De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Start module binnen CKG Lentekind vanaf 01/09/2009 Volgens de tuimelwerking die in 1990 opgericht werd in Berchem Psycho-socio-pedagogische en praktisch-materiële.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Start module binnen CKG Lentekind vanaf 01/09/2009 Volgens de tuimelwerking die in 1990 opgericht werd in Berchem Psycho-socio-pedagogische en praktisch-materiële."— Transcript van de presentatie:

1

2 Start module binnen CKG Lentekind vanaf 01/09/2009 Volgens de tuimelwerking die in 1990 opgericht werd in Berchem Psycho-socio-pedagogische en praktisch-materiële ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen in problematische opvoedingssituaties

3 De visie – kort samengevat Systeemtheoretische kijk op gezinnen – contextueel kaderend Starten vanuit de krachten van het gezin – emancipatorisch denken Oplossingsgericht werken Geloof in ervaringsgerichte actie Participatie op basis van gelijkwaardigheid op de diverse begeleidingsterreinen Transparantie in de begeleiding – verantwoordelijkheid blijft bij het gezin

4 Doelstellingen Hechting ouder-kind verstevigt, beter op elkaar afgestemd Psychische ruimte van ouders voor hun kinderen is vergroot, zelfwaardegevoel groeit Pedagogische mogelijkheden ouders vergroot Ontwikkelingskansen kinderen kwetsbare gezinnen vergroot Minder achterstand aanvang schoolloopbaan Meer kwalitatieve aandacht voor hun kind Ouders beleven meer plezier aan kinderen Het gezin is in staat zelfstandig, of met behulp het ontwikkelingsproces verder te zetten

5 Methodieken Oplossingsgericht werken Triple P Ouderparticipatie Aanklampend werken Rechten van het kind waarborgen (o.a. participatie) Ziko-vo … In de toekomst: video-interactie

6 Ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar Tweemaal per week in Okido een volledige dag (vrijdag en keuze uit maandag – woensdag) Begeleidingsperiode 6 maanden, 2 maal verlengbaar met 3 maanden 1 huisbezoek bij het begin van de begeleiding: zicht krijgen op de leefomgeving om een beeld te kunnen vormen over de verhalen van de ouders Ouders helpen mee met de huishoudelijke taken Werking

7 Ieder gezin een individuele begeleider: - opstellen ondersteuningsplan - Ouders stellen doelstellingen en acties op, begeleider ondersteunt - 3-wekelijkse evaluatie doelstellingen en individuele gesprekken - contacten met netwerk van het gezin steeds in overleg met ouders ! 1 maal om de 6 weken een oudervergadering geleid door de coördinator, ouders hebben inspraak

8 Aandachtspunten Door het zeer dicht staan bij de gezinnen: - Ingezogen worden door de ouders - Op een respectvolle manier moeilijke thema’s bespreekbaar maken. Naast opvoedingsproblemen komen vaak ook relationele, financiële, e.a. problemen naar boven. Indien deze steeds terug komen verwijzen en begeleiden wij hen naar andere hulpverleners Op de hoogte brengen van de maatschappelijke waarden en normen We hebben weinig zicht of ze de geleerde materie thuis implementeren, wanneer ouders echter aangeven dat het hen niet lukt, kan er in overleg met het team een huisbezoek gepland worden om hen hierbij te coachen

9 Criteria + voorkeur begeleiding - Minimumleeftijd: 4 maanden, tenzij nog broer of zus jonger dan 3 jaar die naar de werking komt - Maximumleeftijd: 3 jaar - Gezinnen uit de regio Turnhout - Vrijwillige hulpverlening

10 Tegenindicaties begeleiding - Niet zelfstandig in Okido geraken - Geen hulpvraag of motivatie bij de ouders - Acute psychiatrische problematiek bij de ouders (verslavingsproblematiek, psychose, suïcidaal,…) - Zwaar mentaal gehandicapte ouders - Ouders die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen - Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnose, of sterke vermoedens van … waarbij meer specifieke hulp aangewezen is om aan de noden van het kind te voldoen. Bv. zware fysieke- en/of mentale handicap, ernstige vorm van ASS …

11 DE OPLOSSINGSGERICHTE BENADERING VAN GEZINNEN oplossingen i.p.v. problemen heden/toekomst i.p.v. verleden cliënt als expert i.p.v. hulpverlener wat er goed gaat i.p.v. wat er fout gaat gericht op doen i.p.v. denken uitzonderingen vergroten hulpverlener stelt vragen i.p.v. antwoorden geven rol hulpverlener = ondersteunend i.p.v. controlerend wondervraag

12 Dagschema: voormiddag 9.15 - 10.00Onthaal met koffie - informele babbel, eigen verhaal - thuiservaringen delen met andere ouders - ouders blijven oog houden op hun kind(eren) 10.00 - 11.00Baby- peuterwerking 11.15 - 12.00Eten en dutje voor de kinderen 12.00 - 13.15Ouders eten samen (warme maaltijd mogelijk)

13 Babywerking groepsaanbod van spel en verzorgingsmomenten Hechting ouder en kind Rust, lichamelijk welbevinden, warmte en veiligheid Ontwikkelingsstimulerende aanbod met sterk betrekken van de ouders Regelmatig aanbod babymassage voor ouder(s) met hun baby

14 Peuterwerking Ontwikkelingsondersteuning op verschillende vlakken met betrekken van de ouders Veiligheid, structuur, warmte en gezelligheid Voorbereidend kleuterklasje

15 Dagschema: namiddag 13.15 - 14.15Crea- cursus- kook 14.30 – 15.00Hoekenwerk: individueel ontwikkelingsspel op maat van het kind 15.00 - 15.30Vieruurtje 15.30 – 16.00Kringgesprek : ouders overlopen de dag, leuke en minder leuke ervaringen komen aan bod, ergernissen worden besproken, …

16 Crea- cursus- kook Crea: maandag & woensdag zonder kinderen (zelfzorg) Kook: enkel bij bijzondere gelegenheden Cursus: - werken rond bepaalde thema’s of zaken die ouders zelf aanbrengen. - ouders geven raad en tips aan elkaar ervaringen worden uitgewisseld

17 Hoekenwerk Individueel ontwikkelingsspel op maat van het kind. Deze kan men terug vinden in 3 verschillende kaften: - Sociaal – emotionele ontwikkeling - Motorische ontwikkeling - Verstandelijke ontwikkeling

18 Extra activiteiten Een aantal keren per jaar plannen we een uitstap gekoppeld aan een aantal doelstellingen. Bvb:- opvoedingswinkel ( i.f.v. nazorg en installeren van netwerk) - uitstap naar de zoo ( i.f.v. zelfstandigheid trainen) - reuzenhuis ( gevaren in en rond het huis) - …


Download ppt "Start module binnen CKG Lentekind vanaf 01/09/2009 Volgens de tuimelwerking die in 1990 opgericht werd in Berchem Psycho-socio-pedagogische en praktisch-materiële."

Verwante presentaties


Ads door Google