De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. Van Royen Paul Huisartsgeneeskunde – decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Digitalisering van de eerstelijnszorg… om kwaliteitsvol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. Van Royen Paul Huisartsgeneeskunde – decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Digitalisering van de eerstelijnszorg… om kwaliteitsvol."— Transcript van de presentatie:

1 Prof. Van Royen Paul Huisartsgeneeskunde – decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Digitalisering van de eerstelijnszorg… om kwaliteitsvol (samen) te werken

2 Digitalisering eerstelijnszorg * Waarom ?  Meer chronische zorg en zorg op afstand  Multidisciplinaire, transmurale en geïntegreerde zorg  Snel evoluerende kennis  Patiëntgecentreerde zorg  Veel administratie – dreiging voor tijdrovende procedures * hoe?  Efficiënte en veilige elektronische communicatie  Kwaliteitsvolle, specialisme-overschrijdende elektronische patiëntendossiers  vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg  Technische en semantische interoperabiliteit  Waarborgen inzake informatieveiligheid, bescherming van persoonlijke levenssfeer en respect voor beroepsgeheim

3 BasisdiensteneHealth-platform Netwerk Basisarchitectuur eHealth platform Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal eHealth- platform Portal eHealth- platform Portal Health Portal Health DT W DT W DT W DT W DT W DT W DTW Software zorginstellin g Software zorginstellin g DT W DT W DT W DT W DT W DT W DTW MyCareNet DT W DT W DT W DT W DT W DT W DTW Software zorgverlener Software zorgverlener DT W DT W DT W DT W DT W DT W DTW Site RIZIV Site RIZIV DT W DT W DT W DT W DT W DT W DTW GABGABGAB

4 eHealth platform: 10 basisdiensten 4

5 Twee communicatiesystemen One te one of 1T1  Hector  MediMail  Mediring Via servers of via eHealthbox One to team / many  Hub-Metahub  Vitalink  Intramed  Vaccinnet  Recip-e  MycareNet  Gedeeld farmaceutisch dossier  eZorgplan

6 6

7

8 Hoe -Geïnformeerde toestemming om informatie te delen -Kwaliteitsvol en gecodeerd registreren -Beslissingsondersteuning -Functionele communicatie – SumEHR -Gedeeld Farmaceutisch dossier -Administratieve ontlasting -Gemeenschappelijke taal voor het Interprofessioneel samenwerken 8

9 De patiënt raadpleegt zijn geneesheer Administratieve voordelen Mogelijkheid om therapeutische relaties en geïnformeerde toestemming te registreren

10 10

11 Folder informatie 11

12 Folder informatie 12

13 Kwaliteitsvol registreren in het EMD Wat is nodig voor mijn praktijk in de verdere opvolging en planning voor deze patiënt ? Wat is nodig om efficiënt digitaal te communiceren met andere gezondheidswerkers en instellingen ?  Evenwicht tussen wat belangrijk is, wat bruikbaar is op termijn, wat mijn scope verbreedt-  beperken en kwaliteit Gebruiken van standaardterminologie – want dan digitaal te koppelen, te transfereren, te verstaan door anderen 13

14 Woord ICDICPC Mot Belgian Reference Terminology TMF Concept Definition Core Set Criteria Post coordination Ontological hooks Unilingual (NL) End User Terminology LMF Unilingual (Fr) End User Terminology LMF Sense disambiguation Synonymy Sense disambiguation Synonymy International Classifications Medical Enduser Reference Interface Terminology (Meriterm) Belgian Core set SNOMED-CT International Reference Terminology SNOMED-CT ICFLoinc, ATC … … … IBUI

15 Gecomputeriseerde beslissingsondersteunings- systemen: EBMeDS Duodecim Medical Publications Ltd (Finland) Context specifiek advies at the point-of-care reminders, therapeutic suggestions en diagnosis- specific links to guidelines Gebruikt classificatie codes(ICPC, ICD, Snomed, …), labo waarden(loinc, …), lengte, gewicht, … Platform onafhankelijk, kan lokaal werken op de pc van de gebruiker www.EBMeDS.org 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 EBM – Practice - Net EBM = content Practice = praktijkgericht Net = netwerk van samenwerkende contentproviders = beschikbaar over het internet 23

24

25

26

27

28

29 Betere communicatie tussen zorgverstrekkers Geen data om data Geen onnuttige informatie Wel kwaliteitsvolle gegevens Functioneel Gemeenschappelijke taal Geen vervanging van het persoonlijk contact 29

30 Summarized Electronic Health Record Doel = continuïteit van de zorg administratieve gegevens actuele problemen huidige medicatie medische voorgeschiedenis risicofactoren: allergieën, reacties op medicatie, … vaccinaties GMD houdende huisarts wilsbeschikkingen contactpersoon / -personen 30

31 SumEHR gezondheidsfoto van de patiënt momentopname door de huisarts geen statisch gegeven => opeenvolgende versies geen volledig gezondheidsdossier, enkel de nuttige gezondheidselementen nodig voor verdere medische opvolging, een behandeling of de continuïteit van de zorg 31

32

33 33

34 HET BEOOGDE PROCESVERLOOP Patiënt geeft goedkeuring voor gebruik SUMEHR GMD houdende huisarts laadt SUMEHR op via eigen SW pakket naar Vitalink De consulterend huisarts van wacht laadt de gegevens op (therapeutische relatie) De patiënt gaat op consultatie in een huisartsenwachtpost De huisarts van wacht stuurt een universele rapporteringsbrief naar de GMD houdend huisarts GMD houdende huisarts actualiseert GMD 1 2 3 4 5 6

35 De Patient healthviewer

36 36 Interprofessioneel Samenwerkingsmodel

37 Gemeenschappelijke taal : ICF 37

38 Medische voordelen Raadplegen van laboresultaten en resultaten medische beeldvorming Opzoeken voorgeschiedenis via de SumEHR Medicatie- schema Online advies en guidelines Elektronische verwijsbrief Elektronische voorschriften

39 Voordelen bij afsluiting Tarificatie, facturatie Attesten aanmaken en versturen SumEHR, medicatie- schema,... updaten Verslag versturen naar GMD-houder Registraties

40 Welk is de rol van de zorgverleners? Gebruik van geregistreerde software  lijst beschikbaar Systematische informatisering van patiëntendossiers Goede structurering van de gegevens  gebruik standaardterminologie  mogelijkheid tot aanmaak/raadpleging van een SumEHR Deelnemen, voeden, raadplegen van de beschikbare tools  65 diensten met toegevoegde waarde beschikbaar Bevordering van de registratie van de geïnformeerde toestemming van de patiënt Individuele zorgverleners 40

41 Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "Prof. Van Royen Paul Huisartsgeneeskunde – decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Digitalisering van de eerstelijnszorg… om kwaliteitsvol."

Verwante presentaties


Ads door Google