De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wegenis- en Rioleringswerken Project: Watermolen – Liefkenshoek Bewonersvergadering 18 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wegenis- en Rioleringswerken Project: Watermolen – Liefkenshoek Bewonersvergadering 18 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Wegenis- en Rioleringswerken Project: Watermolen – Liefkenshoek Bewonersvergadering 18 september 2014

2 Verloop van de avond  Verwelkoming door Schepen “Aanleg en onderhoud van wegen” – de heer Luc Kennis  Bespreking ontwerp – de heer Hans Dens, Topographos bvba  Bespreking uitvoering van de werken – de heer Pierre Van Stratum, Vermetten Wegenbouw nv  Bespreking afkoppeling – de heer Koen Snyers, Pidpa

3 Inhoud van de presentatie  Voorstelling – Topographos bvba  Investeerder & Mede-investeerders  Uitvoering van de werken – Aannemer  Bespreking Ontwerp  Grondplan & Type Dwarsprofielen  Uitvoering – Fasering van de werken  Uitvoering - Planning

4 Topographos bvba - Voorstelling  Studiebureel en landmetersbureau  Verkavelingen, Stedenbouwkundige attesten/vergunningen, grensbepalingen, schattingen, ….  Contact: Topographos bvba Kasteelstraat 9 2280 Grobbendonk Tel. 014 514 680 – Fax. 014 502 684 info@topographos.be

5 Investeerder & Mede-investeerders  Investeerder → Verkavelaars → 87 % van de kosten  Mede-investeerders  Gemeente Zoersel → 6,50 % van de kosten  Pidpa → 6,50 % van de kosten

6 Uitvoering van de werken - Aannemer Vermetten Wegenbouw nv Industrieweg 11 2330 Merksplas Tel. 014 63 91 90 Fax. 014 63 91 91

7 Bespreking Ontwerp - Algemeen  2 Verkavelingsaanvragen:  Kruispunt Watermolen – Liefkenshoek (13 loten);  Perceel gelegen tussen Liefkenshoek 25 en 39 (3 loten).  Voorwaarden opgelegd aan de verkavelingsvergunning:  Voldoen aan de boscompensatie;  Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel;  Profileren van de baangrachten;  Aanleggen van de nutsleidingen.

8 Bespreking Ontwerp - Technisch  Aansluiting van de riolering → Aquafin Collector  Aansluiting ter hoogte van Kapel  Niveau van de aansluiting → Pidpa opgelegd  Gravitaire afvoer van het afvalwater  Watermolen;  Liefkenshoek met tussen bouw van opvoergemaal  Bouwen van een opvoergemaal  Aansluitingen Liefkenshoek tot aan Driesheide  Ingeplant ter hoogte Liefkenshoek 41  Uitwendige afmetingen 3m20 x 2m00 → Buffering voor 24u  Oppompen van afvalwater naar hoger gelegen riolering  2 pompen met vortex waaier  Noodoverlaat en alarmering ingebouwd  Baangrachten voorzien van grachtbeschoeiing

9 Grondplan

10 Type Dwarsprofiel - Watermolen

11 Type Dwarsprofielen - Liefkenshoek

12 Uitvoering van de werken  Werken zijn gefaseerd:  Fase 1: Aanleg van de nutsleidingen  Fase 2: Kruispunt Watermolen – Liefkenshoek  Fase 3: Aanleg Liefkenshoek  Fase 4: Aanleg Watermolen  Fase 5: Afwerkingen kruispunt Watermolen - Liefkenshoek

13 Fase 1 – Aanleg nutsleidingen  Werfinrichting & plaatsen van signalisatie  Vellen van de bomen  Opbraak opritten → Liefkenshoek  Voorzieningen treffen voor behoud waterhuishouding  Realiseren tijdelijke huisaansluitingen → Liefkenshoek 39, 41 & 43  Graven sleufnutsleidingen  Werken uit te voeren door de nutsmaatschappijen  Plaatsen nieuwe leidingen  Overkoppeling van de bestaande aansluitingen

14 Fase 2 – Kruispunt Watermolen - Liefkenshoek  Plaatsen van signalisatie  Opbraak verhardingen  Opbraak verkeersborden  Realiseren aansluiting op Aquafin Collector  Aanleg afvalwaterriolering tot Watermolen & Liefkenshoek  Aanbrengen “Minder-hinder steenslagfundering”

15 Fase 3 – Aanleg Liefkenshoek  Plaatsen van signalisatie  Opbraak helft van de verharding  Aanleg afvalriolering  Bouwen van opvoergemaal  Realiseren van huisaansluitingen  Aanleggen van nieuwe verhardingen (Wegenis & Opritten)  Plaatsen van grachtbeschoeiing  Afwerking van de bermen  Plaatsen van straatmeubilair (straatnaamborden, verkeersborden, …)

16 Fase 4 – Aanleg Watermolen  Plaatsen van signalisatie  Opbraak van de betonverharding  Aanleggen afvalwaterriolering  Realiseren van de huisaansluitingen  Aanleg nieuwe verhardingen (Wegenis & Opritten)  Plaatsen van grachtbeschoeiingen  Afwerking van de bermen  Plaatsen van straatmeubilair (straatnaamborden, verkeersborden, …)

17 Fase 5 – Afwerking Kruispunt Watermolen - Liefkenshoek  Aanleggen van de fundering  Plaatsen van de betonstraatstenen  Afwerking van de bermen  Plaatsen van straatmeubilair (straatnaamborden, verkeersborden, …)

18 Uitvoering - Planning  90 werkdagen  Werken van de nutsleidingen niet inbegrepen  Aanvang van de werken midden oktober 2014  Einde van de werken einde april 2015  Onder voorbehoud van de weersomstandigheden

19

20 Bedankt voor uw aandacht Contactgegevens Topographos bvba Kasteelstraat 9 2280 Grobbendonk Tel. 014 514 680 – Fax. 014 502 684 info@topographos.be Contactpersoon: Hans Dens hans.dens@topographos.be Vragen ???


Download ppt "Wegenis- en Rioleringswerken Project: Watermolen – Liefkenshoek Bewonersvergadering 18 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google