De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psyfar vs event 2016. www.psyfarvs.nl 24 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psyfar vs event 2016. www.psyfarvs.nl 24 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Psyfar vs event 2016

2 www.psyfarvs.nl 24 mei 2016

3 Do's en don'ts bij de behandeling met clozapine Amy Jongkind Verpleegkundig Specialist GGz Reinier van Arkel Jan Bogers Psychiater en opleider psychiatrie Rivierduinen

4 Leerdoelen Leerdoel: Na de workshop weet je welke acties nodig zijn bij de behandeling en begeleiding van mensen die clozapine (gaan) gebruiken.

5 Welke vragen roept deze casus op? Joop denkt dat er een camera in zijn oog zit. Ook hoort hij stemmen van mensen die hem in de gaten houden en kwaad willen doen. In termen van DSM-IV is er sprake van schizofrenie. Behandeling met risperidon, aripiprazol en olanzapine heeft nog niet tot gewenst effect geleid. Joop start met clozapine. Tijdens de opbouwfase is Joop een paar keer gevallen, heeft hij last van misselijkheid en problemen met de stoelgang en hij is bijna 20 kg aangekomen in gewicht. Het gewenste effect is nog niet bereikt: de laatste spiegel was 290 ug/l. Vanwege de bijwerkingen weigert Joop door te gaan met het gebruik van clozapine.

6 Wat moet je weten over clozapine? Clozapine is dan werkzamer en effectiever dan andere antipsychotica, maar is vanwege het bijwerkingenprofiel niet het middel van eerste keuze. Clozapine is een ‘laatste redmiddel’ voor therapieresistente patiënten. Verplichte en aanbevolen controles zijn nodig om patiënten goed en veilig te kunnen behandelen met clozapine. Clozapine is een complex medicijn. De Clozapine Plus Werkgroep (CPW) heeft een protocol geschreven waarmee de complexiteit en risico’s van clozapinebehandeling worden verlaagd, waardoor specifiek hierin geschoolde en ervaren verpleegkundig specialisten (VS) deze behandeling verantwoord kunnen uitvoeren.

7 Hoe ziet een behandeling met clozapine eruit? Overwegen om clozapine in te zetten (fase voor het besluit) psycho-educatie (+ naastbetrokkenheid) afwegingen en onderzoeken voorafgaand aan behandeling Fase tussen het besluit om te starten en het daadwerkelijk starten idem vorige elementen huisarts informeren somatische screening effectbeoordeling leefstijlinterventies bijwerkingen monitoren Instelfase idem vorige elementen opbouw van clozapine aanbevolen en verplichte controles Onderhoudsfase idem vorige elementen

8 Waarom SDM? Bij clozapinebehandeling zijn zelfmanagement en shared decision making essentieel voor veilig gebruik. je wilt dat de patiënt clozapine op de juiste manier gebruikt je wilt dat de patiënt de aanbevolen en verplichte controles laat uitvoeren je wilt dat de patiënt bijwerkingen meldt je wilt dat de patiënt op tijd hulp inroept bij gevaarlijke bijwerkingen Veel keuzemomenten in de behandeling. meer medicatietrouw meer tevredenheid meer ziekte-inzicht

9 Overweeg je clozapine? Alice heeft in adequate dosis en duur risperidon en olanzapine gebruikt, maar psychotische symptomen blijven onverminderd aanwezig.

10 Overweeg je clozapine? Alice heeft in adequate dosis en duur risperidon en aripiprazol gebruikt, maar psychotische symptomen blijven onverminderd aanwezig.

11 Overweeg je clozapine? Alice heeft in adequate dosis en duur risperidon en olanzapine gebruikt, maar psychotische symptomen blijven onverminderd aanwezig. De afgelopen twee jaar heeft Alice meerdere tentamen suïcides gepleegd.

12 Wanneer overweeg je clozapine? Als het effect van het tweede AP (onvoldoende) uitblijft (bij voorkeur 2 die farmacologisch verschillen) Als er naast schizofrenie sprake is van agressie, verslaving(en) en suïcidaliteit Als er sprake is van onbehandelbare EPS bij AP gebruik Psychotische stoornis bij de ziekte van Parkinson Therapieresistentie bij schizoaffectieve stoornis, bipolaire of depressieve stoornis met psychotische kenmerken

13 Rollenspel Tim heeft risperidon en olanzapine gebruikt, zonder het gewenste resultaat. Je professionele advies is om te starten met clozapine. Tim woont bij zijn moeder. Je nodigt Tim en zijn moeder uit om in gesprek te gaan over clozapine(behandeling). De groep is samen de professional 1 iemand is Tim en 1 iemand is moeder

14 Bevindingen tijdens vooronderzoeken Voordat Tim kan starten met clozapine, zijn de benodigde onderzoeken voorafgaand aan de behandeling uitgevoerd. Uit de somatische screening blijkt dat hij regelmatig problemen heeft met zijn stoelgang (harde ontlasting). Uit het lichamelijk onderzoek bleek zijn BMI 24, buikomvang 90 cm. De bloeddruk en pols zijn normaal. Uit de leefstijlanamnese blijkt dat hij onvoldoende beweegt en rookt. Hij eet redelijk gezond (moeder kookt).

15 Instellen op clozapine Het opbouwschema van Tim ziet er als volgt uit: Dag 1 en 2: 25 mg/dag Dag 3 en 4: 50 mg/dag Dag 5 en 6: 100 mg/dag Dag 7 en 8: 150 mg/dag Dag 9 en 10: 200 mg/dag Dag 11 en 12: 250 mg/dag Dag 12 en 14: 300 mg/dag Dag 15 en 16: 350 mg/dag Wat valt je op? Welke bijwerkingen zijn aannemelijk? Wanneer moet een spiegel bepaald worden?

16 Koorts Tijdens de instelfase meldt Tim zich met koorts. Wat kan er aan de hand zijn en wat doe je?

17 Effect beoordelen Tim gebruikt inmiddels clozapine 350 mg/dag. De spiegel is 335 ug/l. Tim hoort de stemmen nog continu, maar ze schreeuwen niet meer. Het lukt hem iets gemakkelijker om de stemmen te negeren. Hij heeft veel last van speekselvloed in de nacht en soms bedplassen. Welke overwegingen bespreek je met Tim over verdere opbouw?

18 Bloedcontroles Gijs gebruikt bijna 1 jaar clozapine. Wat laten deze uitslagen zien?

19 Bloedcontroles Wat valt op?

20 Bloedcontroles En nu?

21 Monitoren bijwerkingen Welke bijwerkingen komen het meest voor door clozapine? Speekselvloed (85%) Vermoeidheid (76%) en teveel slapen (74%) Gewichtstoename (54%) Veel urineren (54%) Obstipatie (49%) Duizeligheid (44%) Droge mond (44%) Slapende armen of benen (43%) Spiertrekkingen (33%) Minder zin in seks (29%) Diarree en misselijkheid (21%) Bedplassen (17%)

22 Wat is de positie van de VS in de behandeling met clozapine? Eigen ervaringen Discussie

23 Kernpunten Kernpunten van deze dag: Het voorschrijven van clozapine vraagt om specifieke expertise die aanzienlijk verder gaat dan de kennis die nodig is voor het voorschrijven van andere antipsychotica. Een belangrijke factor in de veiligheid en respons van de behandeling met clozapine is de manier waarop deze wordt aangeboden en uitgevoerd. Er is tijd en aandacht nodig om patiënten met clozapine volgens bestaande richtlijnen te behandelen. Specifiek in clozapinebehandeling geschoolde en ervaren verpleegkundig specialisten kunnen clozapinebehandeling verantwoord uitvoeren met behulp van het protocol van de CPW.

24 Leesadvies Leesadvies: Richtlijn voor het gebruik van Clozapine van de Clozapine Plus Werkgroep (2013) Nationale klinische beslisregel Clozapine van Chao, H., Meuwese, E., Grouls, R., Scheepers-Hoeks, A., & Wessels-Basten, S. (2009) Protocol voor het behandelen met clozapine van Jongkind, A., Schulte, P.F.J., Bogers, J.P.A.M., Bakker, B., van Dijk, D & Cohen, D. (2016) Aankomende publicatie in psyfar VS (Substitutie van taken: protocollaire clozapinebehandeling door verpleegkundig specialisten van A. Jongkind en P.F.J. Schulte).


Download ppt "Psyfar vs event 2016. www.psyfarvs.nl 24 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google