De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B EKOSTIGINGSMODEL H UISARTSENZORG D. Zwart 12-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "B EKOSTIGINGSMODEL H UISARTSENZORG D. Zwart 12-2015."— Transcript van de presentatie:

1 B EKOSTIGINGSMODEL H UISARTSENZORG D. Zwart 12-2015

2 B EKOSTIGING Wat weten jullie er al van? Wat roept het op?

3 B EKOSTIGING Van 2014 naar 2015 naar een nieuw model. Achtergrond: https://www.youtube.com/watch?v=jQy6u1CMU1I

4 B EKOSTIGING 3-segmentenmodel: Segment 1 (75-80%): Basis huisartsgeneeskundige zorg. Segment 2 (15-20%): Multidisciplinaire eerstelijnszorg. Segment 3 (5%): Resultaatbeloning en innovatie.

5 S EGMENT 1 https://www.youtube.com/watch?v=o7B6ijdLCDE

6 S EGMENT 1 Vier hoofdelementen: Inschrijving op naam. Kwartaaltarief a.d.h.v. leeftijd en woonwijk. De consulteenheden. Regulier en passanten. Separate bekostiging POH-GGZ. Module en consulteenheden. Aantal specifieke verrichtingen. Chirurgie, intensieve zorg, compressietherapie en oogboringen. (PM: andere verrichtingen zoals postoperatief consult, varices sclerosering, IUD, Cyriax injectie, pessarium moesten per 2015 als ‘dubbel consult’ gedeclareerd worden).

7 S EGMENT 1 Concreet, wanneer wat declareren? Chirurgie: Excisie atheroom, lipoom, fibroom, chalazion, naevus, huidmaligniteit. Huidbiopt. (Complexe) wondbehandeling met hechten. Barron-ligatie. Chirurgische decubitusbehandeling. Nagelextractie. Incideren abces. Ascitespunctie. Frenulumplastiek. Electrocoagulatie van multipele condylomata acuminata. Intensieve zorg: Zorg aan terminale patienten of patienten met ZZP indicatie van 5 of hoger die niet verblijven in een AWBZ-instelling.

8 S EGMENT 2 https://www.youtube.com/watch?v=e-qxLukaMAE

9 S EGMENT 2 Drie hoofdelementen: Segment 2A: Ketenprestaties voor multidisciplinaire zorg i.h.k.v. Astma/COPD, CVRM en DM II. All-in tarief, PM: vrij. Inclusief de POH-S. PM: die kan ook gebruikt worden voor werkzaamheden buiten de ketenzorg, dan mag wel apart gedeclareerd worden: Vanuit segment 1 bij reguliere consulten, Vanuit segment 3 (Koptarievering bij ‘overige zorginnovaties’) bij innovatieve programmatische taken in de ketenzorg. Werkzaamheden buiten de keten: ANW-zorg, 1 e -lijns diagnostiek, geneesmiddelenzorg en hulpmiddelenzorg. Segment 2B: Ruimte voor ontwikkeling programmatische bestaande of nieuwe zorg. Module geintegreerde eerstelijns zorg (GEZ): Bekostiging van personele inzet, organisatie en infrastructuur benodigd voor multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn.

10 S EGMENT 3 https://www.youtube.com/watch?v=Gzob1c0Af7s

11 S EGMENT 3 Twee hoofdelementen: Resultaatbeloning (beloning op afgesproken uitkomsten): Adequaat verwijzen & diagnostiek. Doelmatig voorschrijven. Service en bereikbaarheid Bv. digitaal afspraak maken, herhaalreceptuur via mail of website, avondspreekuur, enquetering en/of volledige telefonische bereikbaarheid. Ketenzorg (aanvullende prestaties). Innovatie: Meekijkconsult. E-health (digitale behandelmogelijkheden of zelfmanagement). Overige zorginnovaties. PM: alle prestaties in segment 3 kennen een vrij tarief.

12

13 P RESTATIES BUITEN DE SEGMENTEN ANW-verrichtingen in een huisartsendienstenstructuur. Informatieverstrekking op verzoek. Uitstrijkjes. Keuringen. Verbruiksmateriaal. Kostenvergoeding (ECG, lab, entstoffen). SCEN verrichtingen. Huisartsenzorg in AZC. Module achterstandsfonds. 26 separate M&I-verrichtingen.

14 V AN 2015 NAAR 2016 https://www.youtube.com/watch?v=HmC1w10eR A0

15 T ARIEFONDERBOUWING Gebaseerd op onderzoek van Significant in 2012, betreffende kosten, opbrengsten en productie van huisartspraktijken in 2010.

16 B EKOSTIGINGSMODEL H UISARTSENZORG D. Zwart 12-2015


Download ppt "B EKOSTIGINGSMODEL H UISARTSENZORG D. Zwart 12-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google