De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over dit programma ‘Begrijpt u wat u leest?’ is een speciaal programma voor leden van de Adventkerk om na te denken over de Bijbel. Dit programma kan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over dit programma ‘Begrijpt u wat u leest?’ is een speciaal programma voor leden van de Adventkerk om na te denken over de Bijbel. Dit programma kan."— Transcript van de presentatie:

1

2 Over dit programma ‘Begrijpt u wat u leest?’ is een speciaal programma voor leden van de Adventkerk om na te denken over de Bijbel. Dit programma kan in grote of kleine groepen worden gehouden en duurt ongeveer 2 uur. Dit programma wordt geleid door de locale predikant of iemand van het bestuur.

3 IJsbreker We beginnen met een spel. Hoe goed kent u uw Bijbel. Weet u zeker welke tekst in de Bijbel staat en welke niet? Er volgen nu 6 teksten waarvan u per tekst mag aangeven of de tekst WEL of NIET in de Bijbel staat.

4 Welk vers staat in de Bijbel? LINKS = NEE RECHTS = JA Loop naar de LINKS of RECHTS van de zaal Na iedere dia volgt het juiste antwoord.

5 Staat niet in de Bijbel Staat wel in de Bijbel 1. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt.

6 1 Timoteus 2:12 Staat wel in de Bijbel

7 Staat niet in de Bijbel Staat wel in de Bijbel 2. Wie mensen verzorgt komt in het koninkrijk van God.

8 Staat niet in de Bijbel

9 Staat wel in de Bijbel 3. Moeten vrouwen de kinderen eten die ze zelf hebben gebaard?

10 Staat wel in de Bijbel Klaagliederen 2:20

11 Staat niet in de Bijbel Staat wel in de Bijbel 4. Daar mag u uw tienden uitgeven aan alles wat u maar wilt: runderen, schapen en geiten, wijn en sterke drank en wat maar in u opkomt …

12 Deuteronomium 14:26 Staat wel in de Bijbel

13 Staat niet in de Bijbel Staat wel in de Bijbel 5. Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert.

14 Staat wel in de Bijbel Psalm 137:9

15 Staat niet in de Bijbel Staat wel in de Bijbel 6. God houdt van mensen die alles wat ze hebben als offergave geven.

16 Staat niet in de Bijbel

17 Vragen? Hoe vond u deze oefening? Welke teksten waren voor u onverwacht?

18 Videoclip (1) We gaan nu kijken naar een videoclip. In deze clip reageren mensen op straat op bepaalde teksten. Zij reageren misschien wat anders dan u zou verwachten. Dit is wel de realiteit van het land waar we nu leven. Videoclip The Holy Quran Experiment

19 Vragen over de videoclip Hoe zou uw reactie zijn geweest als u nog niet wist dat het om de Bijbel ging? Waarom reageren de mensen in deze videoclip zo? Wat raakte u in deze clip? Welke vragen riep deze clip bij u op?

20 Inleiding tekenspel Iedereen ziet een ander plaatje bij een bijbeltekst. Onze ervaringen zijn allemaal verschillend. In de volgende oefening zal blijken dat iedereen zijn eigen beeld heeft bij een bepaalde bijbeltekst.

21 Tekenspel De zaal wordt verdeeld in drie groepen Er staan drie flipovers Iedere groep kiest 1 tekenaar De tekenaars krijgen 2 minuten de tijd De tekenaars kunnen niet van elkaar zien wat ze tekenen Daarna bespreken we de tekeningen We herhalen deze oefening een keer met een andere tekst en een andere tekenaar

22 Tekst om te tekenen (1) Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood.

23 Bespreking (1) Wat zijn de verschillen tussen de tekeningen? Waar legt iedere tekenaar de nadruk op? Hoe komen deze verschillen? Wat betekenen deze verschillen? Conclusie?

24 Tekst om te tekenen (2) Hij ging naar de gewonde man, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zetten hem op zijn eigen rijdier en bracht hen naar een logement, waar hij voor hem zorgde.

25 Bespreking (2) Wat zijn de verschillen tussen de tekeningen? Welk deel van het verhaal komt het best aan de orde? Wat betekent dat voor de interpretatie van de tekenaar? Wat betekenen deze verschillen? Conclusie?

26 Videoclip (2) In de volgende videoclip gaat het erover dat de Bijbel geschreven is in een andere tijd voor andere mensen. Is dit erg? Nee, alleen moet een lezer vandaag extra zijn/haar best doen om te begrijpen wat er staat. Videoclip Reading the Bible as an Outsider - John Walton

27 Groepsgesprek: Oranje We gaan nu met elkaar bespreken welke associaties u hebt bij de kleur ‘oranje’ aan de hand van de volgende vragen. Welke associatie hebt u met de kleur ‘oranje’? Noem minimaal vijf verschillende mogelijkheden. Welke van deze mogelijkheden zouden in Engeland niet naar voren komen?

28 Samen lezen We gaan nu samen lezen uit de brochure ‘Begrijptuookwatuleest?’ Vorm kleine groepjes van 3-5 personen Lees samen de Introductie (het hoofstuk met de sinaasappel). Bespreek met elkaar de volgende stelling: ‘De Bijbel bevat de waarheid.’

29 Samen lezen (2) Wissel van groepje en maak nieuwe groepjes van 3-5 personen Lees samen het hoofdstukje ‘Slavernij’. Bespreek met elkaar de volgende stelling: ‘Het hebben van slaven is onbijbels.’

30 Verschillen tussen toen en nu We gaan nu kijken naar een klein voorbeeldje van hoe de betekenis van een woord in de loop der tijd is veranderd. Bekijk het plaatje op de volgende dia. Wie kent dit verhaal? Wie kan vertellen waar dit verhaal over gaat?

31 Reinaert de vos

32 Van den vos Reynaerde Ergens in de sinksendagen, toen de bosjes en de hagen vol met groene blaadjes stonden, had koning Nobel doen verkonden dat hij een hofdag houden zou. Hij was eerzuchtig en hij wou nog iets aan zijn imago doen. Alle dieren gingen toen op weg naar 't hof. Ja, iedereen, 't zij groot of klein, behalve één: Reynaert de vos. Die durfde niet. Hij was zó een deugeniet, hij had al zóveel kwaad gedaan en had zó een slechte naam dat hij zich niet meer durfde tonen op de hofdag van de koning.

33 Zo slim als een vos In de Nederlands cultuur staat de vos voor slimheid In de Joodse traditie staat een vos voor een wellusteling, rokkenjager en een lafaard Een rabbijns gezegde luidt: je kunt nog beter de staart van een leeuw zijn, dan de kop van een vos.

34 Lees samen hardop Precies op dat ogenblik kwamen er enige farizeeën die tegen hem zeiden: ‘Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil u doden!’ Hij antwoordde: ‘Zeg tegen die vos: “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing.” (Lucas 13:31-32)

35 Begrijpt u wat u leest? Wat zei Jezus precies over Herodes? Hoe hebt u deze tekst altijd begrepen? Hoe begrijpt u de tekst nu?

36 Samen lezen We gaan nu een andere tekst samen lezen. Voor sommige mensen kan dit best een confronterende tekst zijn. Juist daarom is het goed over deze tekst te praten en er vragen over te stellen. Lees samen de tekst op de volgende dia.

37 Lees samen hardop Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met een stok slaat en hij of zij sterft ter plekke, dan moet er vergelding plaatsvinden. Als de slaaf of slavin nog enkele dagen in leven blijft, gaat de eigenaar vrijuit; door het verlies van zijn eigendom is hij genoeg gestraft. (Exodus 21:20-21)

38 Exodus 21:20-21 Gaat de Bijbel ervan uit dat mensen slaven kunnen zijn? Waarom zijn we in 2016 tegen slavernij? Hoe lees ik deze tekst in de Bijbel en hoe pas ik hem toe? Waarom doe ik dat zo?

39 Standpunt van de kerk Het nadenken over deze tekst kan best confronterend zijn. Daarom is het goed te weten dat de wereldwijde Adventkerk een duidelijk standpunt heeft ingenomen tegen slavernij. Lees de volgende twee dia’s.

40 Officieel standpunt van de kerk From its very inception in the middle of the nineteenth century, the Seventh- day Adventist Church has supported human rights. Inspired by biblical values, the early Adventists were involved in the struggle against slavery and injustice. Statements, Guidelines & Other Documents, p. 69 https://www.adventist.org/fileadmin/adventist.org/f iles/articles/official-statements/Statements-2010- english.pdf

41 Officieel standpunt van de kerk (2) In our own church history, Adventists have joined with other religious and secular organizations to exert influence over civil authorities to cease slavery and to advance the cause of religious freedom. Statements, Guidelines & Other Documents, p. 187 https://www.adventist.org/fileadmin/adventist.org/files/articl es/official-statements/Statements-2010-english.pdf

42 Bijbelse principes Waarom is de kerk tegen slavernij terwijl het in de Bijbel een geaccepteerd gebruik is? 1.Slavernij is in strijd met het principe dat mensen gemaakt zijn naar Gods beeld (Genesis 1:26) 2.Slavernij is in strijd met het principe van gelijkheid (Galaten 3:28) 3.Slavernij is in strijd met het principe van vrijheid (Jesaja 61:1; Lucas 4:18)

43 Videoclip We gaan nu kijken naar een videoclip waarin iemand Hooglied letterlijk interpreteert en toepast. Videoclip Solomon's Beloved

44 Conclusie Bespreek met elkaar de volgende vragen onder leiding van de gespreksleider. Wat hebt u geleerd vandaag? Wat vond u interessant? Wat vond u schokkend? Hoe helpt deze training u met lezen in de Bijbel?

45 Afsluiting met gebed


Download ppt "Over dit programma ‘Begrijpt u wat u leest?’ is een speciaal programma voor leden van de Adventkerk om na te denken over de Bijbel. Dit programma kan."

Verwante presentaties


Ads door Google