De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterclass: Transitie Jeugdzorg. Vakkundige hulp aan kinderen en ouders bij vragen over opvoeden en opgroeien, opdat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterclass: Transitie Jeugdzorg. Vakkundige hulp aan kinderen en ouders bij vragen over opvoeden en opgroeien, opdat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen."— Transcript van de presentatie:

1 Masterclass: Transitie Jeugdzorg

2 Vakkundige hulp aan kinderen en ouders bij vragen over opvoeden en opgroeien, opdat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Bescherming minderjarigen (veiligheid) Passende hulp gericht op tevreden cliënten Kerntaken/ Missie

3 Jeugdigen tot 23 jaar: met ernstige opvoedproblematiek met ontwikkelingsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen met gezins-/systeemproblematiek combinatie van probleemfactoren die elders niet meer geholpen kunnen worden. Samen met hun gezinnen en netwerk Doelgroepen

4 Zuidoost Brabant (SRE-gemeenten) en Noordoost Brabant (deel De Widdonck) Acht hoofdvestigingen in zes gemeenten: - Eindhoven- Veldhoven - Helmond- Deurne - Heibloem- Grave Waar werken wij?

5 Herstel van gezonde opvoedingsrelaties Herstel van een zo gezond mogelijke ontwikkeling Zorg voor veiligheid van minderjarigen Goed burgerschap voor jeugdigen met maatschappelijk perspectief (werk, opleiding) Hulpaanbod passend bij vraag en belevingswereld doelgroep Doelen/ resultaten

6 Lokale (welzijns)instellingen/ CJG (coöperatie Zuidoost Brabant) GGD, thuiszorg, huisartsen Bureau Jeugdzorg Licht verstandelijk gehandicaptenzorg Geestelijke gezondheidszorg Basis- en voortgezet onderwijs, regulier en speciaal Politie, maatschappelijke opvang en verslavingszorg Samenwerkingspartners

7 Ambulante hulp –individuele begeleiding, gezinsbegeleiding, trainingen/ cursussen, online hulp, Omgangshuis Dagbehandeling Dag- en nachtbehandeling Woonbegeleiding Gezinshuizen Pleegzorg Adoptiehulpverlening Wat bieden wij?

8 Observatiediagnostiek Combitrajecten met onderwijs Gesloten jeugdzorg In- en extramurale AWBZ zorg Hulp in het kader van lokaal jeugdbeleid Consultatie, advies en deskundigheids- bevordering Wat bieden wij? (vervolg)

9 ambulante trajecten1677 pleegzorg 439 dag- en nachtbehandeling 342 dagbehandeling 201 observatiediagnostiek 142 gesloten jeugdzorg 80 crisisopvang 24 Capaciteit – cijfers 2010

10 Provinciale jeugdzorg € 43.005.884,- Gesloten jeugdzorg (VWS) voor Limburg/Brabant/Zeeland € 10.000.000,- AWBZ € 255.000,- Lokaal Beleid € 890.000,- Overige subsidies € 2.286.500,- Totaal € 56.437.384,- Jaaromzet – begroting 2011

11 Unieke cliënten SRE gemeenten van herkomst Asten 48Eindhoven 831Reusel de Mierden 25 Bergeijk 53Gemert Bakel 132Someren 30 Best 92Heeze Leende 30Son en Breugel 31 Bladel 41Helmond 497Valkenswaard 95 Cranendonck 58Laarbeek 64Veldhoven 185 Deurne 115Nuenen CA 65Waalre 32 Eersel 34Oirschot 23

12 Voorgeschiedenis –signalering door consultatiebureau, peuterspeelzaal en basisschool –druk, moeilijk in contact, driftbuien, taal en motorische achterstanden –ouders zwaar belast –indicatie BJZ dagbehandeling en gezinsbegeleiding Doel –Diagnosevorming, stimuleren ontwikkeling, versterking opvoed- competenties Casus Joris – 5½ jaar

13 Behandeling –Diagnostiek; ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornis –Groepsbehandeling 5 dagen per week –Sensomotore therapie, logopedie en psycho-educatie –Sport-/zorgtraject en gezinsbegeleiding –Behandelduur 13 maanden Casus Joris

14 Vervolgtraject –Speciaal onderwijs. Combinatie Jeugdzorg begeleidt bij invoegen in de klas –Ondersteuning vrijetijdsbesteding (sport) –Aanbod inzet ‘Brusjesgroep’ –Problematiek Joris vraagt om herhaalde inzet bij toekomstige levensfasen (levensloopbegeleiding) Casus Joris

15 Voorgeschiedenis –Eenoudergezin –Diagnose met ADHD/PDD-NOS –Indicatie BJZ voor IPT en AWBZ Doel –Verhogen opvoedingsvaardigheden moeder en structuur en grenzen bieden Casus Mayke – 15 jaar

16 Behandeling –Ambulante hulpverlening –Samenwerking met (school)maatschappelijk werk, MEE, GGZ Casus Mayke

17 Start behandeling –Machtiging gesloten plaatsing –Bij start nadruk diagnostisch traject –Onderzoek naar kindgerelateerde problematiek en gezinsanamnese –Startgesprek met alle betrokkenen –Formulering perspectief of leefgebieden: wonen, onderwijs/werk, vrije tijd –Directe inzet intensieve gezinsbegeleiding Casus Carlos – 17 jaar

18 Behandeling –Modulair behandelplan (3 leefgebieden) –Aanbod therapie/behandeling –Relatie ouder/jongeren staat centraal –Verblijf in leefgroep facultatief en voor zover passend in behandelplan –Maximaal beroep op zelfwerkzaamheid ouders, jeugdige en netwerk (eigen kracht) –Nazorg integraal onderdeel van behandelplan Casus Carlos

19 Kwaliteitsverbetering: hulp dicht bij huis, minder transfers/ doorverwijzingen, snelle inzet van hulp die nodig is Preventie en gebruik eigen kracht Expertise jeugdzorg toevoegen aan lokale voorzieningen (B.T.W.) Ruimte voor professional, minder bureaucratie ‘Beweging naar voren’ organiseren door programmatische samenwerking met BJZ, lokale voorzieningen, jeugd ggz en jeugd lvg Transitiedoelstellingen

20 Wraparound care Veranderende samenwerking tussen jeugdzorg en lokale instellingen –bv. coöperatie jeugdzorg Veranderingen indicatie –bv. Startjeugdhulp, hulp zonder indicatie Veranderingen prestatieafspraken –bv. trajectzorg Samenwerken in plaats van concurreren Blik op de toekomst

21 Nauwe samenwerking met lokale partners én ggz/lvg, verslavingszorg, e.d. Afspraken met gemeenten Gebruik van vind-werkplaatsen; buurten, onderwijs, huisartsen, e.d. Afspraken over frictiekosten Stimuleren participatie van burgers en Cliëntenraden jeugdzorginstellingen Voorbereiding op transitie

22 Wij gaan voor samen vertrouwen in jeugdzorg dichtbij


Download ppt "Masterclass: Transitie Jeugdzorg. Vakkundige hulp aan kinderen en ouders bij vragen over opvoeden en opgroeien, opdat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen."

Verwante presentaties


Ads door Google