De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vennootschapsbelasting Stavaza en eerste beeld Bas Burger (Dordrecht) Timon Jagers (PWC)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vennootschapsbelasting Stavaza en eerste beeld Bas Burger (Dordrecht) Timon Jagers (PWC)"— Transcript van de presentatie:

1 Vennootschapsbelasting Stavaza en eerste beeld Bas Burger (Dordrecht) Timon Jagers (PWC)

2 Agenda Vpb in perspectief Uitgangspunten aanpak Gemeente Dordrecht VPB-plicht wet in vogelvlucht Wat hebben we tot nu toe gedaan? Externe ontwikkelingen Uitkomsten inventarisatie Gemeente Dordrecht Grondbedrijf Gemeente Dordrecht Ervaringen PwC bij andere gemeenten Voorbereidingen administratie Vervolg

3 In perspectief

4 Uitgangspunten aanpak gemeente Dordrecht Regionale samenwerking / lokaal verantwoordelijk Iedere organisatie zelf verantwoordelijk voor de eigen VPB aangifte Maar, niet 7 keer het wiel uitvinden Voor iedere stap wordt gekeken naar meest efficiënte vorm van samenwerking Specialistische kennis ‘Eigen maken’ VPB materie lukt alleen door zoveel mogelijk zelf te doen Nieuwe regelgeving, geen kennis/ervaring in netwerk aanwezig Inbreng specialistische kennis is noodzakelijk op belangrijke momenten

5 Vpb-plicht overheidsondernemingen De wet in vogelvlucht 1) Arbeid en kapitaal; 2) Economisch verkeer; en 3) ‘Fiscale’ winst Bijv. Grexen, straatparkeren etc. De Gemeente De Grondposities/toerekenbaar vreemd vermogen Fiscale winst Vrijstellingen van heffing

6 Onderneming?

7 Wat hebben we gedaan (1) Maart - Juni 2015 Interne Inventarisatie: Wanneer een activiteit als onderneming wordt gezien sprake is van een onderneming > dan is de Vpb van toepassing. Activiteiten met positief saldo in kaart gebracht Toetsing bij Business controllers Innemen standpunt activiteiten (clustering) Per cluster activiteiten bepaald of sprake is van een onderneming (door de ondernemerspoort gaan) Per potentiele onderneming gekeken naar vrijstellingsmogelijkheden Juni 2015: intern afgerond en regionaal besproken Grootste aandachtspunt betreft Grexen. Behoefte aan specialistische kennis

8 Wat hebben we gedaan (2) 1.Opdoen van kennis via sparringsessies. 2.Inventariseren (in grondslagdocumenten). 3.Inventarisering laten toetsen. 4.Aanschaf rekenmodel 5.Opleiding met betrekking tot de Vpb en het grondbedrijf. 1.Fungeren als sparringpartner 2.Toetsen grondslagdocumenten. 3.Vastleggen bevindingen en algemeen kader in een ‘Beslisdocument’. 4.Opleiden en rekenen met betrekking tot de Vpb en het grondbedrijf. Rol en (Vpb) kennisniveau VpB team en planeconomen wordt door PWC als zeer positief ervaren.

9 Externe ontwikkelingen Rol belastingdienst: Vooraf: Samenwerking Vennootschapsbelasting Lagere Overheden (hierna: SVLO) Achteraf: Toetsing ingenomen posities uiterlijk bij het opleggen van een aanslag Rol SVLO: Diverse handreikingen en nieuwsbrieven zoals: Vennootschapsbelasting gemeentelijk grondbedrijf (6 en 20 november) Winst (wordt nog gepubliceerd)

10 Voorlopige conclusie EssenhofStraatparkeren Parkeren overigUitleen personeel DKCCLeerlingenvervoer WelzijnsaccommodatiesMusea SportboulevardSport overig Peuterspeelzalen en kinderopvangWeizigt GrondbedrijfMogelijke overige clusters Financiële impact VPB valt mee (maar wel met enkele kanttekeningen) 25% winstbelasting op ondernemingsactiviteiten Volgende clusters aan activiteiten komen mogelijk in aanmerking:

11 Uitkomsten Inventarisatie Gemeente Dordrecht Essenhof Onderneming: Sprake is van een cluster van activiteiten (zoals begraven en cremeren) dat als zodanig moet worden beoordeeld op de ondernemingstoets voor de Vpb Dat betekent ten minste dat de activiteiten onder andere naar aard, doel en aansturing met elkaar zijn verweven Sprake is van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal Waarmee wordt deelgenomen aan het economisch verkeer; en Waarmee een positief resultaat is gerealiseerd (in casu een bescheiden resultaat) Objectieve vrijstelling: Interne vrijstelling Quasi-inbestedingsvrijstelling Overheidstakenvrijstelling Dienstverleningsovereenkomstenvrijstelling Samenwerkingsverbandenvrijstelling 3

12 Uitkomsten Inventarisatie Gemeente Dordrecht Straatparkeren Onderneming: Sprake is van een cluster van activiteiten dat als zodanig moet worden beoordeeld op de ondernemingstoets voor de Vpb Dat betekent ten minste dat de activiteiten onder andere naar aard, doel en aansturing met elkaar zijn verweven Sprake is van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal Waarmee wordt deelgenomen aan het economisch verkeer; en Waarmee een positief resultaat is gerealiseerd Objectieve vrijstelling: Interne vrijstelling Quasi-inbestedingsvrijstelling Overheidstakenvrijstelling Dienstverleningsovereenkomstenvrijstelling Samenwerkingsverbandenvrijstelling 3

13 Grondbedrijf Gemeente Dordrecht Grondbedrijf Handreiking 6 en 20 november 2015: Verticale benadering (alle grondexploitaties gezamenlijk) Ondernemingstoets aan de hand van MPG’s Openingsbalans bepaling door NCW-methode, waarbij is vastgesteld hoe de disconteringsfactor moet worden bepaald Onderneming: Sprake is van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal Waarmee wordt deelgenomen aan het economisch verkeer; en – Waarmee een (zij het bescheiden) positief resultaat is gerealiseerd Objectieve vrijstelling: Interne vrijstelling Quasi-inbestedingsvrijstelling Overheidstakenvrijstelling Dienstverleningsovereenkomstenvrijstelling Samenwerkingsverbandenvrijstelling

14 Grondbedrijf Gemeente Dordrecht

15 Conclusie o.b.v. huidige analyse: Grondbedrijf in 2016 nog niet VPB-plichtig, omdat totaal grondexploitaties niet winstgevend Voorbehoud: gehanteerde uitgangspunten nog niet afgestemd met belastingdienst Grondbedrijf in 2017 e.v. mogelijk wel VPB-plichtig, wegens toevoegen winstgevende grondexploitaties/ afsluiten verliesgevende grondexploitaties. Omvang winstbelasting o.b.v. huidige projecten € 8 tot 10 mln. tot en met 2040 (risico) Planning: Analyse grondbedrijf VPB-plichtig (okt –dec 2015) Voorbereiden actualisatie grexen o.b.v. BBV en VPB. (jan – feb 2016) Uitgangspunten voorleggen aan accountant en fiscus (feb-maart 2016) Opmaak jaarrekening 2015 (feb – maart 2016) Actualisatie o.b.v. BBV en VPB (mrt - mei 2016) Besluitvorming Prognose o.b.v. BBV en VPB (juni 2016)

16 Ervaringen PwC bij andere gemeenten Aanpak Gemeente Dordrecht lijkt sterk op de aanpak van andere gemeenten Maar met meer eigen opgedane kennis en dus meer zelfstandigheid In die zin lijkt de aanpak van Gemeente Dordrecht meer op de aanpak van de andere grote gemeenten Belastingdienst heeft bij andere gemeenten deze aanpak als positief ervaren Gebruik is gemaakt van publicaties van het SVLO (Samenwerking vennootschapsbelasting lagere overheden, waaronder ook de belastingdienst en het ministerie van financiën) Vpb-positie Weinig gemeenten zijn onderworpen aan Vpb Ook het grondbedrijf vormt veelal geen onderneming

17 Waar staan we nu Administratie & Balans Juni-t/m heden: Regionaal vanuit SCD gesprekken met software leverancier (labeling en fiscale rekenregels) November 2015: lokaal en nadere regionale richtinggevende afspraken inrichting administratie Zomer 2016: opstellen openingsbalans vindt plaats op basis van Jaarrekening 2015

18 Vervolg In gesprek met de belastingdienst Administratieve randvoorwaarden invullen Borging VPB in besluitvorming verankeren


Download ppt "Vennootschapsbelasting Stavaza en eerste beeld Bas Burger (Dordrecht) Timon Jagers (PWC)"

Verwante presentaties


Ads door Google