De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. De Normaalste Zaak Landelijk netwerk van, voor, door werkgevers (samen met VNO-NCW, AWVN, MKB-Nederland) 400 leden, meerderheid MKB Bouwen aan een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. De Normaalste Zaak Landelijk netwerk van, voor, door werkgevers (samen met VNO-NCW, AWVN, MKB-Nederland) 400 leden, meerderheid MKB Bouwen aan een."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 De Normaalste Zaak Landelijk netwerk van, voor, door werkgevers (samen met VNO-NCW, AWVN, MKB-Nederland) 400 leden, meerderheid MKB Bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt/resultaten boeken/gewoon doen! (vooral samen met de doelgroep!) Werkgeversperspectief centraal Kennis en ervaring delen (bijeenkomsten Lobby/dialoog voor minder en betere regels (regelluw) Samenwerking met overheid/instanties verbeteren Beschikbaarheid kandidaten (motivatie en talent in beeld ism Onbeperkt aan de Slag) Regionale activiteiten/netwerken Zoals 99vanAmsterdam, 99vanZuidKennmerland en Ijmond, 99vanMaastricht, etc 2

3 99van Netwerken Gestart 99 netwerk In voorbereiding

4 Om wie gaat het…? Chronische ziekte Psychische aandoening Verstandelijke beperking Lichamelijke of zintuigelijke beperking Wat kunnen ze? Laag en hoog opgeleid, gemotiveerd, volhardend, eigenwijs, volgzaam, humoritisch, behulpzaam, afhankelijk…. Kortom: heel divers KIJK NAAR MOTIVATIE EN TALENT ALS ONDERNEMER 4

5 Motivatie 5

6 Inzoomen op… Participatiewet Baanafspraak Quotumwet Wie telt mee en wanneer 6

7 Participatiewet De Participatiewet per 1 januari 2015 betekent: één regeling voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt samenvoeging WWB, Wsw en de toekomstige Wajongers grotere groep van mensen met een arbeidsbeperking die naar vermogen dienen te werken bij reguliere werkgevers, dus grotere rol voor werkgevers quotum als stok achter de deur ondersteuning voor werkgevers via instrumenten (bijv. loonkostensubsidie) 7

8 Banenafspraak Macroafspraak 100.000 plaatsingen bij private werkgevers 25.000 plaatsingen bij publieke werkgevers 125.000 plaatsingen in 2026 eind 2015 eerste peiling aantal plaatsingen nulmeting 1-1-2013 verankerd in wet 8

9 Quotumheffing stok achter de deur voor realiseren baanafspraak mogelijke inwerkingtreding in 2017 afhankelijk van realisatie baanafspraak bepaald % van het medewerkersbestand dient uit mensen met een arbeidsbeperking te bestaan organisatie > 25 medewerkers heffing voor elke ontbrekende werkplaats (ca. € 5.000) NB: hier geldt loopt een bredere doelgroep 9

10 Baanafspraak vs quotum BaanafspraakQuotum Niveau waarop gekeken wordt of er voldoende banen worden gecreëerd Macro / Landelijk. Alleen onderscheid tussen sector overheid en sector markt van belang Per individuele werkgever Van toepassing opAlle werkgeversWerkgevers ≥ 25 mdw Aantallen banen voor mensen met een beperking Markt: 100.000 banen tot 2026, 6.000 in 2015 Overheid: 25.000 banen tot 2026, 3.500 in 2015 Nader te bepalen % van het totaal aantal verloonde uren bij een werkgever Wat wordt gemeten?Alle extra banen vanaf 1-1-2013 volgens afgesproken schema Alle banen die een individuele werkgever heeft Doelgroep1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen; 2. Mensen met een Wsw-indicatie; 3. Wajongers met arbeidsvermogen. 4. Mensen met een Wiw-baan of ID- baan Dezelfde doelgroep als bij de Banenafspraak. Toegevoegd is de groep: 5. Mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens studie die zonder voorziening geen WML kunnen verdienen, maar met voorziening wel. InleenverbandenInleenverbanden toegerekend aan inlenende sector. Voor detacheringen vanuit de sw-sector geldt de eis van herbezetting door de nieuwe voorziening beschut werk Inleenverbanden toegerekend aan individuele inlenende werkgever met 25 werknemers of meer Indien niet gerealiseerd?Inwerktreding van het quotumFinanciële heffing van 5.000 euro per niet vervulde plek 10

11 Banenafspraak- aantallen 11 Aantallen201520162017201820192020202120222023202420252026Struct Overheid * 3.06.510.012.515.017.520.022.525.0 Markt6.014.023.031.040.050.060.070.080.090.0100.0 Tabel: aantal te realiseren banen voor beoordeling realiseren baanafspraak (x1000). *Rijk, gemeenten, provincies, onderwijs En? Werkt het?

12 Doelgroep mensen die duurzaam niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, Wsw’ers, Wajongers met arbeidsvermogen* en mensen met een Wiw- of ID-baan Beoordeling of iemand tot de doelgroep behoort door UWV of op basis van Wsw- of Wajong-status Prioriteit Wajongers en mensen op Wsw-wachtlijst in 2014-2016 Doelgroepregister UWV zorgt voor een doelgroepregister waarin de mensen staan die tot de doelgroep voor de extra banen behoren. Werkgevers kunnen het UWV vragen of iemand tot de doelgroep behoort. * Mocht er een quotum komen, dan tellen ook hoger opgeleiden met een beperking in dienst bij de werkgever mee Wie telt mee? 12

13 Wat is een baan? het aantal verloonde uren dat personen uit de doelgroep gemiddeld werken, wordt geteld als één baan; een baan = 25,5 uur per week; kleinere banen tellen naar evenredigheid van het aantal uren mee; elke plaatsing telt dus! let op: bij een uitdiensttreding van een medewerker met een arbeidsbeperking dient de vrijgekomen plek opnieuw ingevuld te worden door een medewerker met een beperking. 13

14 Wat zijn mogelijkheden? 14

15 Binnen de organisatie Bestaande functies - vacatures openstellen voor mensen met een beperking - vacatures melden op specifieke plekken voor de doelgroep - op maat maken van vacature (job carving) Nieuwe, nog te creëren functies - functiecreatie op individueel niveau - functiecreatie op groepsniveau 15

16 Hulpvragen functiecreatie Zijn er eenvoudige werkzaamheden (binnen functies)? Zijn er taken die blijven liggen? Wordt er overgewerkt? Werkt u met uitzendkrachten? Welke taken worden niet/minder naar verwachting uitgevoerd? Welke werkzaamheden voeren medewerkers uit ‘onder hun niveau’? Waarbij zouden medewerkers ondersteuning kunnen gebruiken? Welke neventaken zouden medewerkers liever uit hun functieomschrijving halen zodat zij zich beter op hun hoofdtaak kunnen richten? 16

17 Succesfactoren commitment van directie/MT sponsor op directieniveau bereidheid tot investeren in begeleiding win-winsituatie voor beide partijen match tussen type organisatie en type medewerker met een arbeidsbeperking 100% acceptatie door de werknemers binnen het bedrijf aanpassing van werkproces aan de werknemer management met levenservaring en sensitiviteit 17

18 Instrumenten/voorzieningen

19 En verder… Hoe werken regelingen en subsidies in de praktijk Kan het ook met minder regels? Regelluw? 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24

25

26 Kick-off, kennissessies, meets en greets


Download ppt "1. De Normaalste Zaak Landelijk netwerk van, voor, door werkgevers (samen met VNO-NCW, AWVN, MKB-Nederland) 400 leden, meerderheid MKB Bouwen aan een."

Verwante presentaties


Ads door Google