De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404."— Transcript van de presentatie:

1 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 ICT gebruik aan boord 2015-2016 volledig rapport & evoluties Use of ICT on board 2015-2016 full report & evolutions

2 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Evoluties op bases van eerdere enquêtes Evolutions based on previous surveys Waar mogelijk worden evoluties opgemaakt op basis van eerdere enquêtes: Where possible evolutions are made based on previous surveys: Vergelijking resultaten ICT enquête 2005 uitgevoerd door PBV Comparison results ICT survey 2015 executed by PBV Vergelijking resultaten ICT enquête 2008 uitgevoerd door PBV Comparison results ICT survey 2008 executed by PBV Vergelijking resultaten AIS enquête 2010 uitgevoerd door PBV Comparison results AIS survey 2010 executed by PBV Vergelijking resultaten “Telematic Umfrage”, enquête in opdracht van Arbeidsgruppe Telematic, uitgevoerd door VBW 2011 Comparisation results “Telematic Umfrage”, survey commissioned by Arbeidsgruppe Telematic, excuted by VBW 2011 Vergelijking resultaten AIS enquête 2012uitgevoerd door PBV Comparison results AIS survey 2012 executed by PBV

3 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Responsgraad Response rate ICT enquête 2012 ICT survey 2012 Er werden 1.067 enquêteformulieren uitgestuurd naar de Vlaamse binnenvaartondernemers. 104 ingevulde formulieren zijn verwerkt. Dit is een respons percentage van 9.75%. 1.067 survey forms were mailed to the Flemish skippers. 104 filled in forms were processed. This is a response rate of 9.75%. ICT enquête 2008 ICT survey 2008 Er werden 990 enquêteformulieren uitgestuurd naar de Vlaamse binnenvaartondernemers. 83 ingevulde formulieren zijn verwerkt. Dit is een respons percentage van 8.30%. 990 survey forms were mailed to the Flemish skippers. 83 filled in forms were processed. This is a response rate of 8.30%. AIS enquête 2010 AIS survey 2010 Er werden 1.085 enquêteformulieren uitgestuurd naar de Vlaamse binnenvaartondernemers. 141 ingevulde formulieren zijn verwerkt. Dit is een respons percentage van 12.90%. 1.085 survey forms were mailed to the Flemish skippers. 141 filled in forms were processed. This is a response rate of 12.90%. Umfrage Telematic 2011 Er werden 9.000 enquêteformulieren uitgestuurd naar NL, BE, CH, LU en DE binnenvaartondernemers. 476 ingevulde formulieren zijn verwerkt. Dit is een respons percentage van 5.20%. 9.000 survey forms were mailed to NL, BE, CH, LU en DE skippers. 476 filled in forms were processed. This is a response rate of 5.20%. ICT enquête 2015 ICT survey 2015 Er werden 990 enquêteformulieren uitgestuurd naar de Vlaamse binnenvaartondernemers en 175 formulieren beschikbaar gesteld via meerdere sluizen 121 ingevulde formulieren zijn verwerkt. Dit is een respons percentage van 10,39%. 990 survey forms were mailed to the Flemish skippers and 175 forms available at some locks 121 filled in forms were processed. This is a response rate of 10,39%.

4 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Profiel respondenten Profile respondents

5 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

6 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

7 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 PC aan boord PC on board

8 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

9 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

10 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

11 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 2005 - 2015 Het aantal PC’s aan boord is in de laatste 10 jaar (2005 – 2015) met 10% gestegen, van 88% tot 98%, ongeveer iedereen heeft nu een PC aan boord. Het dagelijks professioneel gebruik is in die periode gestegen van 29% naar 78%. 2015 98 % heeft ICT aan boord: 60 % heeft een PC en een tablet aan boord 38% alleen PC 70% zegt basiskennis te hebben 25% goede kennis en 3% expert 78% gebruikt dagelijks de PC voor professionele doeleinden

12 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Internet & email

13 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

14 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

15 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

16 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

17 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 2008 - 2015 Van diegenen die een PC aan boord hebben heeft nu ook ongeveer iedereen internettoegang: gestegen van 84% in 2008/2012 tot 96% in 2015 Uit de enquête gehouden in Nederland/Duitsland in 2011 (dus andere deelnemers & hoofdvaargebied) lag het aantal PC’s aan boord wel ongeveer gelijk maar toen reeds lag het aantal dat internettoegang had opmerkelijk hoger. 2005 – 2015 De beschikbaarheid van internet aan boord stijgt de voorbije 10 jaar met maar liefst 42%. Een evenredige stijging zien we bij het aantal intensieve gebruikers (één uur of meer/dag) dat stijgt van 16% in 2005 tot 64% in 2015. 2012 - 2015 Ondanks het stijgende internet gebruik, daalt de maandelijkse kostprijs t.o.v. 2012. Er zijn de laatste jaren dan ook specifieke producten/pakketten op de markt gebracht, (beter) afgestemd op de behoeften van de binnenvaartondernemer, die aan boord volledig afhankelijk is van draadloze communicatie.

18 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 2015 21% van de bevraagden vindt de netwerk dekking in België onvoldoende, in Nederland is dit slechts 5%. Antwoorden op vragen m.b.t. netwerkdekking en gebruikte technologie zijn verbonden aan het vaargebied. Opvallend is het beperkte gebruik van WiFi, t.o.v. mobiele netwerken. Buiten België wordt heel duidelijk veel minder gebruik gemaakt van het internet, 36% van de (Belgische) binnenvaartondernemers maakt in Frankrijk geen gebruik van het internet

19 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Software aan boord Software on board

20 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

21 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Informatie uitwisseling Information exchange

22 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

23 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 2012 -2015 Betreffende de uitwissing van informatie met opdrachtgevers/klanten blijft telefonische uitwisseling het hoogst scoren, gevolgd door e-mail. Het gebruik van email stijgt wel duidelijk bij alle vormen van informatie overdracht en scoort het hoogst voor de uitwisseling van transportopdrachten en vooral facturatie Verder zien we ook dat het “niet uitwisselen” van informatie afneemt tov 2012, vooral bij informatie over de planning van de opdrachtgever/klant en voorspellingen van toekomstige ladingen.

24 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Beschikbaarheid van online info Availability of online info

25 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

26 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

27 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

28 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

29 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 2015 Van ondervraagden geeft 40% aan apps beroepsmatig te gebruiken. Enkel kijkend naar deze 40% blijkt dat 50% vindt dat de beschikbare online informatie onvoldoende is aangepast, terwijl het algemeen resultaat (alle deelnemers) van de enquête 30% aan geeft. Van de ondervraagden vindt 37% dat het aanbod aan apps voor de binnenvaart onvoldoende is: nieuwe toepassingen worden voornamelijk gesuggereerd m.b.t. het afwikkelen van de reis, zowel wat betreft vaarwegomstandigheden als administratieve afhandelingen. Teletekst is een veel gebruikte informatiebron in de binnenvaart. Ook de mobiele versie van teletekst wordt door de binnenvaart gebruikt.

30 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 AIS (gebruik) aan boord AIS (usage) on board

31 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

32 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

33 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

34 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

35 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

36 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

37 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 2010 - 2015 De eerste bevraging die werd uitgevoerd m.b.t. AIS dateert van 2010, voor de bekendmaking van de verplichtingsdatum. Slechts 13% beschikte over een AIS toestel aan boord, waarvan 94% zijn AIS toestel gekoppeld had aan elektronische navigatie kaarten. De komende verplichting per 01.01.2012 in sommige zeehavens en het steunprogramma voor de aanschaf van een AIS toestel in 2011 zorgen ervoor dat de beschikbaarheid aan boord stijgt van 13% in 2010 nr 84% in 2011, 94% in 2012 en 98% in 2015.

38 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 2010 De 13% die een AIS toestel aan boord hebben (2010) zijn allen van mening dat AIS het navigeren veiliger en overzichtelijker maakt, ook 83% vindt het navigeren makkelijker. Omdat het % dat een AIS toestel aan boord heeft in 2010 niet in relatie staat met de percentages van 2012 en 2015 worden deze cijfers in een aparte grafiek weergegeven. 2012 - 2015 Hoewel de gebruikservaringen van AIS voor navigatie doeleinden in 2012 al overwegend positief waren, is er in 2015 een duidelijke stijging. Bij de vraag of men met AIS zijn reizen ook beter kan plannen blijft het antwoord net als in 2012 overwegend negatief.

39 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

40 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 2010 – 2015 Zowel in 2010, 2012 als in 2015 blijven de meningen over het ter beschikking stellen van AIS positie informatie aan de opdrachtgever/klant zeer verdeeld. Enkel is er een kleine vermindering van 22% nr 18% van diegenen die hun positie nooit ter beschikking willen stellen. Ook de antwoorden op de vraag of AIS een service is die de binnenvaart aan haar klanten moet aanbieden zijn zeer verdeeld. Het aantal dat “ja” zegt stijgt wel met 11% tov 2012 van (13% naar 24%) maar het aantal dat “neen” zegt blijft de grootste groep met 39%.

41 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 2012 - 2015 99 % is van mening dat de AIS positie van het schip gezien mag worden door andere schepen (+9% t.o.v. 2012). De beschikbaarheid van AIS informatie bij overheden die het verkeer regelen heeft duidelijk ook een toegevoegde waarde voor de bevraagden. 90% vindt dat zijn positie mag gezien worden door overheden die het verkeer regelen (+30% t.o.v. 2012) T.o.v. 2012 is het aantal dat van mening is dat AIS nuttig is voor de eigenaar van het schip/kapitein of bemanning gestegen van 67% naar 83%. Ook het nut van AIS voor de verladers en de bevrachters stijgt met +/- 20%, het nut voor de waterwegbeheerders blijft status quo. De antwoorden op de vraag of de positie gezien mag worden door “mijn opdrachtgever” en “alle opdrachtgevers” is meer verdeeld, maar t.o.v. 2012 is er een sterke stijging bij de ‘ja’ zeggers. 50% is van mening dat positie informatie niet gezien mag worden door “andere overheden”, t.o.v. 2012 is dat een stijging van 6%, de enige groep waarbij het aantal “nee” stemmers stijgt

42 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Elektronisch melden Electronic reporting

43 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

44 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Berichten aan de schipperij Notices to skippers

45 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404

46 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Hoe informeren? How to be informed?

47 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Andere/other: - via app (80%) - elektronische info borden aan sluizen / electronic information panels at locks

48 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Opmerkingen of suggesties? Remarks or suggestions? Misbruik AIS informatie door bevrachters – prijsdrukken Misuse of information by freight forwarder – pricing Digitale info te moeilijk, verandert allemaal te snel Digital info to difficult, changes to fast Niet afhankelijk worden van ICT & e-info om te kunnen/mogen varen! Vb. AIS op de Rijn Not depeding on ICT & e-info to be able to sail. Eg. AIS on the Rhine Overal en altijd betaalbaar internet. Nu te duur. Ook nodig voor ERI Always and everywhere payable internet. Now to expensive. Also needed for ERI Te veel melden… koppeling maken met AIS To much reporting …. Make AIS connection

49 © Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404 Dit rapport is opgemaakt door Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw Annick Javor & Paul Lambrechts Contact via: www.binnenvaart.be | pbv@binnenvaart.be Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteurs This report is edit by Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw Annick Javor & Paul Lambrechts Contact via: www.binnenvaart.be | pbv@binnenvaart.be Nothing from this publication may be reproduced or published without the publisher’s prior written permission Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) is een VZW (Vereniging zonder winstoogmerk) opgericht door de Vlaamse regering in 1992 met als opdracht: het stimuleren van het professionele en recreatieve gebruik van de waterwegen. PBV biedt alle gebruikers en betrokken overheden een forum voor overleg en het innemen van gemeenschappelijk standpunten. Haar belangrijkste doelstelling is een stijging van het aandeel van het watergebonden vervoer in het totale goederenvervoer. Een opdracht die zowel op economisch als op ecologisch en maatschappelijk vlak uiterst belangrijk is. Promotion for inland navigation in Flanders is a Non Profit Organization established by the Flemish Government in 1992 to stimulate professional and recreational use of inland waterways. The promotion Office provides a forum for users and authorities for consultation and the taking of joint positions. Her most important objective is an increase of the share of water-bound transport in total cargo transport. A mission which is extremely important form an economic, ecological an social point of view.


Download ppt "© Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW ICT aan boord 2015 | volledig rapport incl. evoluties ICT on board 2015 |full report incl. evolutions V2016 0404."

Verwante presentaties


Ads door Google