De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NERO Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast 15 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NERO Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast 15 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 NERO Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast 15 mei 2009

2 Inhoud 1)Ter inleiding: waarom? 2)Hoe werkt NERO? 3)Markante vaststellingen 4)Kracht- en aandachtspunten

3 1.1. Waarom NERO? GAS in België: pas vanaf 16 jaar; De facto straffeloosheid -16-jarigen die GAS-inbreuken plegen! Signaal geven dat leefbaarheid in gedrang komt; Ouders wijzen op verantwoordelijkheid; Belang van vroegtijdig en efficiënt reageren.

4 De politie stelt overlast vast => overbrenging naar commissariaat (=> combitaks t.b.v. 100 euro); uitnodiging ouders + korte uitleg; politie maakt bestuurlijk verslag van de feiten over aan regieteam, kopie van het bestuurlijk verslag wordt informatief overgemaakt aan jeugdparket; tijdens 1ste gesprek: lid jeugdbrigade aanwezig (ondersteuning). 2. Hoe werkt NERO?

5 gesprek over feiten, situatie thuis, op school, etc. : beeld vormen jongere en ouders; indien nodig afspraken maken om situatie jongere te verbeteren => contract; opvolging maatregelen; na 5 maanden: evaluatie => al dan niet vrijstelling 100 euro “combitaks”. Hoe werkt NERO?

6 Voorbeelden afspraken Zinvolle vrijetijdsbesteding Betrokkenheid school Geen recidive Intensieve begeleiding jongere/ouders –Sociale vaardigheidstraining –Toeleiding hulpverlening –Ondersteuning school, thuissituatie, vrije tijd –Psychosociale en gedragsproblemen –Ca. 1/3 van de contracten! Bemiddeling

7 BEMIDDELING = Vrijwillig aanbod, geen invloed op evaluatie NERO-procedure DE PARTIJEN Minderjarigen die overlast plegen te Mechelen; de ouders; de benadeelde: zowel natuurlijk als rechtspersonen (stad, vzw, politiefunctionaris…). EYE-OPENER!

8 De begeleiding Maatwerk Systeemtheoretische benadering: Context! Deculpabiliserend Gedrag ≠ Persoon Gehanteerde principes: –Vertrouwensrelatie; –outreachend; –realistische subdoelstellingen gezien korte duur begeleiding; –activeren probleemoplossend vermogen van gezin; –interne motivatie leden gezin.

9 Profiel jongere in begeleidingsspoor (eind 2008) Studierich- ting BEG Eerste graad secundair ASOTSOBSOCDO (Deeltijds Ond) Totaal BEG:13 11155 - Oververtegenwoordiging BSO, CDO (watervalsysteem?) - Dikwijls problematische schoolloopbaan - Meer allochtone dan autochtone gezinnen; - Cultuurverschil ouders – jongere

10 4. Markante vaststellingen 4.1. jongeren 2008: 83 jongeren Gemiddelde leeftijd: 15 jaar; min: 7 jaar, max: 17 jaar; 15 meisjes (18%) => vooral winkeldiefstal; Alle onderwijsvormen Recidive zeer laag (2008: 16%); Ondersteuning op ≠ levensdomeinen  systeemtheoretisch.

11 Leeftijd jongeren NERO 2008: 43/83 onder 16; 52 %

12 4.2. Ouders Constructieve houding; Erkenning & ondersteuning van ouderrol; Eigen competenties en expertise versterken. Ondersteuning > sanctie; Draagkracht ganse gezin verhoogt;

13 4.3. Omgeving Zichtbare reactie op normoverschrijdend gedrag; Versterkt gezag politie; Bemiddeling: –herstellend & sensibiliserend –Nuancering standpunten –goedmaking.

14 5.1. Aandachtspunten NERO Samenwerking met politie –Feedback –Definitie overlast; Hulpverlening –Overbruggen wachttijd –Toeleiding  goede communicatie; Taalkennis ouders –Positie ouders –Schoolloopbaan; Rechtspositie.

15 5.2. Krachtpunten NERO Snelle reactie; Signaalfunctie; Constructief t.a.v. ouders én jongere; Deel integrale visie; Kortdurend maar intensief; Ook voor lichte strafbare feiten; Algemeen implementeerbaar mits KSF.

16 ?


Download ppt "NERO Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast 15 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google