De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Donderdag 10 maart 2016 Voorlichtingsavond 3M. Programma  Overgangsnormen  Profiel (sector) kiezen  Vakkenpakket kiezen  Zak/slaag-regeling  Vervolg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Donderdag 10 maart 2016 Voorlichtingsavond 3M. Programma  Overgangsnormen  Profiel (sector) kiezen  Vakkenpakket kiezen  Zak/slaag-regeling  Vervolg."— Transcript van de presentatie:

1 Donderdag 10 maart 2016 Voorlichtingsavond 3M

2 Programma  Overgangsnormen  Profiel (sector) kiezen  Vakkenpakket kiezen  Zak/slaag-regeling  Vervolg naar MBO  Vervolg naar 4HAVO

3 Profielen in 4M (sectoren)  Economie Verplicht: economie & Du/Fr/wi  Zorg & Welzijn Verplicht: biologie & ak/gs/wi  Groen Verplicht: wiskunde & na/bi  Techniek Verplicht: natuurkunde & wiskunde

4 Hoe kies je een profiel (sector)?  Interesse in richting  “Dubbelprofiel” of “driedubbelprofiel” of ‘vierdubbelprofiel” kiezen  Profielwerkstuk (sectorwerkstuk)  MBO’s vragen soms verplicht vak, geen verplicht profiel

5 Vakkenpakket  Je doet examen in 6 vakken, maar er tellen 7 vakken mee (7 e vak is maatschappijleer, afgesloten in klas 3)  Keuzevakken (6 e + 7 e vak) zijn altijd onder voorbehoud  8 e vak kiezen mag, maar kan zelden vanwege rooster Voorbeelden:  Sector economie: Ne/En/ec/wi/na/bi  Sector zorg & welzijn: Ne/En/bi/ak/na/sk  Sector groen: Ne/En/wi/bi/Fr/sk  Sector techniek: Ne/En/na/wi/ec/gs

6 Overgangsnormen 3M – 4M  A-categorie: In het gekozen vakkenpakket (7 vakken!) minimaal 6- en of maximaal één 5 met daarbij minimaal een 7 (onafgeronde eindcijfers)  B-categorie: 1 vak een 5 (onafgerond), en voor 2 andere vakken tussen 5,5 en 5,9. De andere vakken zijn 6 (onafgerond) of hoger en 1 vak is een 7 (onafgerond).  B-categorie: 3 vakken tussen de 5,5 en 5,9. De andere vakken zijn 6 (onafgerond) of hoger.  C-categorie: alle andere combinaties  In het restpakket moeten de afgeronde eindcijfers minimaal 22 punten zijn  Geen 0,0 of O(nvoldoende)s voor handelingsdelen (LO, CKV, talendossiers, PO’s, stage, OO, etc.)

7 Voorbeeld overgangsnormen Leerling A: Sector economie met Ne/En/ec/wi/bi/gs en maatschappijleer: Ne: 6,3 Du (keuzevak): x En: 5,1 Fr (keuzevak: 6 (5,5) Ec: 6,4 Te (keuzevak): x Wi: 6,0 Na: (keuzevak): 6 (6,2) Bi: 6,2 Sk: 5 (4,5) Gs: 6,1 Ak: 5 (5,2) Ma: 7,2

8 Zak/slaag-regeling 4M Op twee punten slagen: 1) De cijfers op het Centraal Schriftelijk Examen moeten gemiddeld minimaal 5,5 zijn (5,49 is gezakt!) 2) De eindcijfers: Alles 6 1x5 en verder alles 6 2x5 of 1x4 (niet bij Ne) en minimaal 1x7, verder alles 6 Alles hieronder = gezakt, ook geen 3 of lager 3) Rekentoets is onzeker: het ziet er naar uit dat rekentoets deel gaat uitmaken van kernvakkenregeling: je mag dan voor Nederlands en rekenen maar één 5 halen

9 Vervolg naar MBO  Soms verplicht vak, geen verplicht profiel  Handige vakken: bij economische opleidingen economie en wiskunde, bij dierenartsassistent biologie, bij toerisme Duits of Frans, etc.  Geen idee welke opleiding/beroep? Breed kiezen!  Vrijwel alle MBO-opleidingen zijn verkort van 4 naar 3 jaar, dus snellere doorstroom naar HBO, MBO-HBO kan ook bij niet-verwante opleidingen in 75% van de gevallen

10 Vervolg naar 4HAVO  Momenteel eindcijfers 6 of hoger, kan eventueel hoger worden  Positieve adviezen vakdocenten (inzet, inzicht, tempo)  Intakegesprek teamleider bovenbouw HAVO en decaan bovenbouw HAVO

11 ‘Lastige overstap’ 4HAVO Altijd minimaal 1 vak tekort! Oplossingen:  Vakken mogen gekozen worden in 4H als die niet gevolgd zijn in 4M (met een redelijk eindcijfer in klas 3M). Voor sommige vakken is het echt aan te raden dit in 4m te houden (Du, Fr, gs, wi)  Veel nieuwe vakken in 4H (M&O, informatica)  Eventueel extra opdrachten maken voor missende vak na eindexamen

12 OVERSTAP 4HAVO: DU/FR/WI  Je kan naar de HAVO zonder wiskunde, maar dan kan je alleen het profiel CM kiezen. Let op: daar zit verplicht Duits of Frans in! Kies je alleen Duits of Frans en niet allebei, kies dan ook tekenen voor het profiel CM!  Duits of Frans is alleen verplicht voor het profiel CM. Je kan dus zonder deze twee talen uit drie profielen kiezen op de HAVO.  Kortom: als je Duits en Frans en wiskunde niet in je pakket hebt, kan je niet naar de HAVO.

13 Gang van zaken  Leerlingen krijgen volgende week definitief keuzeformulier; invullen en tekenen door ouders en leerling  Uiterlijk inleveren bij mentor vóór donderdag 24 maart 2016

14 Vragen?


Download ppt "Donderdag 10 maart 2016 Voorlichtingsavond 3M. Programma  Overgangsnormen  Profiel (sector) kiezen  Vakkenpakket kiezen  Zak/slaag-regeling  Vervolg."

Verwante presentaties


Ads door Google