De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia 29 t/m 33 er uit. Negatief! Niet Sonja Tieck nogmaals presentatie laten doen inzake sectorwerkstuk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia 29 t/m 33 er uit. Negatief! Niet Sonja Tieck nogmaals presentatie laten doen inzake sectorwerkstuk."— Transcript van de presentatie:

1

2 Dia 29 t/m 33 er uit. Negatief! Niet Sonja Tieck nogmaals presentatie laten doen inzake sectorwerkstuk.

3

4 OUDERAVOND 4 e klas MAVO 17 september 2015

5 sn Examenjaar Huiswerk

6 sn Huiswerk : Oók repetities / overhoringen op maandag Planning Bijbaantjes én op vrijdag

7 sn AFDELINGGIDS PTA SCHOOLGIDS

8 sn LEERLING IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET INLEVEREN / INHALEN VAN WERKSTUKKEN, REPETITIES e.d.

9 sn SECTORWERKSTUK 7/8 sept + 15/16 sept + 7/8 okt + 3/6 nov + 20/23 nov + 3/4 dec

10 sn PRESENTATIE SECTORWERKSTUK Donderdag, 10 december 2015

11 sn 1 e SCHOOLEXAMENS 26, 27 en 28 oktober 2015

12 sn WISKUNDE GESCHIEDENIS ECONOMIE AARDRIJKSKUNDE BIOLOGIE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE TEKENEN+HANDVAARDIGHEID

13 sn HERKANSING ELKE LEERLING MAG BIJ HET 1 e én 2 e SCHOOLEXAMEN ÉÉN VAK HERKANSEN !

14 sn HERKANSING 3 e periode OP TIJD SECTORWERKSTUK INGELEVERD EN ALS VOLDOENDE BEOORDEELD  RECHT OP HERKANSING SE III

15 sn HET EXAMEN

16 sn EXAMEN IN 6 of 7 VAKKEN 2 ONDERDELEN SE = SCHOOLEXAMEN CSE = CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN

17 sn BEREKENING EINDCIJFER SE VOORBEELD Proef 1: cijfer a Proef 2: cijfer b Proef 3: cijfer c Proef 4: cijfer d

18 sn EINDCIJFER SE WORDT BIJVOORBEELD: a + b + c + 2 x d 5

19 sn Het eindcijfer SE wordt afgerond: 6,34 6,3 6,356,4

20 sn EINDCIJFER EXAMEN: EINDCIJFER SE + EINDCIJFER CSE 2 Dit cijfer wordt AFGEKAPT!

21 sn VOORBEELD: SE: 5,4 en CSE: 5,5 levert gemiddelde: 5,45 5,4 EINDCIJFER: 5

22 sn WANNEER GESLAAGD ?

23 EXAMENEISEN: 1 e GEMIDDELDE VAN DE CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMENS MOET MINIMAAL 5,50 ZIJN! 2 e NEDERLANDS EN REKENEN TEN HOOGSTE ÉÉN 5

24 sn Alles (inclusief MY) een 6 of hoger 1 x 5, rest 6 of hoger 2 x 5, met minstens één 7 en rest 6 of hoger 1 x 4, met minstens één 7 en rest 6 of hoger

25 sn  Maatschappijleer doet mee in de zak/slaagregeling  SECTORWERKSTUK en MEDIADOSSIER moet minimaal als VOLDOENDE afgesloten zijn. Tevens geldt:

26 sn 6 - 6 - 6 - 5 - 6 - 6 MY (6) G 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 MY (6) G 6 - 6 - 5 - 5 - 6 - 6 MY (6) A 6 - 6 - 5 - 5 - 6 - 7 MY (6) G 6 - 6 - 5 - 5 - 6 - 6 MY (7) G 6 - 6 - 5 - 5 - 6 - 7 MY (5) A

27 sn HERKANSING ELKE LEERLING MAG BIJ HET CENTRAAL EXAMEN SLECHTS ÉÉN VAK HERKANSEN !

28 sn DOEL HERKANSING - ALSNOG POGEN TE SLAGEN - HET CIJFER TE VERHOGEN HET HOOGSTE CIJFER TELT !

29 sn ONREGELMATIGHEDEN (1/2): - ONRECHTMATIGE KENNIS VOORAF - ONRECHTMATIGE HULPMIDDELEN - ONRECHTMATIGE COMMUNICATIE

30 sn ONREGELMATIGHEDEN (2/2): - SPIEKEN - ONRECHTMATIG AFWEZIG ZIJN - NIET TIJDIG INLEVEREN VAN WERK

31 sn EXAMENCOMMISSIE MAATREGELEN (1/3):

32 sn MAATREGELEN (2/3): - CIJFER 1 GEVEN - ONTZEGGEN VAN VERDERE DEELNAME AAN SE EN CSE

33 sn MAATREGELEN (3/3): - ONGELDIG VERKLAREN VAN WERK - HERNIEUWD EXAMEN OP ONDERDELEN

34 sn ZIEKTE VÓÓR AANVANG VAN DE PROEF MELDEN BIJ DE TEAMLEIDER Altijd SCHRIFTELIJK bevestigen!

35 sn VERANTWOORDELIJKHEID Leerling is zelf verantwoordelijk  Toegestane hulpmiddelen  Inleveren juiste werk

36 sn VERANTWOORDELIJKHEID Eenmaal buiten het examenlokaal: Fouten kunnen en mogen niet meer worden hersteld.

37 sn NIET AARZELEN Als leerling / ouder(s) aarzelen, niet goed weten wat te doen:

38 sn Raadpleeg teamleider Doe a.u.b. nooit iets op eigen houtje!

39 sn Belangrijke data (1/4): 26, 27 en 28 okt.Schoolexamen 1 11, 12 en 13 jan. Schoolexamen 2 30 en 31 maart; 1 apr. Schoolexamen 3

40

41 sn Belangrijke data (2/4): Vrijdag 22 april: Laatste lesdag Donderdag 21 april: Instructie CSE + tekenen voor eindcijfers SE 12 t/m 26 mei: Centraal examen

42 EXAMENDATA mavo 2016 Dinsdag 17 mei 09.00 – 11.00 uurBeeldende vakken (te + ha) 13.30 – 15.30 uurNederlands Woensdag 18 mei 09.00 – 11.00 uurGeschiedenis 13.30 – 15.30 uurEngels Donderdag 19 mei 09.00 – 11.00 uurDuits 13.30 – 15.30 uurWiskunde Vrijdag 20 mei 09.00 – 11.00 uurMuziek 13.30 – 15.30 uurEconomie Maandag 23 mei 09.00 – 11.00 uurAardrijkskunde 13.30 – 15.30 uurNask 1 (Natuurkunde) Dinsdag 24 mei 13.30 – 15.30 uurBiologie Donderdag 26 mei 13.30 – 15.30 uurNask 2 (Scheikunde

43 sn Belangrijke data (3/4): Donderdag 16 juni: Uitslag 1e tijdvak Maandag 20 juni: 2e tijdvak (herkansing) Woensdag 22 juni: Uitslag 2e tijdvak

44 sn Belangrijke datum (4/4) Donderdag 14 juli: 19.30 uur UITREIKING DIPLOMA

45

46

47

48 Donderdag 19 november Woensdag 17 februari Spreekuuravonden

49 HAVO ?

50 HAVO ? ?  extra lessen GESCHIEDENIS ENGELS WISKUNDE ECONOMIE

51 Deelname: POSITIEF ADVIES VAN DOCENTEN

52 NEGATIEF ADVIES  NIET HAVO CARMEL

53 ADVIES: WERKHOUDING CAPACITEITEN

54 AFSPRAAK IN DE REGIO GEMIDDELDE SE ≥ 6,8 ÉN POSITIEF ADVIES TOELEVERENDE SCHOOL

55 BEROEPENVOORLICHTING Woensdag 2 december 2015

56 sn DANK VOOR UW AANDACHT

57

58 LOB in Mavo 4 Loopbaan Oriëntatie- en begeleiding Door Anita Schutte Decaan Mavo/Havo

59 Vervolgopleidingen Na het Mavo 1.MBO 3 of 4 jaar HBO 3/4 jaar Niveau 3 / 4 2. Havo 2 jaar HBO 4 jaar

60 Vervolgscholen ROC: Regionale Opleidingen Centra Drenthe College Alfa-college Noorderpoort College Deltion College Landstede AOC: Agrarische Opleidingen Centra AOC Terra De Groene Welle Vakscholen Cibap vakcollege

61 Van MAVO naar HAVO Mavo kent sectoren en Havo kent profielen. Kies een profiel dat zoveel mogelijk aansluit bij je sector. De profielkeuze wordt begeleid door de decaan

62 Profieldeel Economie & Maatschappi j Economie Geschiedenis Wiskunde A of B Aardrijkskunde of M&O of Duits

63 Profieldeel Natuur & Gezondheid Biologie Scheikunde Wiskunde A of B Natuurkunde of Aardrijkskunde

64 Profieldeel Cultuur & Maatschappij Geschiedenis Duits Economie of Aardrijkskunde Kunstvak (tekenen of handvaardigheid)

65 Profieldeel Natuur & Techniek Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Biologie of Informatica

66 HAVO niet als tijdvulling! HAVO 4 is lastig. Daarom alleen voor gemotiveerde leerling. Mavo SE ≥ 6,8 (regionale afspraak) Advies docenten doorslaggevend!.

67 Fasen in het keuzeproces Oriënteren Verkennen Verdiepen Knoop doorhakken

68 LOB in Mavo 4; gezamenlijk Studiebeurs Zwolle (oriënterend) 5 november 2015 Voorlichtingsavond (verkennend) 2 december 2015

69 Mavo 4; op eigen gelegenheid algemene voorlichting, markten, beurzen, open dagen… (oriënterend) studiespecifieke voorlichting (verkennend) meeloopdagen (verdiepend)

70 Open Dagen Drenthe College 28 januari 2016 Alfa-college Hoogeveen en Hardenberg 27 januari 2016 Assen 28 januari 2016 Groningen 29 en 30 januari 2016 AOC Terra Emmen 20 januari 2016 Deltion College Zwolle 15 en 16 januari 2016 Noorderpoortcollege 29 januari (Groningen) en 30 januari (regio) 2016

71 OV-Studentenkaart (o.v.b.) Gratis voor mbo-studenten onder de 18 jaar! Met ingang van januari 2017 (zoals de plannen nu zijn) Vergroot opleidingsmogelijkheden Hoge reiskosten geen belemmering meer.

72 Individueel bezoek aan voorlichtingsactiviteiten in overleg met decaan verlof aanvragen: minstens 2 weken van te voren schoolverplichtingen hebben voorrang

73 Aanmeldingsformulieren voor 1 april 2016 bij de vervolgopleiding

74 Loting in het MBO Beperkte aantal opleidingsplaatsen Reden: te weinig stageplaatsen Voorbeeld lotingstudies: Verpleegkunde Veiligheid & Vakmanschap Creatieve opleidingen Vroeg aanmelden voorkomt teleurstelling!

75 Aanmelding vervolgstudie MBO Aanmelding opleiding MBO altijd via de decaan! Inschrijfformulieren van alle MBO instellingen te krijgen bij de decaan. Mentor belangrijke rol. Intake MBO

76 Activiteiten Decanaat Gesprekken m.b.t pakketkeuze en studiekeuze, ook met ouders Informeren over alle zaken m.b.t vervolgkeuzes Organiseren van activiteiten m.b.t. beroeps- en studiekeuze vb. voorlichtingsavond, onderwijsbeurs bezoek aan een bedrijf/instelling Coördinatie meeloopdagen Testen Infotheek (brochures, aanmeldingsformulieren) Aanmeldprocedure MBO www.carmelemmen.dedecaan.net

77 Vragen? aschutte@carmelemmen.nl Bedankt voor uw aandacht.

78

79 Sectorwerkstuk 4 Mavo 2015

80 In een sectorwerkstuk laat een leerling zien dat hij/zij kennis, inzicht en vaardigheden kan samenvoegen in een werkstuk. Een sectorwerkstuk moet betrekking hebben op de door de leerling gekozen sector. In een sectorwerkstuk moet een onderzoek zitten. Het sectorwerkstuk is een handelingsdeel en moet met minimaal een voldoende worden afgesloten anders mag de leerling niet deelnemen aan het CSE Als de leerling alles op tijd heeft ingeleverd, heeft de leerling ook na de derde schoolexamenronde recht op een herkansing

81 Start 2 groepen Onderwerp en partner gekozen Onderzoeksvraag en deelvragen gemaakt Gekoppeld aan een begeleider

82 Logboek Schema Stappenplan Meer informatie  Belangrijke punten  Beoordeling

83 Beoordeling Het proces Het proces Het logboek Het logboek Het werkstuk Het werkstuk De presentatie inclusief PowerPoint De presentatie inclusief PowerPoint

84 Wat kunt u doen? Helpen bij het plannen Zoeken naar goede bronnen Checken op spelfouten

85 Presentatie donderdag 10 december


Download ppt "Dia 29 t/m 33 er uit. Negatief! Niet Sonja Tieck nogmaals presentatie laten doen inzake sectorwerkstuk."

Verwante presentaties


Ads door Google