De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FNV Vrouwennetwerk Aan het werk via Social Return Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FNV Vrouwennetwerk Aan het werk via Social Return Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt."— Transcript van de presentatie:

1 FNV Vrouwennetwerk Aan het werk via Social Return Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

2 Introductie 1.Kenniscentrum Arbeid en Lectoraat JAA 2.Sociaal in het Bestek – RAAK-subsidie 3.Onderzoek Social Return 28-01-2014

3 Kenniscentrum Arbeid

4 28-01-2014 Samen met het werkveld op zoek naar oplossingen voor praktische problemen van organisaties en overheden. 1. Kennis voor praktijk 2. Professionalisering docenten 3. Kennis naar het onderwijs Praktijkgericht onderzoek

5 28-01-2014 Project Sociaal in het bestek Sociaal in het bestek

6 28-01-2014 Social Return = voorwaarde in aanbestedingen tbv het creëren van werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een groter(e) afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wel: SROI, Contract Compliance, 5%-regeling, sociaal bestek Sociaal in het bestek

7 Stand van zaken: 57,5 miljard euro inkoopvolume alle overheden (2007) > 1,2 miljard per jaar inkoopvolume in Noord-Nederland (KvK 2013) Rijk: vanaf 250.000 euro: Social Return 25% gemeenten doet aan Social Return (TNO: 50%) 28-01-2014

8 Sociaal in het bestek Door gemeenten meest gehanteerde vorm: 5% aanneemsom die aan een doelgroep moet worden besteed. Meest voorkomende sectoren: - Facilitair en diensten: Groen, Schoonmaak, Catering - Bouw: infrastructurele projecten, grote bouw projecten - WMO 28-01-2014

9 RAAK-MKB 1.entre for Applied Sociaal in het bestek

10 28-01-2014 Gert WalhofPetra OdenLouis Polstra Lector InkoopmanagementJAAArbeidsparticipatie Kenniscentrum OndernemerschapKCAKCA

11 Sociaal in het bestek Docent-onderzoekers: -Aanbestedingsrecht Mr. Geke Werkman -InkoopDrs. Marius van der Woude -Privaatrecht Mr. Anke Hornstra -Sociale wetenschappen Drs. Monique Beukeveld -Sociale zekerheid Mr. Ildi van Boetzelaer 28-01-2014

12 1.entre for Applied Labour Market Research and Innovation Sociaal in het Bestek maart 2012 tot juni 2012 oktober 2012 tot januari 2013 tot september 2013 tot maart 2014 juni 2012 tot oktober 2012 Project 1 Onderzoekslijn: MKB en overheden Inventarisatie best practices Project 2 Innovatielijn via contactpersonen Ontwikkelen aanbevelingen Project 3 Onderzoekslijn: MKB en overheden Implementatie Project 4 Innovatielijn: Evaluatie en bijstelling Project 5 Tools Roadshows Borging Tools en Borging

13 Sociaal in het bestek Eerste deelproject: Best practices 1.Helmond 2.Amsterdam 3.Maastricht 4.De Drechtsteden 5.Rotterdam 28-01-2014

14 Sociaal in het bestek 28-01-2014 Leeratelier

15 Sociaal in het bestek Vervolg onderzoek: 1.Vertaling best practices naar concept-aanbevelingen 2.Groepsbijeenkomsten  focusgroepen over concept-aanbevelingen 3.Implementatie en Evaluatie aanbevelingen 28-01-2014

16 Sociaal in het bestek Succesfactoren MKB: 1.Inventariseren: welke activiteiten in de organisatie kunnen door anderen (een doelgroep) worden gedaan (job carving) 2.Gebruik maken van voorschakelprogramma’s. 3.Tijdelijkheid (proeftijd): stages, leerlingen. 4.Meedoen met kleine projecten. 5.Compensatieorders: verkennen of andere activiteiten ingezet kunnen worden. 28-01-2014

17 Sociaal in het bestek Succesfactoren MKB: 1.Aanbestedingenkalender (elektronisch) bijhouden 2.Voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen 3.Contact leggen met gemeente 4.Subsidiemogelijkheden benutten 28-01-2014

18 Zó bent u klaar voor Social Return Aanbeveling 1: Wees u ervan bewust dat ook aanbesteders interessante klanten kunnen zijn voor u en dán kan Social Return automatisch aan de orde zijn > Pas uw bedrijfsstrategie aan op SR, als u aanbesteders als klant wilt > Onderscheidt u met SR > Maak zichtbaar dat u aan SR doet: website Voorbeeld: www.greenchoices.nlwww.greenchoices.nl 28-01-2014

19 Zó bent u klaar voor Social Return Aanbeveling 2. Zorg ervoor dat u de besluitvorming omtrent Social Return beïnvloedt > Ken de stakeholders: W ethouder en vooral Inkoop, Infra, Vastgoed, projectleider SR/Matchloket > Inkoop is vaak leading bij aanbesteding: Leg contact! Vertel wat u wel en niet kunt leveren op het terrein van Social Return > Samenwerking in de keten: Zoek partners: branche of bedrijven in de keten, en Betrek de stakeholders bij de ketensamenwerking 28-01-2014

20 Zó bent u klaar voor Social Return Aanbeveling 3. Richt uw bedrijf in op Social Return: > Doelgroepen: Bijstand, Wajong, WW, arbeidsgehandicapten, Wsw, leerlingen, stagiaires Welke doelgroepen passen in uw organisatie? > Inventarisatie functies: Welke taken in uw bedrijf kan een doelgroep doen? Denk ook aan projectondersteuning, want SR moet passen bij de opdracht. > Leg vroegtijdig contact met: Matchloket, projectbureau SR, UWV, Sociale dienst en/of Sociale Werkvoorziening 28-01-2014

21 Zó bent u klaar voor Social Return Vervolg Aanbeveling 3. Richt uw bedrijf in op Social Return: > Begeleiding: Welke begeleiding kan uw bedrijf bieden? Vraag na welke begeleiding geleverd kan worden door doelgroepenleverancier. Wie kan/mag er begeleiden? Wie draagt de kosten voor de begeleiding? > Arbeidspool: Werk mee aan de inrichting van een arbeidspool in de samenwerkingsketen of in de branche. > Financiële regelingen: Informeer u over financiële (subsidie)regelingen. 28-01-2014

22 Zó bent u klaar voor Social Return MKBAanbesteders 1. SR in bedrijfsstrategie1. Strategie: gedragen en uitdragen 2. Ga (samen met andere MKB’ers) om tafel met Inkoop 2. Transparant inkoopproces - 1 loket - criteria preferred suppliers bekend maken - elektronische aanbestedingskalender - voorlichting - monitoring 3. Richt bedrijf in op SR3. Creatieve invulling SR binnen de wet 28-01-2014

23 Vervolg: Participatiewet 28-01-2014

24 Participatiewet 28-01-2014 Vanaf 1 januari 2015: Wwb, Wsw, Wajong: 1 regeling 35 regionale werkbedrijven: Gemeenten hebben de lead en werken samen met sociale partners en UWV. Praktisch en werkbaar. Zorgen voor begeleiding op de werkvloer. Wajong → jongeren die kunnen werken gaan vallen onder de Participatiewet Wsw → niet meer mogelijk om in te stromen. Begeleid werken wel mogelijk.

25 Participatiewet 28-01-2014 Wat wordt van werkgevers verwacht vanaf 1 januari 2015? Niet beschut werk-naar werkgever met inzet van loonkostensubsidie (compensatie verschil loonwaarde en minimumloon). Beschut werk-in dienst van Werkbedrijf (= gemeente) en 30.000 werkplekken bij reguliere werkgever. Baangarantie-5000 extra banen in 2014 en 100.000 extra banen in 2026 (overheid: 2500 p.j. tot 25.000 extra banen in 2024). Quotumwet -eind 2015: geen extra banen gerealiseerd dan Quotumwet.

26 Participatiewet Quotumwet of Social Return? 28-01-2014

27 Vervolg: Participatiewet Meer lezen: 1.A.D. Hornstra, G.R. Werkman-Bouwkamp, ‘Social return, mkb en het proportionaliteitsbeginsel: een goede verhouding?’, in: Tijdschrift Aanbestedingsrecht, nr 4, augustus 2013 (wetenschappelijk gereviewed). 2.P.A.T. Oden, ‘Wat is Social Return en wat kan ik ermee?’, column op www.mkbservicedesk.nl 4 december 2013. www.mkbservicedesk.nl 4. P.A.T. Oden, M.T.G. Beukeveld, A.D. Hornstra, ‘Tips om werkervaringsplaatsen te creëren, Zo maak je meer kans op aanbestedingen’, www.mkbservicedesk.nl 20 december 2013.www.mkbservicedesk.nl 5.P.A.T. Oden, ‘Social Return in aanbestedingen: van last naar lust’ column op www.mkbservicedesk.nl 15 januari 2014. www.mkbservicedesk.nl 6.G. Walhof, M. van der Woude, ‘Social return en het MKB: It takes 2 to Tango’. Verschijnt in februari in Inkoopvakblad Deal! 7.P.A.T. Oden (red.), Sociaal in het bestek, Onderzoeksverslag, Hanzehogeschool Groningen, februari 2014. 28-01-2014

28 Vervolg: Participatiewet 28-01-2014 14 februari 2014:Congres van de verleiding, Social Return: it takes two to tango!

29 Bedankt voor uw aandacht! p.a.t.oden@pl.hanze.nl www.hanze.nl/socialreturn @PetraOden p.a.t.oden@pl.hanze.nl www.hanze.nl/socialreturn


Download ppt "FNV Vrouwennetwerk Aan het werk via Social Return Petra Oden, Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt."

Verwante presentaties


Ads door Google