De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET AANKOOPPUNT DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHT ‘Raamovereenkomst voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, hervullingen en leveringen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET AANKOOPPUNT DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHT ‘Raamovereenkomst voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, hervullingen en leveringen."— Transcript van de presentatie:

1 HET AANKOOPPUNT DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHT ‘Raamovereenkomst voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, hervullingen en leveringen van nieuwe blusmiddelen voor vier jaar’

2 AANKOOPPUNT

3 Kerntaak: Centralisatie van de aankopen (leveringen en diensten) op vlak van bedrijfsvoering, stadsbreed Belangrijke speerpunten: Strategisch aankoopbeleid, gebaseerd op lange termijn Steunend op de principes van ‘Best Price – Quality Result – Life Cycle’ Duurzaam, zowel op vlak van milieu en sociaal-maatschappelijk Steeds ‘closing the knowlegde gap’ op vlak van nieuwste ontwikkelingen in de markt en in te zetten op innovatieve projecten Stimuleren van de lokale en regionale economie Vereenvoudiging en optimalisatie Het aankooppunt

4 PROJECT

5 HISTORIEK Voor 2012: dienstverlening door brandweer 2012: eerste dienstenopdracht voor het inventariseren van alle handblussers en haspels + nazicht & wettelijke keuring 2013: dienstenopdracht zonder gunningscriteria (gegund aan laagste inschrijver firma De Groene Vlam) voorvloeiende uit de inventarisatie uit 2012 voor de brandhaspels. Na kennismaking met de firma en de vraag waarom ze de ‘groene’ vlam noemen kwam hun duurzame, milieuvriendelijke aanpak en MVO ter sprake. Dit was een kantelpunt om in de toekomst ons nog meer toe te spitsen hierop. 2014-2015: Opmaak en start uitvoering van een raamovereenkomst voor 4 jaar MET diverse gunningscriteria (o.a. duurzaamheid, milieuvriendelijkheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen). Type procedure: open offerteaanvraag – 8 firma’s dienden digitaal hun offerte in via e- notification. Uitvoerende firma is opnieuw De Groene Vlam. Raamovereenkomst voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, hervullingen en leveringen van nieuwe blusmiddelen voor vier jaar

6 GUNNINGSCRITERIA Raamovereenkomst voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, hervullingen en leveringen van nieuwe blusmiddelen voor vier jaar Nr.BeschrijvingGewicht 1KOSTPRIJS50 2MILIEUVRIENDELIJKHEID & DUURZAAMHEID30 2.1duurzaamheid - recuperatie afgekeurde toestellen5 2.2duurzaamheid - levensduurte blusmiddelen minstens 20 jaar5 2.3milieuvriendelijkheid - gebruik van milieuvriendelijke producten10 2.4milieuvriendelijkheid - afstanden/wagens10 3DIENST NA VERKOOP – OPVOLGING & INVENTARISATIE10 4 SOCIALE OVERWEGINGEN – MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 10 Totaal gewicht gunningscriteria100

7 INHOUD DOSSIER IFV DUURZAAMHEID & MILIEUVRIENDELIJKHEID JAARLIJKS PERIODIEK NAZICHT (HANDBLUSMIDDELEN & HASPELS) -technieker rijdt met milieuvriendelijke wagen; -afstand firma stadsrand tot centrum van de stad = 3,9 km. Firma bundelt in uitvoering controle van gebouwen die bij elkaar gelokaliseerd zijn TERUGNAME & AFVOER VAN AFGEKEURDE BLUSMIDDELEN -in totaal reeds 370 toestellen; -toestellen worden opgehaald door gespecialiseerd bedrijf Lemaissi Recycling; -het biologisch afbreekbaar schuim wordt herbruikt in de cementindustrie; -overige materialen zoals metaal-koper-inox- rubber worden integraal gescheiden en opgehaald door metaal - en rubber verwerkende bedrijven. OP AFROEP: LEVEREN & PLAATSEN NIEUWE BRANDBLUSMIDDELEN – BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN & SIGNALISATIE -afgekeurde handblussers worden vervangen door ecologische schuimblussers Raamovereenkomst voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, hervullingen en leveringen van nieuwe blusmiddelen voor vier jaar

8 INHOUD DOSSIER IFV MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Firma De Groene Vlam is sinds 21 oktober 2014 erkend als federaal inschakelingsbedrijf (ondertussen een Vlaamse bevoegdheid) : BUSINESS MANAGER – AANSPREEKPUNT VOOR STAD - tewerkgesteld via Activa maatregel (45+) TECHNIEKER UITVOERING - tewerkstelling via SINE (sociale inschakeling) PLANNING UITVOERING - tewerkstelling via SINE FACTURATIE - tewerkstelling via VOP (Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een beperking) Raamovereenkomst voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, hervullingen en leveringen van nieuwe blusmiddelen voor vier jaar

9 Vragen? Duizend vragen, één adres! 1777, de klantenservice van de stad


Download ppt "HET AANKOOPPUNT DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHT ‘Raamovereenkomst voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, hervullingen en leveringen."

Verwante presentaties


Ads door Google