De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Reünie ©. Wat is het CJIB: www.cjib.nl Gehuisvest in Leeuwarden Doel: het incasseren van geldbedragen, welke door andere bestuursorganen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Reünie ©. Wat is het CJIB: www.cjib.nl Gehuisvest in Leeuwarden Doel: het incasseren van geldbedragen, welke door andere bestuursorganen."— Transcript van de presentatie:

1 De Reünie ©

2

3

4

5

6

7 Wat is het CJIB: www.cjib.nl Gehuisvest in Leeuwarden Doel: het incasseren van geldbedragen, welke door andere bestuursorganen opgelegd zijn in de vorm van beschikkingen. Het CJIB is dus uitvoerend van wat anderen aan boetes opleggen; het zorgt alleen voor een (genadeloze) incasso van die boetes. De Reünie ©

8 Overzicht van de procedure CJIB: Stappen: 1) Pro Forma beroepschrift met gecombineerd WOB verzoek 2) Beroepschrift met inhoudelijke gronden Procedure klaar, indien de Officier van Justitie besluit te seponeren…. 3) Pro Forma Beroepschrift rechtbank met gecombineerd WOB verzoek 4) Beroepschrift met inhoudelijke gronden Procedure klaar; de Officier van Justitie besluit te seponeren. De Reünie ©

9 1) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek wat betekent pro forma? wat betekent beroep aan tekenen tegen een beschikking? wat is een wob-verzoek?. De Reünie ©

10 1) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek wat betekent pro forma? Pro Forma (Latijns):,,voor de vorm”. We maken hiermee formeel kenbaar beroep aan te tekenen tegen de opgelegde beschikking. Daardoor weet het CJIB dat er beroep ingesteld is (waarover deze workshop gaat). De Reünie ©

11 1) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek wat betekent beroep aan tekenen tegen een beschikking? Beroep aan tekenen wil zeggen dat je het niet eens bent met de opgelegde beschikking en dat je jouw argumenten schriftelijk en evt. mondeling wil laten weten. De Reünie ©

12 1) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek wat is een wob-verzoek? Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Een WOB verzoek is een schriftelijk verzoek om een kopie van documenten te mogen ontvangen, die gaan over alles wat met het besturen van dit land te maken heeft. De Reünie ©

13 1) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek wat is een wob-verzoek? Als je wilt weten hoeveel het Ministerie van Financiën uit geeft aan contributie aan de EU…. Als je wilt weten hoe jouw gemeente de beschikbare bouwkavels verdeelt….. Als je wilt weten hoeveel emigranten en immigranten ons land in 2013 telde…… De Reünie ©

14 1) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek wat is een wob-verzoek? Alles wat je maar bedenken kunt aan documenten over aangelegenheden van ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en andere bestuursorganen in dit land. Documenten! De WOB gaat niet over discussies of standpunten. De Reünie ©

15 1) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek wat is een wob-verzoek? Ieder bestuursorgaan is WOB-plichtig. Dat betekent dat zij binnen de wettelijke omschrijving verplicht zijn alle bestuurlijke documenten openbaar te maken. Documenten! De WOB gaat niet over discussies of standpunten. Je kunt dus Mark Rutte niet een WOB sturen over wat hij vind van de Oekraïnekwestie. De Reünie ©

16 1) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek Met het WOB verzoek vragen we bij het bestuursorgaan alle documenten op, die wij nodig hebben om in de beroepsprocedure onze argumenten naar voren te kunnen brengen, waarom wij het niet eens zijn met de opgelegde beschikking. Welk bestuursorgaan? De Reünie ©

17

18 1) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek Het Pro Forma Beroepschrift, inclusief daarin opgenomen een verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur, richten we dus aan het CVOM = Centrale Verwerkingseenheid Openbaar Ministerie (dus niet aan het CJIB) Het Openbaar Ministerie, CJIB, rechtbanken maar ook de politiekorpsen vallen allemaal onder het Ministerie van Veiligheid & Justitie. De Reünie ©

19 1) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek Tot nu toe stonden die Voorbeeldbrieven hier: De Reünie ©

20

21 1) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek Het Pro Forma Beroepschrift, inclusief daarin opgenomen een verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur, anno oktober 2014 is daar niet te downloaden. Het komt nu exclusief beschikbaar voor de deelnemers aan deze workshop. Waarover straks meer……. De Reünie ©

22

23

24

25

26

27 Info over de Trust Over een Trust en het trustrecht, stammend uit het Gewoonterecht (Common Law) kunnen meerdere workshops gevuld worden. www.oneheaven.org voor wie er het fijne van wil weten.www.oneheaven.org De Reünie ©

28 1) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek Dit beroepschrift wordt per post verzonden en gefaxt. Voor wie geen fax (in de kennissenkring) heeft, is www.efax.nl een overweging.www.efax.nl De abonnementskosten zijn ca. 10 euro per maand en kunnen gedeeld worden, als je met meerdere mensen er gebruik van maakt. De Reünie ©

29 Zaakoverzicht invullen. Van iedere brief die je verstuurt of ontvangst, houdt je een administratie bij. Dat is saai en lijkt onnodig, maar wie 2 of meer procedures, WOB verzoeken of rechtbankzaken heeft, raakt geheid het overzicht kwijt. De oplossing: een zaakoverzicht. De Reünie ©

30

31

32

33 WOB verzoek vervolg: Na verzending heb je globaal 5 kansen: 1)Je krijgt keurig binnen de wettelijke termijn van 4 weken al je opgevraagde documenten. 2)Je krijgt binnen de wettelijke termijn van 4 weken een deel van je opgevraagde documenten. 3)Je krijgt binnen de wettelijke termijn een afwijzing van je verzoek. 4)Je krijgt binnen de wettelijke termijn een verzoek om uitstel met nog eens 4 weken. 5)Je ontvangt niets binnen 4 weken. De Reünie ©

34 WOB verzoek vervolg: 1)Je krijgt keurig binnen de wettelijke termijn van 4 weken al je opgevraagde documenten. GEFELICITEERD! (Gaandeweg na meerdere procedures zul je gaan begrijpen wat ik bedoel….. ) De Reünie ©

35 WOB verzoek vervolg: 1)Je krijgt binnen de wettelijke termijn van 4 weken een deel van je opgevraagde documenten. Je kunt nu kiezen of je daar genoegen mee neemt, als er voldoende uitgelegd wordt, waarom je niet meer documenten krijgt. Of je stuurt een bezwaarschrift dat je het er niet mee eens bent. De Reünie ©

36 WOB verzoek vervolg: 1)Je krijgt binnen de wettelijke termijn een afwijzing van je verzoek. Je kunt nu kiezen of je daar genoegen mee neemt, als er voldoende uitgelegd wordt, waarom je verzoek afgewezen wordt. Of je stuurt een bezwaarschrift dat je het er niet mee eens bent. De Reünie ©

37 WOB verzoek vervolg: 1)Je krijgt binnen de wettelijke termijn een verzoek om uitstel met nog eens 4 weken. Het is binnen de wet toegestaan dat een bestuursorgaan èèn keer de termijn met 4 weken mag verlengen. Die verlenging moet wel binnen de eerste termijn van 4 weken aangekondigd worden. De Reünie ©

38 WOB verzoek vervolg: 1)Je ontvangt niets binnen 4 weken. Komt helaas regelmatig voor. Knap vervelend als je op documenten zit te wachten om…. Je stuurt na dag 29 (= op dag 30) na dagtekening van het WOB verzoek een zogeheten In Gebreke Stelling (IGS). De Reünie ©

39 WOB verzoek vervolg: Samenvattend: 1)Je bent dus tevreden en hoeft niets te doen. 2)Je hebt te weinig documenten of een afwijzing ontvangen en maakt bezwaar. 3)Je hebt helemaal niets ontvangen en stelt het bestuursorgaan in gebreke. De Reünie ©

40 Ontvangstbevestiging CVOM komt in de regel op tijd. het bevestigt de ontvangst van je beroepschrift de bevestiging dat er ook een WOB verzoek aan gekoppeld was, komt meestal met een tweede brief (die soms eerder, soms later komt dan de ontvangstbevestiging van het beroepschrift). De Reünie ©

41

42

43

44 CVOM Het enige document wat het CVOM zelf heeft, is een zogeheten Zaakoverzicht. Alle andere documenten moeten van andere instanties vandaan komen. Daarom is het zaak de ontvangen brief goed te lezen, want we vroegen ook om uitstel van de termijn om het definitief beroepschrift in te dienen. De Reünie ©

45 CVOM Dat uitstel krijg je zelden, aangezien CVOM heel veel met geautomatiseerde brieven werkt Tot nu toe zit er geen computersjabloon in hun systeem wat uitstel verleend, indien het PF Beroepschrift gecombineerd wordt met een WOB verzoek.. Datum voor het indienen van het definitieve BS: De Reünie ©

46

47 CVOM BS? Heel formeel is dat 6 weken na dagtekening PF beroepschrift. Onmogelijk, aangezien gewacht moet worden op veel WOB documenten. Min of meer lukraak verstuurt het CVOM vervolgens een eigen In Gebreke Stelling. De Reünie ©

48

49

50

51 CVOM WOB document Het enige document wat het CVOM zelf heeft: het Zaakoverzicht. Standaard document van ca. 4 pagina’s met de gegevens over de beschikking en details over de procedure. De Reünie ©

52 CVOM zaakoverzicht: De Reünie ©

53 Zaakoverzicht invullen. Noteren op welke datum dit Zaakoverzicht van het CVOM ontvangen is. De Reünie ©

54 WOB documenten overig tijdig en compleet ontvangen. een aantal gevraagde stukken ontbreken of het WOB verzoek wordt geheel afgewezen het WOB verzoek wordt niet tijdig afgehandeld. daartegen kan je een bezwaarschrift indienen bij de instantie die het WOB verzoek afwijst, cq een instantie in gebreke stellen. De Reünie ©

55 Zaakoverzicht invullen. vul van iedere instantie in op welke datum je de ontvangstbevestiging van het doorgestuurde WOB verzoek ontvangen hebt. Heel incidenteel ontvang je geen ontvangstbevestiging, maar weken later meteen de documenten. Die mogelijkheid hou je open door de wijze van invullen in het zaakoverzicht. De Reünie ©

56

57 Bezwaarschrift WOB de specifieke voorbeeldbrief om bezwaar te maken tegen afwijzing van een WOB verzoek is (nog) niet te vinden op www.ikmaakbezwaar.netwww.ikmaakbezwaar.net deze is wel beschikbaar voor deelnemers aan deze workshop. De Reünie ©

58

59 Zaakoverzicht invullen. vul van iedere instantie in op welke datum je de ontvangstbevestiging van het doorgestuurde WOB verzoek ontvangen hebt. Heel incidenteel ontvang je geen ontvangstbevestiging, maar weken later meteen de documenten. Die mogelijkheid hou je open door de wijze van invullen in het zaakoverzicht. De Reünie ©

60 Uitkomst Bezwaarschrift WOB erkend, alsnog documenten toegezonden. afgewezen, staat mogelijkheid open voor een beroepsprocedure bij een rechtbank (maar dat is een onderwerp voor de workshop van 23 nov.) voor de CJIB procedure (termijn indienen Definitief Beroepschrift), ontbreekt de mogelijkheid om te wachten op een dergelijke procedure. De Reünie ©

61 Zaakoverzicht invullen. vul van iedere instantie in op welke datum je de ontvangstbevestiging van het doorgestuurde WOB verzoek ontvangen hebt. Heel incidenteel ontvang je geen ontvangstbevestiging, maar weken later meteen de documenten. Die mogelijkheid hou je open door de wijze van invullen in het zaakoverzicht. De Reünie ©

62 IGS WOB Heb je niet binnen de wettelijke termijn je WOB documenten ontvangen, dan stuur je het bestuursorgaan een In Gebreke Stelling. Dat is een brief, waarin je hen wijst op de overschreden termijn van afhandeling en hen de gelegenheid biedt alsnog binnen 14 dagen na dagtekening het WOB verzoek af te handelen. De Reünie ©

63

64 Zaakoverzicht invullen. vul in naar welke instantie op welke datum je een In Gebreke Stelling gestuurd hebt. De Reünie ©

65 Resultaat IGS WOB: erkenning en alsnog binnen 14 dagen ontvang je de WOB documenten, al dan niet met excuus voor de vertraging. Krijg je geen reactie, dan stuur je een Vordering Dwangsom (VD) De Reünie ©

66 Vordering Dwangsom: Opsomming van gevolgde stappen = op die datum WOB verzoek gestuurd en op die datum IGS gestuurd. Helaas niks ontvangen. Daarom met ingang van datum dagtekening IGS is het bestuurorgaan dwangsomplichtig voor 20 euro per dag gedurende de eerste 14 dagen, 30 euro voor de volgende 14 dagen en 40 euro voor de volgende 14 dagen = totaal 42 dagen = totaal en maximaal 1260 euro. De Reünie ©

67 Vordering Dwangsom: Meeste bestuursorganen reageren dan heel snel, want iedere dag dat het WOB verzoek langer blijft liggen, kost “hen” geld. Heel soms komt het voor dat een orgaan nog niet reageert. Dan kan de VD voorgelegd worden aan de rechter en wordt het bestuurorgaan alsnog veroordeeld tot betalen (deze procedure komt ter sprake in een workshop van 23 november). De Reünie ©

68

69 Samenvattend: De Pro Forma Beroepschriftprocedure is klaar: Het CVOM heeft zowel het PF Beroepschrift als het WOB verzoek schriftelijk bevestigd en het Zaakoverzicht toegestuurd. De overige WOB-verzoeken zijn doorgestuurd naar de andere bestuursorganen. Deze hebben (al dan niet na bezwaarschriften, In Gebreke Stellingen en Vordering Dwangsom) documenten gestuurd. De Reünie ©

70 15 minuutjes pauze

71 Overzicht van de procedure CJIB: Stappen: 1) Pro Forma beroepschrift met gecombineerd WOB verzoek 2) Beroepschrift met inhoudelijke gronden Procedure klaar, indien de Officier van Justitie besluit te seponeren…. 3) Pro Forma Beroepschrift rechtbank met gecombineerd WOB verzoek 4) Beroepschrift met inhoudelijke gronden Procedure klaar; de Officier van Justitie besluit te seponeren. De Reünie ©

72 Samenvattend: De Pro Forma Beroepschriftprocedure is klaar: Het CVOM heeft zowel het PF Beroepschrift als het WOB verzoek schriftelijk bevestigd en het Zaakoverzicht toegestuurd. De overige WOB-verzoeken zijn doorgestuurd naar de andere bestuursorganen. Deze hebben (al dan niet na bezwaarschriften, In Gebreke Stellingen en Aansprakelijkstellingen) documenten gestuurd. De Reünie ©

73 2) Definitief Beroepschrift: Oftewel, het Beroepschrift, waarin alle inhoudelijke gronden (= jouw argumenten) staan, waarom jij bezwaar maakt tegen de opgelegde Beschikking. Aan de hand van deze argumenten gaat de Officier van Justitie bij het CVOM beoordelen of de opgelegde beschikking geseponeerd (= ingetrokken) word. Dit is jouw moment van slagen….. De Reünie ©

74 2) Definitief Beroepschrift: voorbeeldbrief op www.ikmaakbezwaar.net.www.ikmaakbezwaar.net aangepaste versie voor deze workshop komt op www.dereunie.info. www.dereunie.info uitgaande van een parkeerboete. De Reünie ©

75

76

77 2) Definitief Beroepschrift: Binnen 16 weken moet de Officier van Justitie beslissen. Anders stuur je het CVOM een In Gebreke Stelling. (komt zelden voor; de Officier wil graag van een pijndossier af…..) De Reünie ©

78

79 2) Definitief Beroepschrift: Heel, heel soms gebeurt het dat een Officier van Justitie jou wil testen en je Beroepschrift af wijst. De Reünie ©

80 Voorbeeldbrief beslissing O v J CJIB De Reünie ©

81 2) Definitief Beroepschrift: 6 weken om in beroep te gaan bij de rechtbank het beroepschrift wordt NIET bij de rechtbank ingediend, maar weer bij het CVOM. zekerheidsstelling van het bedrag van de Beschikking (= het boetebedrag als “garantie” betalen. Zodra de Beschikking alsnog geseponeerd wordt, wordt dit bedrag terugbetaald aan jou. De Reünie ©

82 Overzicht van de procedure CJIB: Stappen: 1) Pro Forma beroepschrift met gecombineerd WOB verzoek 2) Beroepschrift met inhoudelijke gronden Procedure klaar, indien de Officier van Justitie besluit te seponeren…. 3) Pro Forma Beroepschrift rechtbank met gecombineerd WOB verzoek 4) Beroepschrift met inhoudelijke gronden Procedure klaar; de Officier van Justitie besluit te seponeren. De Reünie ©

83 3) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek nieuwe argumenten benodigd, dus met een WOB verzoek om documenten vragen, die in het eerste WOB verzoek niet opgevraagd zijn. (dit is ook het moment om te laat binnengekomen WOB documenten uit het eerste PF beroepschrift alsnog in te brengen). ook dit PF beroep moet binnen de wettelijke termijn ingediend worden. datum van verzending en fax invullen in het zaakoverzicht. De Reünie ©

84 3) P.F. Beroepschrift met WOB verzoek ook dit PF beroep moet binnen de wettelijke termijn ingediend worden. datum van verzending en fax invullen in het zaakoverzicht. De Reünie ©

85 Herhaling: Het CVOM bevestigt de ontvangst van het PF Beroepschrift en het WOB verzoek schriftelijk. De WOB-verzoeken zijn doorgestuurd naar de andere bestuursorganen. Deze sturen (al dan niet na bezwaarschriften, In Gebreke Stellingen en Aansprakelijkstellingen) documenten. Nu kan het definitief Beroepschrift ingediend en opgestuurd/gefaxt worden. De Reünie ©

86 4) Definitief Beroepschrift: Binnen 16 weken moet de Officier van Justitie beslissen. Anders stuur je het CVOM een In Gebreke Stelling. (komt zelden voor; de Officier wil graag van een pijndossier af…..) De Reünie ©

87

88 15 minuutjes pauze

89 Maar wat als…….???? Het beroepschrift toch afgewezen zou worden. JOEPIE!!! Dan mag jij geschiedenis schrijven en naar de rechtbank gaan en om een toetsing vragen van art. 1 van de Grondwet (het gelijkheidsbeginsel). Want mag jij veroordeeld worden voor een pietluttige parkeerovertreding, terwijl hoge ambtenaren op Justitie niet vervolgd worden wegens kindermisbruik? De Reünie ©

90 Maar wat als…….???? Het spreekt voor zich dat bij een dergelijke toetsing de rechter gevraagd wordt deze “ambtenaren” als getuige te laten horen. Oftewel…. Geen enkele rechter wil zijn handen branden aan het Joris Demmink-dossier. Daarom “moet” een Officier van Justitie seponeren. De Reünie ©

91 Iemand vragen over deze procedure??? ( Na afloop is er tijd en ruimte voor vragen over individuele dossiers.) De Reünie ©

92 Hoe nu verder? Alle deelnemers aan deze workshop ontvangen komende week per mail een gebruikersnaam en wachtwoord. Inloggen bij www.dereunie.infowww.dereunie.info De Reünie ©

93 Inlogscherm van www.dereunie.infowww.dereunie.info De Reünie ©

94 Inlogscherm van www.dereunie.infowww.dereunie.info De Reünie ©

95 Inlogscherm van www.dereunie.infowww.dereunie.info De Reünie ©

96 Hoe nu verder? Op het welkomstscherm staan voorbeeldbrieven : 1) Parkeerovertreding 2) Snelheidsovertreding (Overige soorten overtredingen worden op verzoek bewerkt en geplaatst.) De Reünie ©

97 Hoe nu verder? Na het maken van de keuze voor 1 van de 2 voorbeeldbrieven verschijnt een aanvraagformulier. Dit formulier vul je in met de gevraagde gegevens. Deze gegevens worden automatisch in de voorbeeldbrief gevoegd door het computerprogramma. De Reünie ©

98

99 Hoe nu verder? Tevens wordt op het formulier het e-mailadres ingevuld, waar de compleet ingevulde brief naar toe gezonden moet worden. Deze brief uit printen, ondertekenen (liefst met rode balpen) en versturen/faxen. En vanaf dat moment begint de procedure…… De Reünie ©

100 Iemand vragen over het opvragen op de website? ( Na afloop is er tijd en ruimte voor vragen over individuele dossiers.) De Reünie ©

101 Het was mij een waar genoegen! Jullie ook?


Download ppt "De Reünie ©. Wat is het CJIB: www.cjib.nl Gehuisvest in Leeuwarden Doel: het incasseren van geldbedragen, welke door andere bestuursorganen."

Verwante presentaties


Ads door Google