De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drieslag rekenen Rekenpiloot 28 mei 2010 Vincent Jonker, Freudenthal Instituut

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drieslag rekenen Rekenpiloot 28 mei 2010 Vincent Jonker, Freudenthal Instituut"— Transcript van de presentatie:

1 Drieslag rekenen Rekenpiloot 28 mei 2010 Vincent Jonker, Freudenthal Instituut v.h.jonker@uu.nl

2 Achtergrond mbo Rekenen voor –Loopbaan –Leren –Burgerschap Eisen –vanuit KD – vanuit referentiekader Drieslag taal –Integraal taalbeleid

3 Achtergrond vmbo Verplichte rekentoets komt er aan Zoeken naar een plek in het ‘rooster’ Er is in ieder geval een referentiekader

4 Wat wilt/moet u uw leerlingen/deelnemers meegeven op het gebied van rekenen & gecijferdheid?

5 Keuzes zullen samenhangen met visie Taal is spelling en grammatica Taal is communicatie Rekenen is sommen maken Rekenen is omgaan met kwantitatieve informatie in de wereld

6 Drieslag rekenen Het model

7 Geïntegreerd met beroepstaken Ondersteuning en oefening Individueel op maat Rijke rekenlessen of workshops structuur & systematiek lijn versterking opbouw repertoire Praktijk docent Reken docent ICT rekenspecialist RT-er handelen nuttig gebruiken benoemen ontwikkelen interactie reflectie basis oefenen consolideren

8 Verschillen met taal Rekenen in mbo is minder ver dan taal Praktijk is niet altijd doordrenkt van rekenen Grote verschillen tussen opleidingen w.b. rekeneisen

9 Specifiek voor vmbo Hoe bouw je voort op kennis uit de onderbouw vo en uit het basisonderwijs Afstemming met andere vakken

10 Voorbeeld

11 Waar en hoe procenten in de praktijk? - Begrip - Rekenregels - Boven de 100% - Procent als factor: x 1,06 Terug naar de basis Individueel oefenen

12 Samenhang via: Rekenbeleid (is voorwaarde) Rekencoach Rekenwerkgroep of rekenteam Afgestemd materiaal en werkwijze Rekendossier of –portfolio of -lvs

13 Varianten

14 Geïntegreerd Op maat Lessen Geïntegreerd Op maat Lessen Geïntegreerd Op maat Lessen Geïntegreerd Op maat Lessen

15 Geïntegreerd Op maat Lessen al het rekenen in de praktijk sterke samenhang valkuil: mogelijk niet alle rekendoelen aan bod; oefenen komt te los Geïntegreerd Op maat Lessen maatwerk en lessen vallen samen valkuil: verband met praktijk verdwijnt; rekenen wordt individueel

16 Voorwaarden Rekenbeleid Geschoolde rekencoach Praktijkdocenten tenminste ‘rekenbewust’ Geschoolde rekendocent Geschikt lesmateriaal Tijd voor ontwikkeling (aanvullend) materiaal Passende toetsing

17 Invoering Niet alles hoeft in een keer perfect. Begin met visie en beleidsplan Ken de eisen Inventariseer wat er al wordt gedaan Werk toe naar samenhang

18 werkwijze Zeker voor het mbo is het de moeite waard om in een ontwikkelingsproject uit te gaan van functionele situaties en daarbij de vereiste bekwaamheden in rekenen & wiskunde te formuleren.

19 Voorbeelden

20 Voorbeelden werkwijze Start in praktijk (of maatschappij) -> neem mee naar rijke rekenles -> welke hiaten, welk oefenen zit eronder? Start in de rijke rekenles -> wat is de relatie met praktijk -> hiaten? wat is er aan oefenen nodig? Geïntegreerd Op maat Lessen Geïntegreerd Op maat Lessen

21 Verwijzingen Informatie algemeen OCW en SLOInformatie algemeen OCW en SLO –http://www.taalenrekenen.nl/ http://www.taalenrekenen.nl/ Steunpunt Taal en Rekenen MBOSteunpunt Taal en Rekenen MBO –http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/ http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/ –Steunpunt Taal en Rekenen VO –http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/ http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/ –Rekenen/wiskunde in MBO –http://www.fi.uu.nl/mbo/

22 Vragen? v.h.jonker@uu.nl

23 Activiteit Kies rekentaak uit dossier of LLB –Wat doe je geïntegreerd en en hoe doe je dat? –Wat mee naar rijke rekenles, wat doe je daar? –Wat aan individuele ondersteuning en oefening?

24 Keuze uit ….. Verkoper reizen: berekent de juiste reissom inclusief toeslagen en verzekeringen Apothekersassistente:medicijn bereiden voor een kind in de juiste dosering afhankelijk van leeftijd Helpende zorg en welzijn bereidt een gezonde maaltijd voor 1 persoon binnen een vast budget Kies uit de krant (burgerschap)…. ………

25


Download ppt "Drieslag rekenen Rekenpiloot 28 mei 2010 Vincent Jonker, Freudenthal Instituut"

Verwante presentaties


Ads door Google