De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

+ preterm prelabour rupture of membranes CCO in Paramaribo, 24-1-2010 Tamara Verhagen pPROM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "+ preterm prelabour rupture of membranes CCO in Paramaribo, 24-1-2010 Tamara Verhagen pPROM."— Transcript van de presentatie:

1 + preterm prelabour rupture of membranes CCO in Paramaribo, 24-1-2010 Tamara Verhagen pPROM

2 + Definitie pPROM Breken van de vliezen voor 37 weken amenorroe zonder optreden van weeënactiviteit

3 + Incidentie pPROM pPROM treedt op in 2-3% van de zwangerschappen 16-26 weken0,5% 26-34 weken1% 34-37 weken1,5% 30-40% van de bevallingen voor 37 weken begint met het spontaan breken van de vliezen

4 + pPROM Infectie chorio-amnionitis systemische maternale infectie Premature bevalling morbiditeit door prematuriteit Foetale nood navelstrengprolaps of navelstrengcompressie abruptio placentae Oligohydramnion gelaatsafwijkingen, contracturen, longhypoplasie, groeirestrictie Risico’s en neonatale consequenties

5 + Beloop zwangerschap na pPROM Bevalling na pPROM in preterme periode 50-75% binnen 3 dagen 60-80% binnen 1 week Neonatale overleving na pPROM afhankelijk van zwangerschapsduur 16-20 weken 15% neonatale overleving 20-23 weken 30% neonatale overleving 24-27 weken 60% neonatale overleving Kans op chorioamnionitis is 50% Indien na 2 weken niet bevallen kans 10%

6 + Oorzaken pPROM pPROM in voorgeschiedenis Bloedverlies in 1 e en 2 e trimester Roken Vaginale infecties Meerlingzwangerschap Polyhydramnion Vruchtwaterpunctie Cervixinsufficientie

7 + Oorzaken pPROM

8 + Diagnostiek pPROM Anamnese plotseling vaginaal vochtverlies continu kleine beetjes vochtverlies geen urineverlies, vaginale afscheiding of transpiratievocht Inspectie vruchtwaterafvloed uit vagina? Met steriel speculum: vruchtwaterafvloed uit cervix zichtbaar? vocht in de fornix posterior?

9 + Diagnostiek pPROM Varentest Varenstructuur na drogen van vruchtwater door zoutkristallen Echo Hoeveelheid vruchtwater

10 + Diagnostiek pPROM pH-test pH vruchtwater 7-8 en fluor vaginalis 3-5 aantoonbaar met nitrazine teststrips Eiwitconcentratie vruchtwater 9g/l bij 24 weken en 3g/l à terme urine < 0.3 g/L fluor vaginalis/ cervixslijm preterm < 1g/l en 3g/l à terme

11 + Diagnostiek pPROM Amniosense Inlegkruisje Kleuromslag bij pH>5.2 Amnisure = ROM test placentair α -microglobulin-1 eiwit

12 + Beleid pPROM Zwangerschapsduur Beschikbaarheid neonatale intensive care Aanwijzingen foetale/ maternale infectie Aan-/ afwezigheid van weeën Ligging kind en risico op navelstrengprolaps Foetale conditie Foetale longrijping Portio veranderingen wordt bepaald door de volgende factoren

13 + Beleid pPROM Overweeg verwijzing naar 3 e lijns centrum tot 32 weken Ziekenhuisopname bedrust en observatie bewaken foetale conditie optreden weeënactiviteit tekenen intra-uteriene infectie Vaginakweek afnemen kweken op groep B streptococcen (=GBS) Geen vaginaal toucher verrichten indien niet in partu toename kans op infectie > 24 weken

14 + Beleid pPROM Celestone geven bij zwangerschapsduur < 34 weken minder neonatale complicaties geen toename maternale/ foetale infecties afweging maken bij verdenking op chorio-amnionitis Weeënremming routinematig geven staat ter discussie vaak niet effectief bij weeën na pPROM (infectie) 48 uur tocolyse geven om corticosteroïden in te laten werken celestone en weeënremming

15 + Beleid pPROM Verkleint kans op chorio-amnionitis Toename latentietijd na 48 uur en na 7 dagen significant minder bevallingen Post partum afname van neonatale infecties, gebruik surfactant, zuurstof behoefte en echoscopische cerebrale afwijkingen geen verschil in neonatale mortaliteit gebruik amoxicilline-clavulaanzuur vergroot kans op necrotiserende enterocolitis Advies: erytromycine 4 x daags 250 mg voor 10 dagen antibioticum profylaxe

16 + Beleid pPROM Verdenking intra-uteriene infectie door foetale tachycardie maternale koorts, tachycardie en gestegen infectieparameters gevoelige uterus stinkend vruchtwater/ meconium Afnemen kweken en starten breedspectrum antibiotica Stoppen met weeënremming Overweeg baring in te leiden (verdenking op) intra-uteriene infectie

17 + Beleid pPROM Nederland (NVOG) afwachtend beleid tot 35 weken na 35 weken inleiding overwegen in overleg met zwangere resultaten landelijke studie (pPROMEXIL) afwachten inleiden tussen 34-37 weken of afwachten tot 37 weken? Engeland (RCOG) “delivery should be considered at 34 weeks of gestation” hoe lang afwachten na het breken van de vliezen??

18 + pPROM 16-26 weken Nog (net) niet levensvatbare foetus > 50% bevalt binnen week na breken van de vliezen Indien niet bevallen binnen 24 uur dan mean latentietijd 10- 14 dagen Chorio-amnionitis treedt op bij 30-50% oorzaak of gevolg pPROM veroorzaakt weeënactiviteit dilemma’s bij 16-24 (26) weken

19 + pPROM 16–26 weken Neonatale sterfte bij pPROM < 23 weken 80% perinatale sterfte door immaturiteit pPROM > 25 weken 84% neonatale overleving risico op sterfte mede bepaald door hoeveelheid vruchtwater Morbiditeit door immaturiteit door infecties Pulmonaire hypoplasie Ontwikkeling van spieren en skelet neonatale complicaties

20 + pPROM 16-24 weken Zwangere niet opnemen Geen corticosteroïden, tocolyse en antibiotica Bespreek termineren van zwangerschap afhankelijk van zwangerschapsduur bij tekenen van infectie bij abruptio placentae bij tekenen van foetale nood Kweek op GBS beleid

21 + Behandelschema bij 24-26 weken Nota NVOG

22 + Behandelschema bij 24-26 weken Indien een kind minder dan 500 gram weegt bij de geboorte wordt in principe afgezien van neonatale behandeling behoudens een behandeling welke is gericht op de familie en comfort van het kind. Verdere beleidsmaatregelen bij dreigende vroeggeboorte in Nederland Zorgvuldige voorlichting aan ouders over overlevingskansen en risico's op handicaps aan de hand van een informatiefolder en door perinatologen en neonatologen. Nota NVOG

23 + Samenvatting Bij verdenking op pPROM Probeer vruchtwaterverlies te objectiveren Start behandeling afhankelijk van zwangerschapsduur Blijf indien mogelijk expectatief tot 34-37 weken Controleer foetale en maternale conditie


Download ppt "+ preterm prelabour rupture of membranes CCO in Paramaribo, 24-1-2010 Tamara Verhagen pPROM."

Verwante presentaties


Ads door Google