De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VGN ledenbijeenkomst Samenwerking Zorg en Onderwijs 13 oktober 2011 Marc Cantrijn PO-Raad Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VGN ledenbijeenkomst Samenwerking Zorg en Onderwijs 13 oktober 2011 Marc Cantrijn PO-Raad Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 VGN ledenbijeenkomst Samenwerking Zorg en Onderwijs 13 oktober 2011 Marc Cantrijn PO-Raad Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs.

2 Impact van kabinetsmaatregelen mbt Passend Onderwijs op samenwerking Zorg – Onderwijs.

3 Opbouw presentatie: Passend Onderwijs: 1.Doel ? 2.Hoe wordt dat georganiseerd? 3.Hoe gaan we dat bekostigen ? Financiering nu. Bedreigingen – Kansen.

4 Doel invoering Passend Onderwijs: Kwaliteitsverbetering.

5 Doel invoering Passend Onderwijs: Kwaliteitsverbetering. Zorgstructuren met elkaar verbinden.

6 Doel invoering Passend Onderwijs: Kwaliteitsverbetering. Zorgstructuren met elkaar verbinden. Groei van het (V)SO in de hand houden.

7 Doel invoering Passend Onderwijs: Kwaliteitsverbetering. Zorgstructuren met elkaar verbinden. Groei van het (V)SO in de hand houden. Gezamenlijk verantwoordelijk ipv afschuiven.

8 Zorgplicht: Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorg- arrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven.

9 Zorgplicht: Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorg- arrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het bestuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrangement wel kunnen aanbieden zorgen dat de leerling dat onderwijs- arrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing.

10 Wat is zorgplicht niet: inclusief onderwijs opheffen speciaal onderwijs

11 Wat is zorgplicht niet: inclusief onderwijs opheffen speciaal onderwijs Wat is zorgplicht wel: inclusief denken: minst beperkende omgeving erkenning regionale verschillen > regionale oplossingen bereidheid knellende regels op te heffen GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

12 Nu: 250 SWV WSNS in PO 80 SWV in VO. REC’s IN (V)SO Alle huidige samenwerkingsverbanden worden opgeheven.

13 Nieuw: 74 SWV PaOn PO / SO 80 SWV PaOn VO / VSO

14 Nieuw: 74 SWV PaOn PO / SO 80 SWV PaOn VO / VSO Alle schoolbesturen (regulier én speciaal) in een regio nemen deel in het SWV. Samen verantwoordelijk voor alle leerlingen in die regio.

15 Nieuwe Regio’s: – Gezamenlijk verantwoordelijk: Zorgplicht Zorgplan

16 Taken nieuwe regio: Zorgen voor een vloeiend continuüm: -zorg in de klas in het regulier

17 Taken nieuwe regio: Zorgen voor een vloeiend continuüm: -zorg in de klas in het regulier -speciale klassen in het regulier

18 Taken nieuwe regio: Zorgen voor een vloeiend continuüm: -zorg in de klas in het regulier -speciale klassen in het regulier -rebound voorzieningen als lln dreigen uit te vallen

19 Taken nieuwe regio: Zorgen voor een vloeiend continuüm: -zorg in de klas in het regulier -speciale klassen in het regulier -rebound voorzieningen als lln dreigen uit te vallen -symbiose vormen (v)so en regulier. -

20 Taken nieuwe regio: Zorgen voor een vloeiend continuüm: -zorg in de klas in het regulier -speciale klassen in het regulier -rebound voorzieningen als lln dreigen uit te vallen -symbiose vormen (v)so en regulier. - clusteroverstijgend, bv cl 2, 3 en 4 die samen optrekken rond autisme of arbeidstoeleiding

21 Financiering:

22 Financiering Passend Onderwijs: -Basisbekostiging voor iedere lln.

23 Financiering: - Basisbekostiging voor iedere lln. - Plus: Zorgbekostiging: - laag - midden - hoog

24 Financiering: - Basisbekostiging voor iedere lln. - Plus: Zorgbekostiging: - laag - midden - hoog - Verdeling zorgbekostiging door regio, géén landelijke indicatie systematiek.

25 Financiering: - Basisbekostiging voor iedere lln. - Plus: Zorgbekostiging: - laag - midden - hoog - Verdeling zorgbekostiging door regio, géén landelijke indicatie systematiek. -Geen “open eind”: Hier is je geld, hier moet je het mee doen !

26 Financiering, hoe is ‘t nu geregeld ? Financiering onderwijs ontoereikend…

27 Financiering, hoe is ‘t nu geregeld ? Financiering onderwijs ontoereikend… …AWBZ middelen inzetten middels “Richtlijn…” inzetten via ouders.

28 Financiering, hoe is ‘t nu geregeld ? Financiering onderwijs ontoereikend… …AWBZ middelen inzetten middels “Richtlijn…” inzetten via ouders. AWBZ pakketmaatregel. Mogelijk gevolg: Kinderen kunnen geen / minder onderwijs meer volgen.

29 Financiering, hoe is ‘t nu geregeld ? “10 miljoen compensatie via REC’s…

30 Financiering, hoe is ‘t nu geregeld ? “10 miljoen compensatie via REC’s… Functie BG naar WMO………. Gemeente !

31 Financiering, hoe is ‘t nu geregeld ? “10 miljoen compensatie via REC’s… Functie BG naar WMO………. Gemeente ! …. en tenslotte de klap op de vuurpijl….

32 Financiering, hoe is ‘t nu geregeld ? Bezuinigingen in het onderwijs Het budget waarvan iedereen zei: Dit is niet genoeg om….

33 Samenvatting: Samen verantwoordelijk in de regio Expertise ontwikkeling / -deling / -borging Financiering: Gebudgetteerd Bezuiniging…..

34 Bedreigingen - Kansen

35 Financiën: – Verdeling door de regio. – Welke prioriteiten ? – Welke specialismen ? – Ook buiten de regio ? – Inzet AWBZ – WMO ? – Behoud van kwaliteit en veiligheid bij teruglopende financiering ?

36 Bedreigingen - Kansen Financiën: – Verdeling door de regio. – Welke prioriteiten ? – Welke specialismen ? – Ook buiten de regio ? – Inzet AWBZ – WMO ? – Behoud van kwaliteit en veiligheid bij teruglopende financiering ? Financiën: – Flexibiliteit – Mogelijk financiering EMG buiten Passend Onderwijs ?

37 Bedreigingen - Kansen Financiën Plaatsing – toelating – vervoer: – “geen kind de regio uit” versus “Scholen met bovenregionale functie” Financiën

38 Bedreigingen - Kansen Financiën Plaatsing – toelating – vervoer Leerplicht - kwalificatieplicht Financiën

39 Bedreigingen - Kansen Financiën Plaatsing – toelating – vervoer Leerplicht – kwalificatieplicht Positie ouders Financiën

40 Bedreigingen - Kansen Financiën Plaatsing – toelating – vervoer Leerplicht – kwalificatieplicht Positie ouders Financiën Verbinden van zorgstructuren

41 Bedreigingen - Kansen Financiën Plaatsing – toelating – vervoer Leerplicht – kwalificatieplicht Positie ouders Financiën Verbinden van zorgstructuren Flexibel inzetten van expertise


Download ppt "VGN ledenbijeenkomst Samenwerking Zorg en Onderwijs 13 oktober 2011 Marc Cantrijn PO-Raad Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google