De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marion van de Sande De Haagse Hogeschool NOT, 29 januari 2011 Ouderbetrokkenheid: nut of noodzaak?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marion van de Sande De Haagse Hogeschool NOT, 29 januari 2011 Ouderbetrokkenheid: nut of noodzaak?"— Transcript van de presentatie:

1 Marion van de Sande De Haagse Hogeschool NOT, 29 januari 2011 Ouderbetrokkenheid: nut of noodzaak?

2 Inhoud presentatie Voorstellen Ouderbetrokkenheid in Nederland Wat is ouderbetrokkenheid? Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk? Kenmerken van betrokken ouders en scholen Versterken van ouderbetrokkenheid: ‘Meer kansen met ouders’: instrumenten, resultaten en succesfactoren

3 Stand van zaken ouderbetrokkenheid in Nederland PO, rapportcijfer 7 (ouders en scholen v.v.) VO, rapportcijfer 6 (ouders en scholen v.v.) Aandachtspunten: Scholen informeren ouders over: Voortgang kind, klas, school- en klachtenregels, buitenschoolse activiteiten Belang van hulp aan kinderen thuis en op school Scholen communiceren veel minder met ouders Ouders willen met scholen communiceren over: Wet- en regelgeving rond onderwijs Schoolbeleid rondom veiligheid

4 Wat is ouderbetrokkenheid? Variatie aan definities Ouderbetrokkenheid thuis en op school Onderwijs aan kinderen De thuissituatie van ouders en kinderen De school als organisatie: ouderparticipatie Definitie van ouderbetrokkenheid: D e wederkerige betrokkenheid van ouders en scholen, gericht op de optimale toerusting voor het onderwijs aan kinderen, thuis en op school

5 Waarom is aandacht voor ouderbetrokkenheid belangrijk? Opgroeien in verbondenheid: Gezondheid en schoolsucces kinderen Betrokken ouders zijn gunstig voor alle kinderen Beinvloedt: Pro-sociaal en leerbevorderend gedrag van kinderen op school Gevoelens van verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij school Denken over school Schoolloopbaan Geldt voor: VVE, PO, VO, MBO en HO: Ouders enige structurele factor in schoolloopbaan

6 Factoren die ouderbetrokkenheid beïnvloeden? Kenmerken van Ouders Leerlingen Scholen Buurt

7 Waar gaat het om bij Ouderbetrokkenheid? Kenmerken van betrokken scholen: Fysiek en sociaal veilig Hoge aspiraties voor alle leerlingen Communicatie met ouders Duidelijke taakverdeling tussen thuis, school e.a. Solidair naar ouders in de opvoeding (CJG) Betrekken ouders actief bij de school Voeren schoolspecifiek ouderbeleid (evaluatie) Betrokken op de schoolomgeving Kenmerken van betrokken ouders: Praten regelmatig met kinderen over school (hoge aspiraties, belonen van schoolprestaties) Vertrouwen op eigen effectiviteit als onderwijsondersteuner Stimuleren de ontwikkeling van hun kinderen (kwantitatief en kwalitatief ) Komen af en toe op school Praten met andere ouders over school Praten regelmatig met leraren

8 Specifiek groepen ouders Ouders met een lage opleiding en laag inkomen Ouders uit minderheidsgroepen Specifieke aandacht voor informatie, invitaties en communicatie

9 Belemmeringen voor OB Gebrek aan: Agendasetting en eigenaarschap Competenties van leerkrachten Tijd en geld

10 Versterken OB: Methodiek ‘Meer kansen met Ouders’ 2004-2010 2 jaar intensieve ondersteuning voor PO-scholen Aanstellen van oudercoördinator op schoolniveau Training en coaching van schoolpersoneel Ontwikkeling van een duurzaam ouderbeleid MKMO is ontwikkeld en uitgevoerd i.s.m. Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding(HCO, www.hco.nl)www.hco.nl

11 Resultaten MKMO 65 ( 49%) van de Haagse basisscholen betrekken meer ouders dan voorheen Bereik onder ouders Ruime meerderheid van de ouders bezoekt activiteiten op school Met huisbezoeken zijn alle ouders bereikbaar Met klassenbezoeken is een ruime meerderheid van de ouders bereikbaar Ook moeilijk bereikbare ouders komen naar de 10- minutengesprekken en zijn daarin meer actief Meer dan de helft van de ouders met een laag inkomen en een lage opleiding komen regelmatig naar school

12 Conclusie na 7 jaar MKMO Ouderbeleid ontwikkelen heeft effect: Meer ouders participeren in schoolactiviteiten en organisatie Meer ouders met een laag inkomen en ouders uit minderheidsgroepen bezoeken schoolactiviteiten Houding en gedrag van leerkrachten zijn meer oudergericht Succesfactoren: De functie van oudercoördinator, agendasetting en gedeeld eigenaarschap voor OB Training en coaching van schoolpersoneel

13 Wat kunnen individuele leerkrachten doen? Positieve, open, eerlijk en nieuwsgierige houding naar ouders Ouders structureel en bij herhaling (mondeling) uitnodigen Individueel contact leggen met elke ouder Ouders opbellen als zij niet verschijnen en opnieuw uitnodigen Huisbezoeken afleggen Leerlingen inzetten Jaarplanner voor activiteiten gebruiken Belang van ouderbetrokkenheid uitleggen Regelmatig doelstellingen en ambities van ouders voor hun kind bespreken Ouders ondersteunen bij hulp aan kinderen thuis Bijscholing op communicatie met diverse groep ouders

14 Ouderbetrokkenheid: nut of Noodzaak? U mag het zeggen....... Dank voor uw aandacht.

15 De Haagse Hogeschool Lectoraat Jeugd en Opvoeding m.c.e.vandesande@hhs.nl


Download ppt "Marion van de Sande De Haagse Hogeschool NOT, 29 januari 2011 Ouderbetrokkenheid: nut of noodzaak?"

Verwante presentaties


Ads door Google