De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 mei 2016 Ontwikkelingen Langdurige zorg, 18 september 2014 Peter Bakuwel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 mei 2016 Ontwikkelingen Langdurige zorg, 18 september 2014 Peter Bakuwel."— Transcript van de presentatie:

1 29 mei 2016 Ontwikkelingen Langdurige zorg, 18 september 2014 Peter Bakuwel

2 Inhoud Presentatie AWBZ/WLZ en WMO Financiering:Verblijfszorg Extramurale zorg Volledig Pakket Thuis Persoonsgebonden budget Overige ontwikkelingen 29 mei 2016 - 2

3 AWBZ/WLZ en WMO 3 AWBZ gaat verdwijnen(1-1-2015) dit wordt in aangepaste versie de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Voor wie geldt de Wlz : De meest kwetsbare mensen (ZZP VG 3,4,5,6,7,8) Bestaande cliënten in zorg met een verblijfsindicatie (dus ook bestaande cliënten met indicatie 1VG en 2VG). Uitzondering : GGZ-C verblijf geïndiceerde cliënten LVG verblijf geïndiceerde cliënten onder 18 jaar Cliënten onder 18 jaar met ZZP VG1-3 Voor nieuwe cliënten wordt het moeilijker om toegang te krijgen tot de Wlz. *logeren

4 AWBZ/WLZ en WMO 4 Voor wie geldt de WMO : Nieuwe en bestaande cliënten zonder een verblijfsindicatie Nieuwe cliënten met een 1VG of 2VG zorgvraag Nieuwe en bestaande cliënten met een indicatie tijdelijk verblijf* Nieuwe en bestaande cliënten onder de 18 jaar met LVG-indicatie of indicatie 1VG-3VG (vallen onder de jeugdwet=onderdeel WMO) Cliënten met een GGZ-verblijfsindicatie** *logeren **afspraken lopen via centrumgemeenten, cliënten behouden recht voor looptijd indicatie met maximum van 5 jaar

5 AWBZ/WLZ en WMO 5 Verschil AWBZ/WLZ en WMO AWBZ/WLZ Afspraken via de zorgkantoren (zorgkantoorregioniveau) Verschillen tussen zorgkantoren zijn beperkt Sprake van een verzekerd recht WMO Afspraken via de gemeente (gemeenteniveau) Verschillen tussen gemeenten kunnen groot zijn Sprake van een compensatieplicht

6 FINANCIERING: VERBLIJFSZORG 6 Bij verblijfszorg wordt zowel de zorg (inclusief huishoudelijke verzorging) als de huisvesting betaald vanuit de AWBZ/WLZ Cliënt betaalt hoge eigen bijdrage aan CAK (obv inkomen/vermogen) Philadelphia maakt afspraken met het zorgkantoor over budget en aantallen Overheid zet in op extramuraliseren van de zorg dat betekent: zorg wordt vergoed vanuit de AWBZ/WLZ huisvestingskosten betaalt de cliënt zelf Beleid in eerste instantie ingezet voor lagere ZZP’s (1VG-3VG) Mogelijke consequenties worden op locatieniveau bekeken

7 FINANCIERING: EXTRAMURALE ZORG 7 Extramurale zorg is zorg op basis van functies en klassen, Bijvoorbeeld Begeleiding Klasse 5 (= 10 tot 12,9 uur per week) Zorg wordt betaald vanuit de AWBZ/WLZ Huisvestingskosten betaalt de cliënt zelf Cliënt betaalt lage eigen bijdrage (obv inkomen/vermogen) Indien sprake van indicatie zonder verblijf: WMO Indien sprake van indicatie met verblijf: AWBZ/WLZ of WMO* * Cliënt moet in 2015 hiervoor een keuze maken

8 FINANCIERING: EXTRAMURALE ZORG 8 Tot keuzemoment: afspraak in functies en klassen nog mogelijk In 2014 bij sommige gemeenten HV vergoed uit de WMO, doorloop tot in 2015 afhankelijk van gemeentebeleid Voorlopig advies om per 1-1-2015 financiering voor cliënten die nu geclusterd wonen (beschermde woonomgeving) om te zetten naar Volledig Pakket Thuis Definitief advies zodra er meer duidelijkheid is over HV en voorwaarden Modulair Pakket Thuis* *MPT is een nieuwe financieringsvorm waarbij delen (modules) uit het VPT afgesproken kunnen worden

9 FINANCIERING: VOLLEDIG PAKKET THUIS Zorg, voeding, huishoudelijke hulp worden betaald uit de AWBZ / Wlz Omvang zorg gelijk aan verblijfszorg Huisvesting betaalt cliënt zelf Mogelijkheid huurtoeslag Cliënt betaalt een lage eigen bijdrage CAK (bij standaard Wajonguitkering circa € 160,- p.m.)

10 FINANCIERING: PERSOONSGEBONDEN BUDGET Cliënt met verblijfsindicatie ontvangt budget van zorgkantoor en koopt daarmee zelf zorg in Vanaf 1-1-2015 wordt budget beheerd door SVB Huisvesting en voeding betaalt cliënt zelf Mogelijkheid huurtoeslag

11 OVERIGE ONTWIKKELINGEN: PARTICIPATIEWET Participatiewet 1-1-2015 = Samenvoeging : Bijstand, SW en Wajong Doel : arbeidsparticipatie ; zoveel mogelijk mensen aan het werk Sociaal akkoord : Herkeuring alle Wajong-ers en bij verdiencapaciteit van meer dan 20% wordt de Wajong uitkering met 5% gekort

12 OVERIGE ONTWIKKELINGEN Wijziging indicatiestelling verblijfszorg: nu nog in zorgzwaartepakketten (1VG-8VG) vanaf 1-1-2015 in licht, midden en zwaar Wijziging zorgfinanciering (?)*: nu nog mogelijk woonzorg obv zorg in natura (= verblijfszorg, EZP of VPT) en dagbesteding obv persoonsgebonden budget of andersom in toekomst: of volledig zorg in natura of volledig PGB *op dit moment nog geen duidelijkheid of en zo ja wanneer dit wordt doorgevoerd

13 - 13 VRAGEN ?


Download ppt "29 mei 2016 Ontwikkelingen Langdurige zorg, 18 september 2014 Peter Bakuwel."

Verwante presentaties


Ads door Google