De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pidpa – Riolering in Zoersel. Wie zijn wij? Pidpa - Riolering = project van Pidpa voor rioolbeheer van de gemeente Pidpa is actief in 28 gemeenten op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pidpa – Riolering in Zoersel. Wie zijn wij? Pidpa - Riolering = project van Pidpa voor rioolbeheer van de gemeente Pidpa is actief in 28 gemeenten op."— Transcript van de presentatie:

1 Pidpa – Riolering in Zoersel

2 Wie zijn wij? Pidpa - Riolering = project van Pidpa voor rioolbeheer van de gemeente Pidpa is actief in 28 gemeenten op vlak van riolering → Sinds 1 januari 2006 te Zoersel Wij zorgen voor uw water. Zowel voor als na gebruik!

3 Wat doen wij? –rioleringsstelsel: beheer en onderhoud –huisaansluitingen op openbaar domein: uitvoeren en herstellen –beheer van pompstations en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties –beheer van baangrachten (doorvoer RWA =regenwater) –reinigen straatkolken –advies geven aan gemeenten en particulieren voor rioolbeheer –inplannen, ontwerpen en uitvoeren van nieuwe rioleringsprojecten –rioleringsdatabank

4 Waar vind je ons? – www.pidpa.bewww.pidpa.be

5 Waar vind je ons? – www.pidpa.bewww.pidpa.be –“uw riolering”

6 Waar vind je ons? – www.pidpa.bewww.pidpa.be –“uw riolering” –Melding problemen aan: uw riolering, huisaansluiting, enz.

7 Rioleringsproject: Sniederspad - Paddenklank oVerkavelaar = bouwheer oOpdracht = uitbouw gemeentelijk rioleringsstelsel zodat er geen extra vervuiling wordt veroorzaakt oPidpa – Riolering = -aansluiting van de bestaande woningen -uitbreiding RWA-stelsel -afkoppelingen opvolgen oDoel = - vuilwater verzamelen via de riolering naar RWZI - regenwater: herbruiken infiltreren in de ondergrond afvoeren naar de waterloop

8 Gescheiden riolering = DWA Droog Weer Afvoer (septisch water en afvalwaters afkomstig van wastafels, wasmachines, afwasmachines,…) + RWA Regen Weer Afvoer (afkomstig van daken, opritten, terrassen,… ) Afkoppelingsbeleid

9 Europese regelgeving: Alle afvalwater moet gezuiverd worden Betaald door de vervuiler Vlaamse regelgeving (VLAREMII) : Verplicht afvalwater aan te sluiten op het rioleringsnet Verplicht om alles te scheiden Gewestelijk stedenbouwkundige verordening (herbruik hemelwater) : 1 ste keuze: herbruik (regenwaterput) 2 de keuze: infiltratie / buffering 3 de keuze: gescheiden afvoer Afkoppelingsbeleid

10 Gemengde rioleringen maximaal scheiden ook op privédomein: Voordelen: Wateroverlast stegen gaan (meer buffering, minder wateroverlast) Vermijden afvalwaters in grachten en waterlopen (beter kwaliteit waterlopen -> meer vis) (geen geurhinder meer) Infiltratie zorgen voor voeding van het grondwater Betere werking zuiveringinstallaties (geen proper water opnieuw zuiveren) Afkoppelingsbeleid

11 Alleen mogelijk door een goede samenwerking en inspanning van alle bewoners! Afkoppelingsdeskundige: (= Katrien De Leeuw) Inventariseren van bestaande toestand Uitwerken van een voorstel toekomstige toestand Controle Afkoppelingsbeleid

12 Pidpa-Riolering vraagt aan bewoner: Éénmalig aansluitrecht op de riolering = 500€ (excl. 6%BTW) Pidpa-Riolering biedt aan bewoner: iedere woning aansluitpunt afvalwater (1 huisaansluitputje) en aansluiting regenwater op de gracht gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek Premie aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering = 530€ Afkoppelingsbeleid

13 Premie - voorwaarden: bouwvergunning vóór 1/1/1992 afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte dus ook daken en verhardingen particulier moet de nodige documenten over maken → via afkoppelingsdeskundige aan Pidpa-Riolering nl. adres – ligging – grondplan – aantal m² dak en verharding - … einde van de werken dient gemeld te worden vervolgens controle van de werken uitbetaling van de premie afhankelijk van correcte afkoppeling éénmalige tussenkomst → enkel verleent voor installaties met permanent karakter Afkoppelingsbeleid

14 Pidpa - Riolering  riolering@pidpa.be  0800-90300 + optie 5 “riolering” Dossier K-10-066 Verkaveling Kosterbos; Sniederspad- Paddenklank Contactpersoon Ilse Schroven


Download ppt "Pidpa – Riolering in Zoersel. Wie zijn wij? Pidpa - Riolering = project van Pidpa voor rioolbeheer van de gemeente Pidpa is actief in 28 gemeenten op."

Verwante presentaties


Ads door Google