De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Differentiatie Vaksessie WISKUNDE. Het theoretisch kader van differentiatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Differentiatie Vaksessie WISKUNDE. Het theoretisch kader van differentiatie."— Transcript van de presentatie:

1 Differentiatie Vaksessie WISKUNDE

2 Het theoretisch kader van differentiatie

3 Een bril om te kijken naar de praktijk 5 principes: Teaching up Studentgericht Eigenaarschap Verbondenheid Evalueren om te leren 5 principes: Teaching up Studentgericht Eigenaarschap Verbondenheid Evalueren om te leren Verhoogde Leermotivatie Leerwinst Leerefficiëntie Verhoogde Leermotivatie Leerwinst Leerefficiëntie

4 Differentiëren in wiskunde, niet zo moeilijk…

5 Quick and easy 1 Leerlingen mogen zelf kiezen of ze een opdracht in groep of individueel uitvoeren

6 Quick and easy 2 Om een zelfstandige opdracht uit te voeren mogen leerlingen kiezen of ze een instructiefilmpje bekijken of een uitgewerkt voorbeeld gebruiken https://www.khanacademy.org/math/algebra-basics/core-algebra-linear-equations-inequalities/core-algebra-solving-basic-equations/v/solving-equations-1 http://www.wezoozacademy.be/oefeningen/1ste-graad-alle http://www.freewiski.be/

7 Quick and easy 3 Bij een groepswerk voorziet de leerkracht voor sommige groepen meer complexe opgaven dan voor andere groepen

8 Quick and easy 4 Bij initiatie in de beschrijvende statistiek maken de leerlingen zelf een keuze uit een voorstellingswijze

9 Quick and easy 5 Bij de verbetering van een toets mogen de leerlingen kiezen of ze dit schriftelijk maken of dat ze het mondeling toelichten

10 Quick and easy 6 Bij een vaardigheidstoets mogen leerlingen hun eigen voorbereiding gebruiken (max 1 A4)

11 Inspelen op verschillen in leerstatus

12 Model ADI Onder de loep gefilmde les  http://www.symbaloo.com/mix/adisessie1http://www.symbaloo.com/mix/adisessie1 Interview directie  http://www.symbaloo.com/mix/adisessie6http://www.symbaloo.com/mix/adisessie6

13 Het model ADI in detail Klassikale fase Opwarmer - Terugblik – oriëntatie instructie Begeleid inoefenen einde: toets/observatie Gedifferentieerde fase Verlengde instructie basisleerstof Extra instructie Begeleid inoefenen Extra hulp Zelfstandige verwerking basisleerstof Zelfstandige verwerking complexere leerstof KF Evaluatie van het lesverloop Pré-instructie Evaluatie Maximaal 20’ Minimaal 20’ +/- 5’

14 Van leerplandoelen naar lesdoelen Leerplandoelen basis lesdoel(en) complexere lesdoel(en) Hulp- middelen Beheersings- niveau Interpretatie

15 Lesmodel ADI en lesdoelen Voorbeeld wiskunde A-stroom, 1 e leerjaar LPD 1.4.3 (gehele en natuurlijke getallen): de leerlingen kunnen de getalwaarde van een lettervorm berekenen. Realisatie op basisniveau Realisatie op complexer niveau Hulpmiddelen: Rekentoestel Stappenplan Voorbeeld oefening Software Beheersingsniveau: Aantal onbepaalden Haken, machten, wortels Aantal termen Interpretatie Geschikt voor ADI? Lesdoel basisniveau: de leerlingen kunnen de getalwaarde van een herleide veelterm met 1 onbekende en 3 termen berekenen met behulp van een rekentoestel Lesdoel complexer niveau: de leerlingen kunnen de getalwaarde van een niet-herleide veelterm, waarin haken en machten voorkomen, met maximaal 2 onbekenden berekenen met behulp van een rekentoestel

16 Opdrachten op elementair, basis- en complexer niveau Voorbeeld wiskunde A-stroom, 1 e leerjaar Lesdoel basisniveau: de leerlingen kunnen de getalwaarde van een herleide veelterm met 1 onbekende en 3 termen berekenen met behulp van een rekentoestel Lesdoel complexer niveau: de leerlingen kunnen de getalwaarde van een niet-herleide veelterm, waarin haken en machten voorkomen, met maximaal 2 onbekenden berekenen met behulp van een rekentoestel LPD 1.4.3 (gehele en natuurlijke getallen): de leerlingen kunnen de getalwaarde van een lettervorm berekenen.

17 Lesmodel ADI en lesdoelen Voorbeeld wiskunde B-stroom LPD 50: de leerlingen kunnen met gegeven formule het volume van een kubus en een balk berekenen. basis lesdoel(en) verdiepende lesdoel(en) Hulpmiddelen: Rekentoestel Voorbeeld oefening Schets Eenhedentabel Beheersingsniveau: context Eenheden bij afmetingen Schaal Interpretatie Geschikt voor ADI? basis lesdoel: de leerlingen kunnen met gegeven formule het volume van een kubus en een balk berekenen waarvan een schets gegeven is en de ware afmetingen gegeven zijn in dezelfde eenheid. complexer lesdoel: de leerlingen kunnen met gegeven formule het volume van een kubus en een balk berekenen waarvan de ware afmetingen gegeven zijn.

18 Lesmodel ADI en lesdoelen Voorbeeld wiskunde TSO 2 e graad, 1 e leerjaar LPD 1.7.1: De leerlingen kunnen de vergelijking van een rechte met gegeven richtingscoëfficiënt en een gegeven punt opstellen. basis lesdoel(en) complexere lesdoel(en) Hulpmiddelen: Rekentoestel Voorbeeldoefening Begrippenlijst Formularium Beheersingsniveau: ‘omschrijving’ gegevens Rekentechniciteit Interpretatie Geschikt voor ADI? basis lesdoel: de leerlingen kunnen met gegeven coördinaat (gehele getallen) van een punt en een gegeven rationale richtingscoëfficiënt met behulp van een rekentoestel en een voorbeeldoefening de vergelijking van de rechte bepalen. complexer lesdoel: de leerlingen kunnen met gegeven coördinaat van een punt en een omschrijving van de richtingscoëfficiënt met behulp van een rekentoestel de vergelijking van de rechte bepalen.

19 Voorbeeld observatie voor groepsindeling

20 De lesvoorbereiding Het bereiken van deze doelen is een voorwaarde om de basisdoelen te bereiken. Voorkennis Gericht op elementaire en basis lesdoelen Bijna volledig gericht op complexere lesdoelen

21 Evalueren bij differentiatie op basis van leerstatus

22 Evalueren (BIJ)STUREN VAN HET LEERPROCES ATTESTEREN 1 2 Evalueren en attesteren Evaluatiegegevens om het leerproces te sturen (FEEDBACK en FEEDFORWARD!) Evaluatiegegevens om te attesteren Gegevens die aantonen in welke mate een leerling een leerplandoel bereikt heeft

23 Evaluatie van complexere doelen meenemen in attestering 2 mogelijkheden Het complexere doel valt nog binnen de interpretatie van het leerplandoel – het gaat over een hoger beheersingsniveau van het leerplandoel Het bijkomende doel kan niet gelinkt worden aan een basisdoel uit het leerplan Bij evaluatiemomenten die de basis vormen voor een attestering kan in beperkte mate (dus niet doorslaggevend) gepeild worden naar dit beheersingsniveau. De evaluatie van deze doelen heeft geen invloed op de attestering. Ze kan wel gebruikt worden bij de motivering en oriëntering. Kritische bedenking Dit is niet voor alle leerlingen aan bod gekomen. Maar Is het niet zo dat ook deze leerlingen meer kans hebben op het aankunnen van deze opgaven omdat het basisdoel beter bereikt is? Schoolvisie!

24 De goede mix? Evaluatie van basisdoelen Evaluatie van elementaire doelen Evaluatie van complexere doelen Schoolvisie! Evenwicht Bv 10% Bv. 10% Doorslaggevend (bv. 80%)

25 Bedankt! wendy.luyckx@g-o.be


Download ppt "Differentiatie Vaksessie WISKUNDE. Het theoretisch kader van differentiatie."

Verwante presentaties


Ads door Google