De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie over de WISCAT Domein Rekenen Wiskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie over de WISCAT Domein Rekenen Wiskunde."— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatie over de WISCAT Domein Rekenen Wiskunde

3 Wat is de WISCAT? Een landelijke rekenentoets voor (instromende) pabo-studenten WISCAT staat voor: WISkunde/rekenen Computergestuurd Adaptief Toetspakket Propedeusenorm: score 123 (van max. 200)

4 Kenmerken van de toets: De opgaven worden op een beeldscherm gepresenteerd en de student typt of klikt een antwoord aan met de muis. De software kijkt de gegeven antwoorden na en beoordeelt ‘goed’ of ‘fout’. Na de laatste opgave kan meteen de uitslag gegeven worden. De opgaven komen één voor één op het scherm. De software selecteert de opgaven uit een opgavenbank met honderden opgaven.

5 De selectie van opgaven in de toets gebeurt op een speciale manier, die wordt aangeduid als ‘adaptief’. De volgende dia’s laten de werking zien. Werkwijze van de toets: De volgende dia’s worden deels automatisch ‘bestuurd’. U wordt verzocht muis of toetsenbord alleen te gebruiken als daar expliciet om gevraagd wordt in de dia, zoals hieronder nu gebeurt…. Klik op pijl voor volgende dia

6 Heel een- voudige opgave Heel moei- lijke opgave VaardigheidsschaalVaardigheidsschaal Weinig vaardig- heid Veel vaardig- heid Een centrale rol speelt de reken- vaardigheidsschaal. Daarop worden zowel studenten (qua rekenvaardigheid) als opgaven (qua moeilijkheid) afgebeeld. Klik op pijl voor volgende dia

7 Heel een- voudige opgave Heel moei- lijke opgave Weinig vaardig- heid Veel vaardig- heid start VaardigheidsschaalVaardigheidsschaal Klik op pijl voor volgende dia

8 Heel een- voudige opgave Heel moei- lijke opgave Weinig vaardig- heid Veel vaardig- heid start De software presenteert een willekeurig getrokken hoofdrekenopgave uit de bank. VaardigheidsschaalVaardigheidsschaal Klik op pijl voor volgende dia

9 Heel een- voudige opgave Heel moei- lijke opgave Weinig vaardig- heid Veel vaardig- heid start Student geeft antwoord. Presenteer een at random getrokken hoofdrekenopgave. VaardigheidsschaalVaardigheidsschaal Klik op pijl voor volgende dia

10 start Cursist geeft antwoord. Computer schat vaardigheid op grond van gegeven antwoord(en). Presenteer een at random getrokken hoofdrekenopgave. Heel een- voudige opgave Heel moei- lijke opgave Weinig vaardig- heid Veel vaardig- heid VaardigheidsschaalVaardigheidsschaal Kennelijk was het antwoord fout want de vaardigheid wordt aanzienlijk lager ingeschat dan de moeilijkheidsgraad van de aangeboden opgave. Klik op pijl voor volgende dia

11 Heel een- voudige opgave Heel moei- lijke opgave Weinig vaardig- heid Veel vaardig- heid start Cursist geeft antwoord. Computer schat vaardigheid op grond van gegeven antwoord(en). Kan er al gestopt worden ? Presenteer een at random getrokken hoofdrekenopgave. VaardigheidsschaalVaardigheidsschaal Klik op pijl voor volgende dia

12 Heel een- voudige opgave Heel moei- lijke opgave Weinig vaardig- heid Veel vaardig- heid start Cursist geeft antwoord. Computer schat vaardigheid op grond van gegeven antwoord(en). Kan er al gestopt worden ? Presenteer een opgave die past bij de geschatte vaardigheid. Presenteer een at random getrokken hoofdrekenopgave. VaardigheidsschaalVaardigheidsschaal Cursist geeft antwoord. Presenteer een opgave die past bij de geschatte vaardigheid. nee De geselec- teerde opgave is zo goed mogelijk afgestemd op de geschatte vaardigheid. Klik op pijl voor volgende dia

13 start Cursist geeft antwoord. Computer schat vaardigheid op grond van gegeven antwoord(en). Presenteer een at random getrokken hoofdrekenopgave. Heel een- voudige opgave Heel moei- lijke opgave Weinig vaardig- heid Veel vaardig- heid VaardigheidsschaalVaardigheidsschaal Kennelijk was het antwoord goed want de geschatte vaardigheid komt nu hoger op de schaal te liggen. Dit proces gaat door totdat er 50 opgaven beantwoord zijn. Klik op pijl voor volgende dia

14 Heel een- voudige opgave Heel moei- lijke opgave Weinig vaardig- heid Veel vaardig- heid start Cursist geeft antwoord. Computer schat vaardigheid op grond van gegeven antwoord(en). Kan er al gestopt worden ? Presenteer een at random getrokken hoofdrekenopgave. VaardigheidsschaalVaardigheidsschaal Stop en rapporteer. ja Klik op pijl voor volgende dia

15 Als de laatste opgave is beantwoord, krijgt de kandidaat onmiddellijk de uitslag (meer, minder of gelijk aan 103). Behalve het overall toetsresultaat wordt gerapporteerd over het behaalde resultaat op vier belangrijke domeinen. Als één of meerdere domeinen duidelijk achterblijven bij het totale toetsresultaat, dan wordt dit gemeld (toetsrapport). De uitslag De automatische besturing is weer opgeheven. U wordt verzocht om weer zelf via muis of toetsenbord het tempo van de diapresentatie te bepalen.

16 Uitslag van Hans Uw kennis op het gebied van rekenen/wiskunde voldoet niet aan de landelijk vastgestelde norm. Extra aandacht voor de leerstof van het onderdeel Breuken, procenten en verhoudingen is gewenst. Neem hierover contact op met uw docent. Naam: Hans Freudenthal Studentnr: 3.14159265 Datum: 29 februari 2007

17 De student maakt nooit een te moeilijke of te gemakkelijke toets. De toets past zich aan aan de rekenvaardigheid van de student. Dit betekent dat elke student een andere toets maakt. Desondanks kunnen de resultaten onderling met elkaar vergeleken worden. Het rekenvaardigheidsniveau dat vereist wordt (123 punten), ligt voor iedereen even hoog. Voordelen de toets:

18 Opbouw van de toets De toets is 50 opgaven lang en bestaat uit twee delen. Deel I bevat 15 hoofdrekenopgaven en moet in 15 minuten worden afgerond. Deel II heeft 35 opgaven waarbij gerekend mag worden op papier. Hiervoor staan 75 minuten ter beschikking.

19 Inhoudelijk komen de opgaven uit de volgende (sub)domeinen: –15 uit ‘Basisbewerkingen van rekenen’ –15 uit ‘Breuken, procenten, verhoudingen en decimale getallen’ –15 uit ‘Meten en meetkunde’ – 5 uit ‘Informatieverwerking, kans en statistiek’ en ‘Verbanden, grafieken, tabellen en (woord)formules’ Deze (sub)domeinen worden ‘door elkaar’ aangeboden. Opbouw van de toets

20 Wat moet je weten voordat je aan de toets gaat beginnen? Het is niet mogelijk om een opgave over te slaan om die op een later tijdstip in de toetsafname nog eens te proberen. Probeer daarom elke opgave die gepresenteerd wordt te beantwoorden want een overgeslagen opgave wordt beschouwd als een fout gemaakte opgave. Er wordt een waarschuwing gegeven als op de knop ‘doorgaan’ wordt gedrukt terwijl de huidige opgave nog niet beantwoord is. X WISCAT-pabo ? Deze vraag is nog niet (volledig) beantwoord. Weet je zeker dat je naar de volgende wilt? JaJa Nee X

21 Soms is deze waarschuwing wat verwarrend. Zoals in de volgende situatie waarbij het antwoordveld voor de centen (volledig terecht) niet is ingevuld door de kandidaat: Wat moet je weten voordat je aan de toets gaat beginnen? €, 360 2,5 % van een bedrag is € 9,-. Hoe groot is dat bedrag? WISCAT-pabo ? Deze vraag is nog niet (volledig) beantwoord. Weet je zeker dat je naar de volgende wilt? JaJa Nee X

22 Soms is deze waarschuwing wat verwarrend. Zoals in de volgende situatie waarbij het antwoordveld voor de centen terecht niet is ingevuld: In dit geval kan op deze waarschuwing met ‘ja’ gereageerd worden. Wat moet je weten voordat je aan de toets gaat beginnen? €, 360 2,5 % van een bedrag is € 9,-. Hoe groot is dat bedrag? WISCAT-pabo ? Deze vraag is nog niet (volledig) beantwoord. Weet je zeker dat je naar de volgende wilt? JaJa Nee X LET OP! De opgaven in deze instructie zijn NIET afkomstig uit de opgavenbank van WISCAT-pabo!

23 Bij sommige opgaven heb je een rekenmachine nodig. In de balk bovenaan het scherm verschijnt dan een knop met een rekenmachine. Met een druk op deze knop verschijnt een rekenmachine op het scherm die met de muis bediend kan worden. De rekenmachine is verplaatsbaar over het hele scherm. Wat moet je weten voordat je aan de toets gaat beginnen? X X Op 1 september 2001 heeft Ankie een bedrag van € 3400,- voor 10 jaar vast gezet op een spaarbank. Ze krijgt gedurende die tijd steeds een rente van 4,1% per jaar. Ze mag geen extra stortingen doen. Hoe groot is het spaarbedrag na precies 10 jaar? €, Klik hier

24 Bij sommige opgaven, uit het subdomein meetkunde, heeft men een formuleblad nodig. Dit formuleblad wordt gelijk met betreffende opgave op het scherm gezet. Wat moet je weten voordat je aan de toets gaat beginnen? Mars heeft een diameter van ongeveer 6800 km. De diameter van de aarde is ongeveer twee keer zo groot. De inhoud van de aarde is ongeveer: A 2 keer zo groot als die van Mars. B 6 keer zo groot als die van Mars. C 8 keer zo groot als die van Mars. D 9 keer zo groot als die van Mars.

25 Als er een groot getal ingevoerd moet worden in een antwoordveld, gebruik dan geen punten (of andere scheidingstekens) om dat getal beter leesbaar te maken. De software beschouwt een getal met een punt als een decimaal getal. De software interpreteert ‘1.000’ bijvoorbeeld als het getal één. Het maakt niet uit of je een punt of komma gebruikt bij een decimaal getal. De computer leest beide tekens als decimaal. Wat moet je weten voordat je aan de toets gaat beginnen?

26 In verband met de geheimhouding van het toetsmateriaal zijn geen nabesprekingen toegestaan aan de hand van de gemaakte toets. Wel kun je een afspraak maken om je antwoorden in te zien. Zie hiervoor de volgende site: http://www.cito.nl/onderwijs/hoger%20onderwijs/ho_toets en_pabo/inzage_pabotoetsen.aspx http://www.cito.nl/onderwijs/hoger%20onderwijs/ho_toets en_pabo/inzage_pabotoetsen.aspx Er vindt toezicht plaats tijdens de toetsafnames. Tijdens het hoofdrekendeel mag er geen papier op de tafels liggen. Je mag tijdens een toetssessie geen elektronische apparatuur bij zich hebben, zoals: rekenmachines, mobiele telefoons, MP3-spelers, enz. Wat moet je weten voordat je aan de toets gaat beginnen?

27 Tijdens deel II mag alleen het door de toetsleider verstrekte uitrekenpapier worden gebruikt. Onmiddellijk na afloop van de toetssessie moet dit uitrekenpapier bij de toetsleider worden ingeleverd. Uiteraard zijn alle vormen van overleg en samenwerken verboden. Wat moet je weten voordat je aan de toets gaat beginnen?

28 Ondersteuning vanuit de Pabo Vanaf week 2: Onderwijswerkplaats (OWP) Rekenen ingeroosterd Onderwerpen: –Hoofdrekenen en cijferen met hele getallen en kommagetallen –Breuken, verhoudingen en procenten –Meten –Meetkunde –Verbanden

29 Aanbevolen literatuur Rekenwijzer van ThiemeMeulenhoff Extra oefensommen van Rijkenwijzer:http://www.thiememeulenhoff.eu/document enservice/pagina.asp?pagkey=53247http://www.thiememeulenhoff.eu/document enservice/pagina.asp?pagkey=53247 Basisvaardigheden Rekenen deel PABO van Noordhoff Keerpunt van Van Gorcum (2006)

30

31 Informatie over deTaaltoets Domeinen Spelling: 50 opgaven (30 werkwoorden en 20 naamwoorden) Formuleren: 40 opgaven Interpunctie: 20 opgaven Basisgrammatica: 40 opgaven (20 taalkundig ontleden en 20 redekundig ontleden)

32

33

34

35 Veel succes! Meer informatie op www.cito.nlwww.cito.nl Oefenmateriaal staat op Blackboard dNP 12 /13 | studie-informatie | Thema 1 Wiscat


Download ppt "Informatie over de WISCAT Domein Rekenen Wiskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google