijf en Tempo-Team Toerisme: VVV Woningcorporaties: Woonburg, Zeeuwland, RWS en R&B Wonen Overheid: gemeenten, provincie, politie Zorg/Gezondheid/Welzijn: Klaverblad, MeeZeeland, GGD, Werkt voor ouderen, Zorgzuster Zeeland, SWM, CJG en Indigo Zeeland Cultuur: kunstuitleen, bioscoop, boekhandel Financieel: Rabobank

7 Uitbreiding diensten: Diensten woningcorporaties informatie woningaanbod inschrijven spreekuren op de bus afname sta-uren RWS, R&B Wonen, Woonburg en Zeeuwland

8 Invulling welzijnsdiensten Spreekuur welzijnsadviseur, Formulierenbrigade Activiteiten samenwerkingspartners op het gebied van zorg en welzijn (MeeZeeland, Klaverblad, GGD, Indigo en Centrum Jeugd en Gezin, Werkt voor Ouderen en Zorgzuster Zeeland), Vraagpunt Veere, Welzijnshuis Mogelijkheid aanwezigheid Financieel adviseur Brochures, folders, digitale informatie Formulieren downloaden en printen

9 Motivatie van de gemeente Middelburg Wijkgericht ouderenbeleid: woonservicezones Doel: ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk laten wonen Aanvulling in voorzieningenniveau Gericht op minder mobiele ouderen Voorziet in vraag markt private marktpartners

10 Mobiel Service/Ontmoetings/Cultuurpunt ondersteuning op locatie van activiteiten/evenementen in kleine kernen samen met partners en sponsors gericht op specifieke doelgroepen zoals laaggeletterden, ouderen, professionals voorbeelden: Week van het Leren, nieuwe inwoners, pinochtenden, OV-chip voorlichting, bijeenkomst vrijwilligers, dorpsraden, Seniorenbijeenkomsten, voorlichting zorg, voorlichting veiligheid, met VVV’s toeristische evenementen Financiering: extra inkomsten samenwerkingspartners

11 Resultaten Intensief gebruik extra diensten: PostNL, bancaire dienstverlening en OV-chipkaart servicepunt 30-40 ouderen per sta-uur aanwezig Vraag naar informatie welzijn, maar ook diensten overige samenwerkingspartners

12 De ColumBus: Onderwijsservicebus voor Zeeland

13 OnderwijsServicebus een mobiele mediatheek ter ondersteuning van het onderwijs in kleine kernen

14 OnderwijsServicebus Thema’s uit de (Provinciale) OnderwijsAgenda: Kwaliteit en resultaten van het onderwijs - ondersteuning bij taal – en leesonderwijs - op gebied van ICT specifieke content Ondersteuning van mediawijsheid Leerlingen centraal: voor elk kind een passende plek in het onderwijs - maatwerk voor zorgleerlingen - samenwerking met CJG,GGD, Bureau, Halt, Politie, Regionaaal Pedagogisch Centrum

15 OnderwijsServicebus Doelgroepen:  jeugd  jongeren  leerkrachten  ouders  organisaties die betrokken zijn bij jeugd, onderwijs en opvoeding

16 OnderwijsServicebus Uitgangspunten: Het aanbod van de OnderwijsServicebus sluit aan bij bij de kerndoelen van het basisonderwijs De OnderwijsServicebus wordt ingezet als geïntegreerd onderdeel van het lesprogramma

17 OnderwijsServicebus Speerpunten:  Leesbevordering - taalstimulering  Themagericht aanbod  Mediawijsheid - mediacoach

18 OnderwijsServicebus Leesbevordering/taalstimulering Gevarieerd aanbod van leesboeken en informatieve boeken

19 OnderwijsServicebus Ondersteuning bij leesactiviteiten:  voorlezen in de bus of klas  voorleesontbijt  organisatie rondom leesprogramma’s  Bereslim:interactieve en digitale prentenboeken voor kinderen tot 7 jaar  Leesbevorderingproject: De Rode Draad  Een doorgaande leeslijn voor gr 1 t/m 8.

20 OnderwijsServicebus mediawijsheid/mediacoach op de bus  Doorgaande leerlijn media-educatie vanaf groep 5. De leerlijn is ontwikkeld door de bibliotheken in Zeeland, Scoop en RPCZ. Leerlingen worden informatievaardig en mediawijs.  Skoolzone.” Kinderen kunnen onder begeleiding van de bibliothecaris werken aan spreekbeurten en projecten. Zij kunnen hulp krijgen bij het zoeken, kiezen en presenteren van de informatie.

21 OnderwijsServicebus  Didactisch lesmateriaal voor leerkrachten.  Speel-leermaterialen  Aanschouwelijk lesmateriaal

22 OnderwijsServicebus Themagericht Losse thema’s Leskisten van derden

23 OnderwijsServicebus Voorbeelden van thema’s :  Water: watersnood, Deltawerken  Seizoenen  Oosterschelde  Veiligheid – Politie - Verkeer  Duurzaamheid  Omgaan met geld  Milieu  2e Wereldoorlog

24 OnderwijsServicebus De samenwerkingspartners zijn o.a: RPCZ( regionaal pedagogisch centrum Zeeland) MEC’s - Nationaal park Oosterschelde - COS GGD – Centra voor jeugd en gezin - Kinderopvang Veilig Verkeer Nederland - Bureau Halt – Politie Zeeuws Museum – Zeeuwse Muziekschool Centra voor cultuureducatie – Klaverblad EPZ – Delta – Waterschap - Rabobank Woningcorporaties Woonburg en Zeeuwland

25 OnderwijsServicebus

26

27

28 Surface table:  Leren samenwerken  Samen leren  Fun en motiverend

29 OnderwijsServicebus

30

31 Surface:  Energie: quizz welke soorten energie  Water  Watersnood  Scheepvaart in Zeeland  Visserij in Zeeland: Zeeuwse Bibliotheek  Wonen: woningcorporaties

32 OnderwijsServicebus Partnerships Surface:  Energie: EPZ  Water: Waterschap  Watersnood: Zeeuwse Bibliotheek, Zeeuws Archief  Scheepvaart in Zeeland: Zeeuwse Bibliotheek, Zeeuws Archief  Visserij in Zeeland: Zeeuwse Bibliotheek, Zeeuws Archief  Wonen: woningcorporaties  Bombardement Middelburg: Zeeuws Archief

33 Investeringen -€ 450.000 Provincie Zeeland en Europa -€ 30.000 inkomsten Zeeuwse OV chipkaart -€ 135.000 bedrijven - € 40.000,00 Beelden voor de toekomst -€ 3.000 Noord-Beveland -€ 5.840 Bibliotheekvernieuwing

34 OnderwijsServicebus

35 De Columbus is door het Bibliotheekblad verkozen tot beste project 2011. OnderwijsServicebus

36


Download ppt "De ColumBus en Biblioservicebus: extramuraal bibliotheekwerk in Zeeland."

Verwante presentaties


Ads door Google