De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminarie Uitbreiding Europese arbeidsmarkt : bedreiging of uitdaging? Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België 17 04 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminarie Uitbreiding Europese arbeidsmarkt : bedreiging of uitdaging? Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België 17 04 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Seminarie Uitbreiding Europese arbeidsmarkt : bedreiging of uitdaging? Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België 17 04 2007

2 2 Arbeidsvergunningen Visa en verblijfsvergunningen Sociale zekerheid Arbeidsrecht Limosa Belastingen Overzicht = checklist

3 3 Immigratiestop sinds 1974 Wie is vreemdeling? n Vreemdeling = al wie niet de Belgische nationaliteit bezit n EU en EER onderdanen: bevoorrechte buitenlandse werknemers WN : arbeidskaart A B of C AK A en C: WN is al legaal in België, initiatief bij WN zelf AK B: WN is nog in het buitenland, initiatief bij WG WG : arbeidsvergunning B Arbeidsvergunningen

4 4 Europese Unie – de uitbreidingen EU – 15 EU – 25 op 1 mei 2004 10 nieuwe lidstaten EU – 27 op 1 januari 2007 2 nieuwe lidstaten

5 5 Europese Unie – Europese Economische Ruimte EER = alle EU lidstaten + 1.Liechtenstein 2.Noorwegen 3.Ysland

6 6 EU – oude lidstaten 1.Belgie 2.Denemarken 3.Duitsland 4.Finland 5.Frankrijk 6.Griekenland 7.Ierland 8.Italie 9.Luxemburg 10.Nederland 11.Oostenrijk 12.Portugal 13.Spanje 14.Verenigd Koninkrijk 15.Zweden Europese Unie – Europese Economische Ruimte EU – nieuwe lidstaten 16.Malta 17.Cyprus 18.Estland 19.Hongarije 20.Letland 21.Litouwen 22.Polen 23.Slovakije 24.Slovenie 25.Tsjechie 26.Bulgarije 27.Roemenie EER = alle EU lidstaten + 1.Liechtenstein 2.Noorwegen 3.Ysland

7 7 Arbeidsvergunning/kaart B aanvragen in Belgie Onderdanen van buiten EER :AK nodig Overgangsperiode voor WN nieuwe EU-lidstaten : AK nodig Vrijstelling, geen arbeidskaart nodig WN van (oude) EER-lidstaten :Vrij verkeer van WN Dienstverlening uit hele EER :Vrij verkeer van diensten Arbeidsvergunning B – arbeidskaart B

8 8 Voorbeelden AV B voor  Leidinggevende functie  Hooggeschoold personeel  Gespecialiseerde technieker voor het plaatsen van installatie  Specifieke beroepsopleiding in het kader van commercieel contract.  Stagiair  Beroepssporter  Knelpuntberoep Arbeidsvergunning B – arbeidskaart B

9 9 Arbeidsvergunningen Visa en verblijfsvergunningen Sociale zekerheid Arbeidsrecht Limosa Belastingen Checklist

10 10 1. EER onderdanen 2. Niet-EER onderdanen Visa en verblijfsreglementering

11 11 WN moet zich aanmelden bij de gemeente in België  Bewijs van voldoende middelen van bestaan  WN krijgt verblijfsvergunning 1. EER onderdanen

12 12 n Vóór komst naar België: Speciaal visum machtiging voorlopig verblijf Gezinsleden: visum gezinshereniging 2. Niet-EER onderdanen n Na aankomst in België: WN moet zich aanmelden bij gemeente  Bewijs van Voldoende Middelen van bestaan  Bewijs van Inschrijving in het VreemdelingenRegister (BIVR)

13 13 Arbeidsvergunningen Visa en verblijfsvergunningen Sociale zekerheid Arbeidsrecht Limosa Belastingen Checklist

14 14 Uitgangsprincipe : werkstaat Uitzonderingen : 1.In normale werkstaat bij tijdelijke detachering 2.In woonstaat bij simultane tewerkstelling Binnen EER: Verordening 1408/71 Geen overgangsperiode voor nieuwe EU-lidstaten Bewijs: E101 document Buiten EER: check bilateraal akkoord inzake sociale zekerheid Bewijs: 138 ter document Sociale zekerheid

15 15 Arbeidsvergunningen Visa en verblijfsvergunningen Sociale zekerheid Arbeidsrecht Limosa Belastingen Checklist

16 16 Dwingende wetten van politie en veiligheid ter bescherming van de werknemer van de plaats van tewerkstelling Detacheringsrichtlijn 96/71 - omgezet op verschillende manier in EU-lidstaten B: Wet van 5 maart 2002 Arbeidsrecht In België: toepasselijk in alle sectoren n arbeidsduur n overuren n minimumloon n 13° maand n jaarlijkse vakantie en feestdagen

17 17 Arbeidsvergunningen Visa en verblijfsvergunningen Sociale zekerheid Arbeidsrecht Limosa Belastingen Checklist

18 18 Programmawet van 27 december 2006 In werking sinds 1 april 2007 Check of de buitenlandse WN een L-1 document bij zich heeft Zoniet: melden dat er geen L-1 is Limosa

19 19 Arbeidsvergunningen Visa en verblijfsvergunningen Sociale zekerheid Arbeidsrecht Limosa Belastingen Checklist

20 20 Check dubbelbelastingverdrag In België loonbelasting betalen in één van de volgende gevallen: Belastingen n Belgische WG n 183 dagen – regel n Doorfacturatie van loon naar Belgisch bedrijf n Vaste inrichting in België

21 21 Arbeidsvergunningen Visa en verblijfsvergunningen Sociale zekerheid Arbeidsrecht Limosa Belastingen Checklist

22 22 Nog vragen? uw troef bij vragen rond grensoverschrijdende tewerkstelling ! Contacteer ISIS-Consult Hilde.thys@agoria.be Tel: 02 706 7894 www.agoria.be/isis-consult


Download ppt "Seminarie Uitbreiding Europese arbeidsmarkt : bedreiging of uitdaging? Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België 17 04 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google