De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer Presentatie (regelgeving) Leerlingenvervoer April 2013 BAR-gemeenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer Presentatie (regelgeving) Leerlingenvervoer April 2013 BAR-gemeenten."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer Presentatie (regelgeving) Leerlingenvervoer April 2013 BAR-gemeenten

2 Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer Aanleiding: Optimalisatie Leerlingenvervoer

3 Wat verstaan we onder het leerlingenvervoer? Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

4 Wat verstaan we onder het leerlingenvervoer? Een regeling van gemeenten om ouders onder bepaalde voorwaarden bij te staan in de vervoerskosten die hun kind maakt om op school te komen. Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

5 Wetgeving Landelijke wetgeving - Wet op het primair onderwijs - Wet op de expertisecentra - Wet op het voortgezet onderwijs Gemeentelijke verordening Gemeentelijke beleidsregels Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

6 Doet de gemeente dat voor iedere leerling? Alleen voor: gewone basisscholen scholen voor speciaal basisonderwijs (Voortgezet) Speciaal onderwijs (clusters 1, 2, 3, en 4) soms ook voortgezet onderwijs Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

7 Over hoeveel kinderen hebben we het? Landelijk zo’n 90.000 leerlingen In de BAR-gemeenten 470 leerlingen: -Barendrecht 223 -Albrandswaard 98 -Ridderkerk 149 Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

8 Wat wordt er precies vergoed? De wet spreekt over: “een vergoeding voor passend vervoer” Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

9 Wat betekent passend vervoer? Dit betekent: Als een leerling kan fietsen past het niet om hem/haar met de taxi naar school te laten gaan. En andersom. Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

10 Welke vervoersvoorzieningen zijn er? - fietsvergoeding - openbaar vervoersvergoeding - vervoersvergoeding begeleiding - bromfiets - eigen vervoer - aangepast vervoer Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

11 Waar houdt de regeling rekening mee? - afstand naar school - dichtstbijzijnde toegankelijke school - infrastructurele mogelijkheden - beperkingen en (ontwikkelings)mogelijkheden van de leerling Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

12 Het leerlingenvervoer biedt de volgende kansen - ervaring opdoen - zelfstandigheidsontwikkeling - zelfvertrouwen - meer mogelijkheden naarvervolgonderwijs en/of werk - zo “gewoon” mogelijk zijn - niet denken in beperkingen Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

13 Er worden nieuwe Verordeningen vastgesteld. Uitgangspunten zijn: -zoveel mogelijk harmoniseren -mogelijkheid voor beleidsregels -meer zelfstandigheid, maar ook maatwerk -mogelijkheid van opstapplaatsen -Uitgaan ontwikkelleeftijd ipv kalenderleeftijd Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

14 Er worden nieuwe Verordeningen vastgesteld. Wijzigingen zijn: -definitie gehandicapte leerling verwijderd -Regionale verwijzingscomm. verwijderd -uitgaan van ontwikkelleeftijd i.p.v. kalenderleeftijd Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

15 Er worden nieuwe Verordeningen vastgesteld. Wijzigingen zijn: -bepaling over (wan)gedrag in aangepast vervoer toegevoegd -Overgangsregeling opgenomen (tot 22-2- 2014) Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

16 Er worden nieuwe Verordeningen vastgesteld. Onderlinge verschillen zijn: -Kilometergrens voor basis onderwijs 6 km. -Kilometergrens voor sbo, (v)so in: -Barendrecht en Albrandswaard 6 km* -Ridderkerk 2 km* * Hier kan onder bepaalde voorwaarden van worden afgeweken. -Albrandswaard heeft extra bepaling over passende school binnen samenwerkingsverband. Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

17 En.. er zijn Beleidsregels We noemen een aantal bepalingen: 1. Passend vervoer: -met behulp van deze bepaling echt maatwerk -niet standaard aangepast vervoer, maar kijken naar mogelijkheid leerling -uitgaan van ontwikkelleeftijd ipv kalenderleeftijd -de ontwikkelleeftijd wordt bijv. i.s.m. met scholen vastgesteld -beoordeling a.d.h.v. matrix Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

18 Hoe komen we aan de ontwikkelleeftijd? Matrix Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer Openbaar vervoer (als de fiets geen optie is!) KilometergrensRegulier basis onderwijs 6 km Speciaal (basis) onderwijs 6 km voortgezet speciaal onderwijs 6 km t/m groep 7 indicatie: 4 t/m 11 jaar 2 keer overstappen, indien nodig met begeleiding. Met begeleiding, maximaal 1 overstap Toekenning naar gelang ontwikkelingsleeftijd Groep 8 Indicatie: 12 jaar Zelfstandig, maximaal 2 overstappen Maximaal 3 maanden begeleiding, maximaal 1 overstap Toekenning naar gelang ontwikkelingsleeftijd Voortgezet onderwijs--In eerste instantie zelfstandig tot maximaal 2 overstappen. Indien nodig wordt begeleiding vergoed

19 En.. er zijn Beleidsregels We noemen een aantal bepalingen: 2. Ouders: -co-ouderschap -Onoverkomelijke problemen bij de verantwoordelijkheid van begeleiding bij, bijv. -éénoudergezin -medische belemmeringen ouders -onevenredig lange reistijd voor begeleiding -ter ondersteuning van ouders/scholen/leerling door wijzen op hulp en aanbieden OV-educatie Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

20 En.. er zijn Beleidsregels We noemen een aantal bepalingen: 3. Het vervoer: -wat te doen bij ontoelaatbaar gedrag in aangepast vervoer -richtlijnen voor stageplek en -vervoer: -stage-overeenkomst -vindt plaats in aansluiting op de schooltijden -stageadres op traject huis – school -zoveel mogelijk met (brom)fiets en/of OV Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

21 En.. er zijn Beleidsregels We noemen een aantal bepalingen: 4. Opstapplaats: -is nieuw vanaf nieuwe vervoerscontract met oog op efficiency en verlaging kosten -op maximaal 400 mtr afstand van huisadres van de leerling -dient bij voorkeur bij een bushalte (niet per definitie met abri) te zijn gesitueerd -goed en veilig bereikbaar -evt. toezicht door ouders Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

22 Voorbeeld 1: Voor een 12-jarige leerling van een sbo-school wordt een vergoeding voor aangepast vervoer gevraagd. Nu: obv schooladvies, wat aangepast vervoer aangeeft, wordt een vergoeding voor aangepast vervoer verstrekt. Straks: obv leeftijd mag verwacht worden dat deze leerling in staat is om zelfstandig naar school te leren reizen (fiets/OV), maar de leerling heeft een ontwikkelleeftijd van 8 jaar. Fietsen vinden we dan geen optie, maar onder begeleiding met het OV mogelijk wel. Dit wordt met school en ouders besproken. Ook wordt gekeken naar de (on)mogelijkheden binnen het gezin en de reistijd van de begeleider. Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer

23 Voorbeeld 2: Een leerling van het voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam gaat stage lopen. Zijn stageplek is in Capelle aan den IJssel. Nu: omdat de leerling al een vergoeding krijgt, krijgt hij dezelfde vergoeding, (waarschijnlijk aangepast vervoer), ook naar het stageadres. Straks: stagevervoer valt onder het leerlingenvervoer! Van school wordt alleen wel verwacht, dat de stageplek dichtbij huis (Ridderkerk) of anders op het traject Ridderkerk – Rotterdam gevonden wordt. Bovendien wordt bezien of voor de stage nog wel taxivervoer nodig is of dat de leerling zelfstandig hiernaar toe kan reizen (eventueel met een vergoeding). Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer


Download ppt "Informatiebijeenkomst Leerlingenvervoer Presentatie (regelgeving) Leerlingenvervoer April 2013 BAR-gemeenten."

Verwante presentaties


Ads door Google